Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch tỉnh Bình Thuận, khuyến khích các tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên tham gia Cuộc thi “ Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Welness hàng đầu thế giới năm 2045 nhằm vinh danh và tìm ra được những ý tưởng xuất sắc, cống hiến cho sự phát triển du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khoẻ Wellness của Phan Thiết, Bình Thuận chứa đựng góc nhìn và tình cảm đối với mảnh đất,con người Bình Thuận.

Để thu hút sự quan tâm, hưởng ứng đông đảo của các tác giả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ, thông báo nội dung Cuộc thi “ Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Welness hàng đầu thế giới năm 2045 đến các tổ chức, cá nhân tại địa phương, đơn vị biết để tham gia.

Cơ cấu giải thưởng gồm có 40 giải thưởng dành cho thí sinh tham gia dự thi 02 nhóm chủ đề: MICE và Welness. Mỗi nhóm chủ đề gồm 20 giải thưởng như sau:

+ 01 giải đặc biệt: 01 tỷ đồng.

+ 01 giải nhất: 700 triệu đồng.

+ 01 giải nhì: 500 triệu đồng.

+ 01 giải ý tưởng xuất sắc nhất về tính truyền thông quảng bá hiệu quả: 230 triệu đồng.

+ 01 giải ý tưởng xuất sắc nhất về tính sáng tạo khả thi: 230 triệu đồng.

+ 01 giải ý tưởng xuất sắc nhất về tính hiệu quả và phát triển bền vững: 230 triệu đồng.

+ 14 giải khuyến khích:Mỗi giải trị giá 23 triệu đồng.

Với quy mô và tính cht ca Cuc thi, Sở Văn hóa, Th thao và Du lch Bình Thun mong mun s thu hút đưc s quan tâm t đông đo thí sinh trong và ngoài nước đặc bit là các thí sinh mun đóng góp sc mình đ phát trin Bình Thun thành mt đim đến mi v MICE và Welness.

Mọi thông tin chi tiết về Cuc thi, vui lòng truy cập:

Fanpage https://www.facebook.com/phanthietmicewellness/

Website https://phanthietmicewellness.com

Email: eventfsc@gmail.com

Nguồn: Sở VHTTDL Bình Thuận
Tin mới