Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025
Sáng ngày 23/7/2021, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Cùng dự Hội nghị có Lãnh đạo VP UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

DSC_8545.JPG

Đ.c Mai Thành Chung - Phó giám đốc phụ trách Sở báo cáo tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Thành Chung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo sơ bộ về đặc điểm tình hình của Sở và kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, 6 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được thành lập theo Quyết định số 365/QĐ-UBND, ngày 19/3/2008, có chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực về hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Hiện nay, Sở thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm có 09 phòng chuyên môn và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 chương trình hành động, 04 quy hoạch, 07 đề án, 10 văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực hoạt động của Ngành. Các chỉ tiêu về văn hóa, thể thao, du lịch đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 90,12% (chỉ tiêu 87%), tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn văn hoá đạt 87,46% (chỉ tiêu 80-83%), tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt 31,3% (chỉ tiêu 31,2%), tỷ lệ gia đình thể thao đạt 23,9% (chỉ tiêu 23,8%); 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá và nơi sinh hoạt cộng đồng; 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thể thao thành tích cao đạt được bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng huy chương. Hoạt động du lịch phát triển mạnh mẽ, tạo bước đột phá, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  Phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020, 6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nỗ lực cố gắng khắc phục những khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong giai đoạn 2021-2025, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu hàng năm có 89% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 82% khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá. Nâng cao chất lượng thể thao ở cơ sở, phấn đấu đến năm 2025, số người tập thể thao thường xuyên ước đạt 32,3%, số gia đình thể thao ước đạt 24,5%. Chú trọng quan tâm đầu tư phát triển các môn thể thao thế mạnh của tỉnh và môn thể thao Olimpic. Tập trung đầu tư hoàn thiện các khu du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái và vui chơi giải trí, trọng tâm là Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch quốc tế, nội địa. Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch tạo bước đột phá về du lịch, phấn đấu đến năm 2025, Hà Nam đón 4-5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 5.900 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, trước mắt trong 6 tháng cuối năm 2021, toàn Ngành cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện mới, đồng thời, tập trung nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh chương trình kế hoạch phù hợp với tình hình mới.

Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo đánh giá của Ngành, đồng thời cũng tập trung làm rõ, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của Ngành với Trung ương, với Tỉnh nhằm phát triển hơn nữa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong thời gian qua, nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp Ngành đã đưa ra trong thời gian tới. Đồng chí giao các Sở, ngành liên quan trên cơ sở đề xuất của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, tháo gỡ, đồng thời, yêu cầu Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các đề án giai đoạn 2015-2020, cân nhắc, lựa chọn các Quy hoạch, Đề án, Dự án phù hợp, cấp thiết để xây dựng, trình UBND tỉnh trong thời gian tới; yêu cầu Ngành rà soát, đề xuất sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức, người lao động phù hợp về nhiệm vụ, chuyên môn, sức khỏe; Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó, cần nâng cao hơn nữa vai trò của các Hiệp hội, Liên đoàn; huy động các nguồn lực đầu tư; khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch đã có; Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá…


 
 
Tin mới