Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Thông báo tạm dừng tổ chức Giải Cầu lông Truyền hình Hà Nam lần thứ XXV – năm 2021
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 , Sở Văn hóa thể thao và du lịch đã có thông báo về việc tạm dừng tổ chức Giải Cầu lông Truyền hình Hà Nam lần thứ XXV – năm 2021(Nội dụng thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ VI) để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các VĐV và người hâm mộ về tham dự giải.
Theo đó, thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ VI năm 2022,  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Điều lệ giải Cầu lông Truyền hình Hà Nam lần thứ XXV - năm 2021 (Nội dụng thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ VI).

Căn cứ Công điện số 541/ CĐ-TTg ngày 23/ 4/ 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1343/BVHTTDL-NHCS ngày 26/ 4/ 2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông báo số 846/ TB-VPUB ngày 02/5 /2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo:

1.Tạm dừng tổ chức giải Cầu lông Truyền hình Hà Nam lần thứ XXV – năm 2021

2. Thời gian tổ chức giải trở lai sẽ được lựa chọn vào thời điểm thích hợp và có thông báo tới các đơn vị.

 
Hanamtv
Tin mới