Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Tổ chức Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trên sàn Book365.vn
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước sàn Book365.vn từ ngày 04/6/2021 đến ngày 15/6/2021, Hội sách trực tuyến từ ngày 04/6/2021 đến ngày 30/6/2021. Triển lãm sẽ khai mạc vào 9h30 ngày 04/6/2021.

 

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021). Thông qua nội dung sách trưng bày, giới thiệu một cách tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế…Ngoài nội dung trưng bày trên, Triển lãm còn diễn ra các sự kiện giao lưu, tọa đàm, Hội sách trực tuyến.

Nguồn: hanamtv.vn

Tin mới