Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối các đơn vị sự nghiệp

Chiều ngày 13/11/2020, tại Phòng họp tầng II - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Về dự Hội nghị có Đồng chí Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng TĐKT Sở; đồng chí Lê Thị Hòa - Phó Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế - Thư ký Hội đồng TĐKT Sở; lãnh đạo các đơn vị trong trong Khối và cán bộ tổng hợp thi đua các đơn vị.

Đại diện Khối thi đua, đồng chí Nhữ Mạnh Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - Trưởng Khối, trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, năm 2020, các đơn vị trong Khối đã triển khai kịp thời các đợt phát động thi đua, triển khai đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân tại đơn vị đúng quy định; triển khai có hiệu quả các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của cấp trên; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng TĐKT Sở đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị trong Khối. Khối đã phát động phong trào thi đua với chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được không khí thi đua sôi nổi, thực hiện được kế hoạch đặt ra từ đầu năm. 

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua Khối với việc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, phát động các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối về công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của Khối, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm tiến hành phổ biến, giới thiệu để học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến. Lựa chọn, đề xuất các tập thể đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã bầu Trưởng khối năm 2021 là Trung tâm Xúc tiến Du lịch; Phó Trưởng khối là Thư viện tỉnh.

Tin mới