Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Hội nghị ký giao ước thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp năm 2024

Thực hiện Công văn số 135/SVHTTDL-VP ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam về việc hướng dẫn triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Chiều ngày 12/3/2024, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và Ký giao ước thi đua năm 2024.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

     Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tạ Đình Quyền - Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở; đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng Sở - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở; các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng các đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Ngần - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - Phó khối thi đua trình bày Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua và Bản giao ước thi đua năm 2024. Hội nghị đã thảo luận và cơ bản nhất trí với nội dung Kế hoạch và Giao ước thi đua năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Tạ Đình Quyền Tạ Đình Quyền - Phó Giám đốc - Phó Chủ tịch thứ nhất HĐTĐKT Sở phát biểu tại Hội nghị

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Đình Quyền - Phó Giám đốc - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Sở ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Khối thi đua đã đạt được trong năm 2023; đồng thời động viên, khích lệ các đơn vị ra sức phấn đấu thi đua lập thành tích, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2024.

anh tin bai

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị ký Giao ước thi đua

 Đại diện lãnh đạo các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2024 dưới sự chứng kiến của các đại biểu dự Hội nghị.

Tin mới