Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH HÀ NAM
Trung tâm Xúc tiến du lịch là đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam, được thành lập theo Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh Hà Nam. Có Nhiệm vụ Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Hà Nam trình cấp thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án một cách có hiệu quả
Địa chỉ : Đường Lý Thái Tổ - Phường Lê Hồng Phong- Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam Điện thoại: 0226.3883.969 Email: xtdlhanam@gmail.comWebsite: dulichhanam.vn
Trung tâm Xúc tiến du lịch là đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam, được thành lập theo Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh Hà Nam.
1. Chức năng 
  Thu thập, tổng hợp xử lý và cung cấp các thông tin về du lịch của địa phương, du lịch trong nước và quốc tế cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch. Đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch nhằm mục đích thúc đẩy du lịch Hà Nam phát triển bền vững.
2. Nhiệm vụ  
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Hà Nam trình cấp thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án một cách có hiệu quả. 
- Xây dựng các kênh thông tin, thu thập, xử lý thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nam; Cung cấp thông tin du lịch địa phương, du lịch trong và ngoài nước cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch.
- Tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch: In ấn các ấn phẩm du lịch; các sản phẩm nghe nhìn bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch, hội trợ, triển lãm, hội thảo tại Hà Nam, trong nước và nước ngoài với mục đích thúc đẩy phát triển du lịch Hà Nam
- Cung ứng các dịch vụ, sản phẩm du lịch, hướng dẫn các đoàn, khảo sát tuyến điểm du lịch để xây dựng chương trình du lịch, tour du lịch trong tỉnh; thực hiện các chương trình du lịch quảng cáo tiếp thị.
- Thực hiện công tác quản lý nhân sự, kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật, chấp hành công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của trung tâm theo đúng quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh giao.
3. Tổ chức bộ máy 
- Lãnh đạo trung tâm  
+ Ông Nguyễn Đức Nguyên – Giám đốc
+ Bà Trịnh Thị Tố Nga – Phó Giám đốc
-Bộ phận chuyên môn , nghiệp vụ 
+Bộ phận Hành chính - Văn phòng 
+Bộ phận Thông tin, xúc tiến du lịch
Tin mới