Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bắc Giang năm 2024

  Nhằm  tăng cường tuyên truyền quảng bá hình ảnh vùng đất con người, hệ thống tài nguyên, các điểm tham quan du lịch của tỉnh Bắc Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó góp phần xúc tiến, quảng bá thúc đẩy phát triển du lịch, đồng thời hướng tới xây dựng ngân hàng dữ liệu hình ảnh, phát triển du lịch thông minh của tỉnh. Ngày 05/3/2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã ban hành thể lệ cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bắc Giang lần thứ 2. Theo đó thời gian  nhận ảnh dự thi từ tháng 3/2024 đến hết tháng 8/2024. Tác phẩm dự thi “Ảnh đẹp du lịch Bắc Giang” phải là những tác phẩm được chụp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ tháng 01/2020 đến hết tháng 7 năm 2024. Các tác phẩm dự thi chưa đạt giải tại các Cuộc thi trong nước và quốc tế;  chấm vòng Sơ khảo tháng 9 năm 2024; chấm vòng Chung khảo háng 11 năm 2024; Tổng kết, trao giải thưởng  tháng 11 năm 2024.

Chi tiết xem tại: .Thể lệ.pdf

Tin mới