Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTgngày22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặncó hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,gâyphiền hà cho người dân,doanh nghiệp trong giải quyết công việ
Số ký hiệu văn bản 50/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 12/08/2021
Ngày hiệu lực 12/08/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTgngày22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặncó hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,gâyphiền hà cho người dân,doanh nghiệp trong giải quyết công việ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 50 (1).pdf