Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Ra mắt chuyên trang quảng bá du lịch nông thôn
Thực hiện nhiệm vụ được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giao nhằm triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Thông tin du lịch đã xây dựng và cho ra mắt chuyên trang quảng bá du lịch nông thôn để tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh du lịch nông thôn, nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm và đa gia trị.
 

Đây cũng là nỗ lực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương. Góp phần thúc đẩy du lịch ở những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, nâng cao chất lượng nông nghiệp, chất lượng đời sống của nông dân, góp phần thúc đẩy gia tăng cơ cấu và giá trị dịch vụ du lịch trong hoạt động nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững.

Chuyên trang quảng bá du lịch nông thôn tại địa chỉ https://nongthon.vietnamtourism.gov.vn nằm trên website chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để định hướng, hỗ trợ quản lý và phát triển du lịch nông thôn. Cập nhật tin tức, sự kiện trong ngành du lịch, các địa phương, doanh nghiệp, về những hoạt động phát triển du lịch nông thôn, các chương trình lễ hội văn hóa, du lịch gắn với nông thôn.

Đồng thời, đây cũng sẽ là nơi giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm hay ở trong nước và quốc tế về phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch xanh, du lịch bền vững, du lịch cộng động, du lịch sinh thái, áp dụng chuyển đổi số...

Đặc biệt, chuyên trang cũng sẽ giới thiệu tiềm năng, vẻ đẹp các điểm đến du lịch ở vùng nông thôn, các chương trình du lịch, tour tuyến, các dịch vụ liên quan đến du lịch ở địa bàn. Giới thiệu các sản phẩm du lịch nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản vật của ở các vùng miền để thu hút khách du lịch về các vùng quê để tham gia trải nghiệm sản phẩm, mua sắm tiêu thụ nông sản ngày một nhiều hơn, góp phần gia tăng giá trị kinh tế của du lịch nông thôn.

Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022. Trong đó, xác định phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới.

Đồng thời, phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái đặc trưng vùng miền, gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Chương trình phát triển du lịch nông thôn cũng đặt ra nhiệm vụ cần triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch nông thôn, định vị thương hiệu điểm đến du lịch nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện cho xúc tiến các điểm du lịch nông thôn, sản phẩm du lịch nông thôn, tiếp cận thị trường du lịch, kết nối với khách hàng mục tiêu.

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn

Tin mới