Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Phát triển du lịch, trọng tâm là khai thác hiệu quả khu Du lịch Tam Chúc, góp phần tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế

Đăng lúc: Thứ hai - 12/10/2015 20:48 - Người đăng bài viết: Phan Luong
Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia và địa phương. Trải qua quá trình phát triển, du lịch Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong nền kinh tế quốc dân, tạo cơ sở ban đầu để phát triển một ngành kinh tế mũi nhọn. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã xác định: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển.
    Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của du lịch, những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỉnh Hà Nam đã có chủ trương, ban hành nhiều chính sách thúc đẩy du lịch phát triển: UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về tiếp tục phát triển Khu du lịch Tam Chúc đến năm 2015. Đồng thời tập trung đầu tư phát triển một số khu, điểm du lịch, triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch. Đặc biệt, Khu du lịch Tam Chúc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là khu du lịch trọng điểm quốc gia và đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đáp ứng được tiến độ triển khai thực hiện dự án. Trong năm 2015, tập trung thực hiện hoàn thành các hạng mục chính như: Hệ thống giao thông xung quanh hồ Tam Chúc. Hệ thống đường giao thông đối ngoại kết nối với các tuyến quốc lộ và các khu du lịch trong khu vực cũng như cả nước. Nhà đầu tư đang tập trung xây dựng các khu chức năng: Khu Văn hoá tâm linh (điện Tam thế, điện Pháp chủ, điện Quan âm đã có đủ tượng Phật, đình Tam Chúc, điện Lầu cô), khu làng Việt cổ và một số công trình phụ trợ khác. Hiện nay đã có nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan, chiêm bái các công trình kiến trúc tâm linh, dự kiến cuối năm 2015 sẽ chính thức tổ chức đón khách du lịch.
     Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch đã được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành được tăng cường, hiện nay Hà Nam có 73 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn với gần 1.000 buồng phòng trong đó có nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 2 - 3 sao. Số lượt khách du lịch đến với Hà Nam không ngừng tăng qua các năm. Trong giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nam đã đón khoảng 2,6 triệu lượt khách,doanh thu du lịch hàng năm tăng nhanh với mức tăng bình quân khoảng 38%/năm. Tổng doanh thu từ du lịch, dịch vụ giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt gần 500 tỷ đồng.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Hà Nam còn bộ lộ một số hạn chế như: Cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dịch vụ du lịch tuy phát triển nhưng quy mô còn nhỏ bé, chưa có nhiều dịch vụ, sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút khách; lượng khách du lịch đến với Hà Nam còn thấp so với các tỉnh lân cận. Doanh thu du lịch hàng năm tuy có mức tăng trưởng nhanh nhưng thực tế tỷ trọng du lịch đóng góp dưới 1% GDP của tỉnh (bình quân du lịch của cả nước đóng góp trên 5% GDP), thực tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
     Nguyên nhân của những tồn tại trên là do: Điểm xuất phát của du lịch Hà Nam thấp so với các tỉnh trong khu vực, lại nằm giữa hai trung tâm du lịch là Hà Nội và Ninh Bình nên lợi thế cạnh tranh bị hạn chế; Hà Nam chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh du lịch; công tác quản lý nhà nước về du lịch và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế; nhân lực du lịch của tỉnh vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng.
      Để thực hiện tốt mục tiêu là đến năm 2020 Hà Nam đón khoảng 2,5 triệu lượt khách/năm, doanh thu du lịch dịch vụ hàng năm tăng bình quân từ 20 đến 25%, tỉnh Hà Nam cần thực hiện một số giải pháp sau:
    Một là, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương về vai trò, vị trí của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết với các tỉnh bạn để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, nhất là với các trung tâm du lịch lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình.
       Hai là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đang triển khai tại các khu, điểm du lịch đã được quy hoạch, khuyến khích đầu tư phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch, tạo các sản phẩm du lịch hấp dẫn, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch ở các khu, điểm du lịch hiện có. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại khu vực thành phố Phủ Lý để đáp ứng tốt nhu cầu của du khách khi đến với Hà Nam.
       Ba là, cần có cơ chế, chính sách đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ như: xây dựng khách sạn cao cấp, khu vui chơi giải trí kết hợp nghỉ dưỡng để thu hút đối tượng khách có mức chi tiêu cao, đặc biệt là khách quốc tế... Cần tăng cường tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao, hội nghị, hội thảo để thu hút khách du lịch.
       Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; đưa các hoạt động kinh doanh du lịch vào nền nếp; từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động du lịch với quảng bá, khai thác phát huy vốn văn hoá truyền thống, các di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh của địa phương. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá du lịch để huy động tối đa các nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trong thời gian tới.
       Năm là, đối với Khu du lịch Tam Chúc - khu du lịch trọng điểm quốc gia, tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của trung ương, cân đối nguồn lực của địa phương, đặc biệt là đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hoá để đầu tư hạ tầng khu du lịch. Đối với các khu chức năng, cần phải huy động các nhà đầu tư có năng lực tài chính, tập trung đầu tư dưới nhiều hình thức như liên doanh, liên kết, hoặc chủ động đầu tư một số công trình, dự án độc lập để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tăng cường sự phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác quản lý nhà nước, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm sớm tạo ra các sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Đồng thời phối hợp với các nhà đầu tư chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có trình độ nghiệp vụ và các điều kiện cần thiết khác trước khi đi vào hoạt động khai thác./.

