Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam

Công văn số 552/VP-KT của Văn phòng UBND tỉnh: V/v hoàn thiện báo cáo việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp