Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
7 di tích được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023

Đình Đồng Văn (phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên); Đình Lãm (thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm); Đình Thanh Khê (xã Đồn Xá, huyện Bình Lục); Đền Chợ (xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân); Đình Thượng (xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý); Đình Cao Mật (xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng); Văn từ Vĩnh Trụ (tổ dân phố Nguyễn Khuyến, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) vinh dự được UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 1472/QĐ-UBND tỉnh, ngày 15/12/2023 về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

7 di tích được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023
Đón bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh Văn từ Vĩnh Trụ (tổ dân phố Nguyễn Khuyến, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân).
7 di tích được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023
Văn từ Vĩnh Trụ (Lý Nhân).

Di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương, UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nguồn: Lê Dũng/baohanam.com.vn

Tin mới