Nguồn tin: hanam.gov.vn
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1364
04/08/2013
Nhà hàng Hải Sản

Nhà hàng Hải Sản

Đã xem: 129
04/12/2017
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 424
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 588
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 441
19/12/2016

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 19
 • Hôm nay: 1716
 • Tháng hiện tại: 18223
 • Tổng lượt truy cập: 387309

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Liên hoan múa Lân, Sư, biểu diễn võ thuật và tuyên truyền quảng bá du lịch

  Liên hoan múa Lân, Sư, biểu diễn võ...

  Chiều ngày 18/02/2018 (tức mùng 3 Tết), Liên hoan...

  Đọc tiếp

  Liên hoan múa Lân, Sư, biểu diễn võ thuật và tuyên truyền quảng bá du lịch

  Chiều ngày 18/02/2018 (tức mùng 3 Tết), Liên hoan múa Lân, Sư và võ thuật kết hợp trưng bày câu đối Tết; tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nam đã được tổ chức tại sân Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam.

  Chi tiết
 • Tổ chức trò chơi dân gian “Vui Xuân Mậu Tuất”

  Tổ chức trò chơi dân gian “Vui Xuân Mậu...

  Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân...

  Đọc tiếp

  Tổ chức trò chơi dân gian “Vui Xuân Mậu Tuất”

  Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân “Mừng Xuân Mậu Tuất, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới và phát triển”, chiều ngày 17/02/2018 (mùng 02 Tết), Bảo tàng tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc các trò chơi dân gian “Vui Xuân Mậu Tuất”.

  Chi tiết
 • Sở VH,TT&DL trưng bày chuyên đề Tết Mậu Thân 1968 và báo Xuân Mậu Tuất 2018

  Sở VH,TT&DL trưng bày chuyên đề Tết Mậu...

  Chiều 9/2, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao...

  Đọc tiếp

  Sở VH,TT&DL trưng bày chuyên đề Tết Mậu Thân 1968 và báo Xuân Mậu Tuất 2018

  Chiều 9/2, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Tết Mậu Thân 1968 – bước ngoặt lịch sử” và trưng bày báo xuân Mậu Tuất 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

  Chi tiết
 • Làng “kho cá” vào mùa

  Làng “kho cá” vào mùa

  Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người dân Hòa Hậu (Lý...

  Đọc tiếp

  Làng “kho cá” vào mùa

  Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người dân Hòa Hậu (Lý Nhân) lại tất bật hơn, bắt đầu kho cá để trả cho những đơn hàng. Cá kho vốn là món ăn bình dị của người dân nơi đây, nhưng nhờ hương vị thơm ngon mà ngày nay, cá kho Hoà Hậu đã trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng.

  Chi tiết
 • Khách sạn Mường Thanh đón nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao

  Khách sạn Mường Thanh đón nhận quyết...

  Chiều 1/2, Khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam tổ...

  Đọc tiếp

  Khách sạn Mường Thanh đón nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao

  Chiều 1/2, Khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam tổ chức lễ đón nhận Quyết định công nhận khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao. Đồng chí Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

  Chi tiết
 • Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

  Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức,...

  Công văn số 27/CV-BCĐ ngày 26/10/2017 của Ban Chỉ...

  Đọc tiếp

  Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

  Công văn số 27/CV-BCĐ ngày 26/10/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2018; Hướng dẫn số 16/HD-CĐVC ngày 09/11/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh Hà Nam về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Từ ngày 09 đến ngày 18/01/2018, Sở đã tập trung chỉ đạo 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Trên cơ sở kết quả Hội nghị của các đơn vị, chiều ngày 30/01/2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

  Chi tiết
 • Có một làng chèo ở ven sông Đáy

  Có một làng chèo ở ven sông Đáy

  Chỉ cách thành phố Phủ Lý khoảng 10km về phía Tây...

