Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Lễ hội Phát lương Đức Thánh Trần và Lễ hội chùa Tam Chúc năm 2023
Ngày 26/12/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3473/UBND-VXNV về việc tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Lễ hội Phát lương Đức Thánh Trần và Lễ hội chùa Tam Chúc năm 2023.

03 Lễ hội được tổ chức theo quy mô cấp địa phương. Đối với Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn và Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương, UBND tỉnh giao UBND thị xã Duy Tiên và UBND huyện Lý Nhân chủ trì chỉ đạo, tổ chức Lễ hội theo kịch bản tổng thể do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng. Đối với Lễ khai hội chùa Tam Chúc, UBND tỉnh giao Công ty Du lịch Tam Chúc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức; UBND huyện Kim Bảng hướng dẫn, đôn đốc.

UBND các huyện, thị xã Lý Nhân, Kim Bảng, Duy Tiên chủ trì, chủ động phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo tổ chức 03 Lễ hội năm 2023 đảm bảo trang trọng, an toàn, ý nghĩa, đúng các quy định về tổ chức Lễ hội; tăng cường vai trò tham gia, tổ chức Lễ hội của người dân địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác tổ chức Lễ hội; đảm bảo môi trường, cảnh quan sạch đẹp; tăng cường tuyên truyền về Lễ hội, nhất là trên các tuyến đường của huyện, thị xã, đường vào khu Lễ hội; mời đại biểu dự Lễ hội phù hợp quy mô, điều kiện thực tế tại địa phương bảo đảm an toàn, chu đáo…

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì hoàn thiện Văn trình của 02 Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn và Lễ hội Phát lương Đức Thánh Trần; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Sở hướng dẫn, phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các Lễ hội, nhất là công tác tuyên truyền; đẩy mạnh hướng dẫn các địa phương quản lý và tổ chức Lễ hội đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ và các văn bản có liên quan; bố trí gian hàng quảng bá các sản phẩm du lịch Hà Nam phù hợp, hiệu quả; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, bố trí gian hàng giới thiệu, bán các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề tiêu biểu tại các Lễ hội.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng của Công an tỉnh và Công an thị xã Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng phối hợp với địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trước, trong và sau 03 Lễ hội; đảm bảo an ninh, an toàn cho đại biểu và du khách về tham dự Lễ hội, nhất là vào tối ngày 14 tháng Giêng âm lịch năm 2023.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí bảo đảm các điều kiện tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn và Lễ hội Phát lương Đức Thánh Trần năm 2023 đúng quy định; hướng dẫn các cơ quan, địa phương quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định hiện hành.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về các Lễ hội và công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội trên các phương tiện truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, thống nhất với Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã liên quan quản lý, bố trí khu vực tác nghiệp phù hợp, thuận lợi cho phóng viên báo chí.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc, tổng hợp tình hình quản lý, chuẩn bị, tổ chức 03 Lễ hội trên.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp, hỗ trợ UBND thị xã Duy Tiên tổ chức tốt Hội thi vẽ trâu tại Lễ hội Tịch điền.

Công ty Điện lực Hà Nam chỉ đạo Điện lực Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng phối hợp, hướng dẫn địa phương triển khai phương án đảm bảo nguồn điện trong những ngày diễn ra Lễ hội, cử người trực kỹ thuật và đảm bảo nguồn điện dự phòng.

Công ty du lịch Tam Chúc xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Lễ khai hội chùa Tam Chúc năm 2023, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Kim Bảng trong tháng 12/2022; chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức Lễ khai hội chùa Tam Chúc năm 2023 an toàn, trang trọng, chu đáo.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, giải quyết./. 

 
Tin mới