Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2023-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 28/9/2022 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025; Kế hoạch số 314-KH/ĐU ngày 25/10/2022 của Đảng uỷ Sở VHTTDL về Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2023-2025. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, ngày 12/1/2023 Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Đại hội chi bộ  nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Sở, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, đại diện Ban chấp hành Chi đoàn và 100% đảng viên của chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch về dự đông đủ.    

Đại hội  diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

anh tin bai

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 trình tại Đại hội. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 đã đề ra. 

Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ lựa chọn đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào chức danh Bí thư, Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025.

anh tin bai

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Tin mới