Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Cuộc thi thiết kế, sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu du lịch Hà Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch và Thể lệ tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Hà Nam. Đây là cuộc thi nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cho du lịch Hà Nam, phục vụ công tác xúc tiến quảng bá du lịch.

 Chi tiết: 17.pdf

            Thể lệ.pdf

Tin mới