Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch Hà Nam 2021
Để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng, phát triển nguồn nhân lực du lịch trong tỉnh đáp ứng nhu cầu của hoạt động du lịch hiện nay và yêu cầu phát triển trong những năm tiếp theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Hà Nam năm 2021”.                                  

Mục đích của Đề án nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chiến lược, Quy hoạch của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch. Thông qua việc triển khai Đề án, nâng cao chất lượng, củng cố số lượng nhân lực du lịch tỉnh Hà Nam, góp phần thúc đẩy du lịch Hà Nam phát triển. 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch Hà Nam 2021
Nhiều diểm tham quan cần hướng dẫn viên du lịch (Trong ảnh: HDV hướng dẫn khách du lịch tham quan hồ Tam Chúc Khu du lịch Tam Chúc)

Nội dung trọng tâm của Đề án, trước hết là việc nâng cao nhận thức về phát triển du lịch và phát triển nguồn nhân lực du lịch thông qua các cách thức: Biên soạn các tài liệu tuyên truyền phổ biến nội dung về Luật du lịch, văn bản quy định của ngành về hoạt động du lịch, chương trình hành động quốc gia về du lịch, Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch, bảo vệ môi trường du lịch, bản sắc văn hóa Hà Nam, mô hình điểm, cách làm hay về du lịch... với số lượng khoảng 5.000 cuốn.

Xây dựng các chuyên mục đặc thù, các chuyên đề truyền thông về du lịch. Liên kết phát triển du lịch các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và trong nước. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề cho các đối tượng quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp về du lịch từ tỉnh đến cơ sở; về chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng phục vụ du khách cho đội ngũ lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về du lịch.

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản trị kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng, quản trị dịch vụ... cho đối tượng lãnh đạo, chủ các doanh nghiệp, cơ sở du lịch. Tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ lễ tân, buồng, bar, bàn cho lao động làm việc trong các khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, cơ sở chế biến ẩm thực.

Bên cạnh đó thực hiện đồng bộ việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên ngành về lữ hành, nghiệp vụ điều hành du lịch, hướng dẫn viên, cập nhật kiến thức định kỳ. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ lao động các địa phương về kỹ năng, kiến thức làm du lịch cộng đồng. 

Nguồn: Báo Hà Nam

Tin mới