Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022 và Tổng kết công tác năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-BCĐQCDC ngày 14/12/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023. Sáng ngày 06/01/2023, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hà Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2023 và Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở; đại diện Lãnh đạo các phòng Văn phòng, Kế hoạch Tài chính, Quản lý Du lịch; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch. Hội nghị đã được nghe các Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình công tác năm 2023; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023; Cam kết trách nhiệm giữa Chủ tịch Công đoàn và Thủ trưởng đơn vị năm 2023.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã thảo luận các nội dung đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện Báo cáo như: Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch năm; Vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với hoạt động của đơn vị; công tác thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể Trung tâm đã đạt được trong năm 2022.  Đồng thời đồng chí nhấn mạnh trong năm 2023 Trung tâm cần khắc phục những tồn tại, hạn chế tiếp tục phát huy vai trò chức năng hoạt động của đơn vị, tích cực tham mưu, đề xuất trong công tác chuyên môn cho Sở; đổi mới các hình thức xúc tiến, quảng bá du lịch; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức các hoạt động, chương trình du lịch…

Thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức đơn vị đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Giám đốc đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, trả lời ý kiến thảo luận, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của toàn thể cán bộ, viên chức và đưa ra các giải pháp thực hiện.

Cũng trong chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Giám đốc và đồng chí Trịnh Thị Tố Nga - Chủ tịch công đoàn Trung tâm đã ký Cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn để mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Dưới đây là một số hình ảnh:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Tin mới