Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 08/HD-BCĐQCDC ngày 10/12/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022. Sáng ngày 07/01/2022, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở; đại diện Lãnh đạo các phòng Tổ chức Pháp chế, Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Sở; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch. Hội nghị đã được nghe các Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình công tác năm 2022; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; Cam kết trách nhiệm giữa Chủ tịch Công đoàn và Thủ trưởng đơn vị năm 2022.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã thảo luận các nội dung đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện Báo cáo như: Các giải pháp triển khai hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2022 để thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả khi dịch Covid-19 chưa hoàn toàn được kiểm soát; Vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị; Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Đổi mới lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Giám đốc đại diện cho Lãnh đạo Trung tâm đã trả lời ý kiến thảo luận, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của toàn thể cán bộ, viên chức và đưa ra các giải pháp thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể Trung tâm đã đạt được trong năm 2021.  Đồng thời đồng chí nhấn mạnh trong năm 2022 Trung tâm cần khắc phục những tồn tại, hạn chế tiếp tục phát huy vai trò chức năng hoạt động của đơn vị, tích cực tham mưu, đề xuất trong công tác chuyên môn cho Sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, có kế hoạch học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị; đổi mới các hình thức xúc tiến, quảng bá du lịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch Covid-19 chưa được kiểm soát…

Cũng trong chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Giám đốc và đồng chí Trịnh Thị Tố Nga - Chủ tịch công đoàn Trung tâm đã ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn dưới sự chứng kiến của các đại biểu dự Hội nghị.

Tin mới