Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Thư viện tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; Giám đốc Thư viện tỉnh. Đến dự Hội nghị có ông Ngô Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng Sở cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng Sở đã công bố Quyết định số 16/QĐ-SVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam về việc bổ nhiệm ông Đinh Trung Hiếu, chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh, nay giữ chức vụ Giám đốc Thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 17/QĐ-SVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngần, chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa tỉnh, nay giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

z4047980838358_2dcabc202e9c09cdf5e5b0bc81ee76a4.jpg

Ông Ngô Thanh Tuân - Phó giám đốc Sở VHTTDL trao Quyết định Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam 

z4047981003252_f00f4d5024fb3f4b49fa7ca8d71ec170.jpg

Ông Ngô Thanh Tuân - Phó giám đốc Sở VHTTDL trao Quyết định Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Nam


Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao nhiệm vụ mới cho ông Đinh Trung Hiếu, ông Nguyễn Văn Ngần và động viên tập thể Thư viện tỉnh; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm. Lãnh đạo tin tưởng và hy vọng trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, nỗ lực phấn đấu rèn luyện hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

 Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được bổ nhiệm cảm ơn sự tín nhiệm của tập thể Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tập thể viên chức, người lao động trong đơn vị đã tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời với trách nhiệm là Giám đốc đơn vị sẽ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị làm tốt chức năng tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện, lĩnh vực tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Lãnh đạo Sở tin tưởng giao phó. 

Tin mới