Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-BCĐQCDC ngày 03/12/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm 2021. Sáng ngày 31/12/2020, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020.

Về dự Hội nghị có đồng chí Tạ Đình Quyền - Phó Giám đốc phụ trách Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở; đại diện Lãnh đạo các phòng Tổ chức Pháp chế, Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Sở; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch. Hội nghị đã được nghe các Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức; Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2020, chương trình công tác năm 2021; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Cam kết trách nhiệm giữa Chủ tịch Công đoàn và Thủ trưởng đơn vị năm 2021.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã thảo luận các nội dung đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện Báo cáo như: giải pháp thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động năm 2021; Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng đơn vị trong việc chăm lo đời sống cán bộ, viên chức; Tăng cường cơ sở vật chất, áp dụng chế độ chính sách đảm bảo các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Giám đốc đại diện cho Lãnh đạo Trung tâm đã trả lời ý kiến thảo luận, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của toàn thể cán bộ, viên chức và đưa ra các giải pháp thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Tạ Đình Quyền - Phó Giám đốc phụ trách Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể Trung tâm đã đạt được trong năm 2020.  Đồng thời đồng chí nhấn mạnh trong năm 2021 Trung tâm cần khắc phục những tồn tại, hạn chế tiếp tục phát huy vai trò chức năng hoạt động của đơn vị, tích cực tham mưu, đề xuất trong công tác chuyên môn cho Sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, nâng cao trình độ thuyết minh của mỗi cán bộ, viên chức, có kế hoạch học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị; đổi mới các hình thức xúc tiến, quảng bá du lịch…

Cũng trong chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Giám đốc và đồng chí Trịnh Thị Tố Nga - Chủ tịch công đoàn Trung tâm đã ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn dưới sự chứng kiến của các đại biểu dự Hội nghị.

Nguồn: TTXTDL Hà Nam

Tin mới