Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm Khối các đơn vị sự nghiệp

Chiều 25/6/2024, tại phòng họp Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng Sở - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở; Lãnh đạo và cán bộ tổng hợp thi đua các đơn vị trong trong Khối.

Đại diện Khối thi đua, đồng chí Phạm Minh Nhất - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh - Phó khối trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024; toàn thể viên chức, người lao động trong khối chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác tuyên truyền được duy trì và đẩy mạnh, đặc biệt trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của ngành và của  tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở  đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị trong Khối. Khối đã phát động phong trào thi đua với chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được không khí thi đua sôi nổi, thực hiện được kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Các đơn vị chủ động tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nội dung giao ước thi đua, kế hoạch hoạt động của Khối, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung triển khai đầy đủ các hoạt động theo chương trình công tác năm đã đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã được giao. Tham mưu tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm thành lập tỉnh Hà Nam. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của Sở và các đơn vị. Tăng cường xây dựng đơn vị thành tập thể đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh.

Tin mới