  Đọc tiếp

  Có một làng chèo ở ven sông Đáy

  Chỉ cách thành phố Phủ Lý khoảng 10km về phía Tây Nam, làng Tháp - một làng nhỏ thuộc thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm được biết đến như một cái nôi sản sinh ra nhiều tài năng văn nghệ, đặc biệt đối với chèo, như NSND Bạch Trà, NSƯT Ngọc Viễn… Từ lâu, người ta vẫn quen gọi làng Tháp là làng chèo ven sông Đáy.

  Chi tiết
 • Nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành Du lịch

  Nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến thúc đẩy...

  Năm 2017 trôi qua với những dấu ấn lịch sử về sự...

  Đọc tiếp

  Nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành Du lịch

  Năm 2017 trôi qua với những dấu ấn lịch sử về sự tăng trưởng của ngành Du lịch. Dễ nhận thấy là lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng ấn tượng, đạt 12,9 triệu lượt, tăng gần 30% so với 2016, khách nội địa đạt 73,2 triệu lượt, tổng thu du lịch đạt trên 510.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 7% GDP. Nếu 1990 lần đầu tiên tổ chức Năm Du lịch quốc gia đón 250.000 lượt khách quốc tế thì đến nay đã tăng gấp trên 50 lần. Kết quả cả chặng đường dài đó không thể phủ nhận sự đóng góp không nhỏ của công tác xúc tiến quảng bá thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, so với quy mô lượng khách quốc tế đến các nước trong khu vực năm 2016 như Thái Lan (32,6 triệu), Malaysia (26,7 triệu) hay Singapore (16,5 triệu) và so với tiềm năng to lớn của đất nước con người Việt Nam cũng như kỳ vọng của toàn xã hội thì rõ ràng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch vẫn còn nhiều điều đáng quan tâm giải quyết.

  Chi tiết
 • CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LỊCH VĨNH PHÚC”

  CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LỊCH VĨNH PHÚC”

  Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con...

  Đọc tiếp

  CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LỊCH VĨNH PHÚC”

  Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch đặc trưng của Vĩnh Phúc đến với du khách trong nước, quốc tế, sáng 25/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức phát động cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Vĩnh Phúc”.

  Chi tiết
 • Cho trẻ đi du lịch cần chú ý những điều này

  Cho trẻ đi du lịch cần chú ý những điều...

  Đi du lịch cũng là một cách để con trẻ có thể khám...

  Đọc tiếp

  Cho trẻ đi du lịch cần chú ý những điều này

  Đi du lịch cũng là một cách để con trẻ có thể khám phá thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, trước khi đi du lịch bố mẹ nên trang bị cho con mình những kiến thức, kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình, để các bé biết cách xử lý những tình huống một cách dễ dàng hơn. Chỉ cần chú ý vài điều nho nhỏ, bạn sẽ thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ cùng các con.

  Chi tiết
 • Nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước

  Nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao...

  Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...

  Đọc tiếp

  Nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước

  Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, cùng với sự nghiệp CNH, HĐH trong nước, để phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, là vấn đề hết sức cần thiết.

  Chi tiết
 • Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga

  Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga...

  Ngày 15/5/1935, hệ thống metro đầu tiên được khai...

  Đọc tiếp

  Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga

  Ngày 15/5/1935, hệ thống metro đầu tiên được khai trương, gồm 13 nhà ga với 1 tuyến đường ray dài 11km, phục vụ người dân Moscow và các tỉnh lân cận. Đây cũng chính là tuyến đường sắt ngầm đầu tiên, đồng thời là công trình kiến trúc tham vọng nhất của Liên Xô thời bấy giờ.Ngày 15/5/1935, hệ thống metro đầu tiên được khai trương, gồm 13 nhà ga với 1 tuyến đường ray dài 11km, phục vụ người dân Moscow và các tỉnh lân cận. Đây cũng chính là tuyến đường sắt ngầm đầu tiên, đồng thời là công trình kiến trúc tham vọng nhất của Liên Xô thời bấy giờ.

  Chi tiết
 • Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2018-2020

  Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du...

  Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 30/10/2017...

  Đọc tiếp

  Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2018-2020

  Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 03/11/2017 của Đảng uỷ Sở VHTT&DL Hà Nam về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở VHTT&DL nhiệm kỳ 2018-2020. Ngày 17/01/2018 Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.

  Chi tiết
 • Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất

  Tăng cường công tác quản lý và tổ chức...

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có...

  Đọc tiếp

  Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản số 5635/BVHTTDL-VHCS gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc “Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất”.

  Chi tiết
 • Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà cửa quá giống nhau

  Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà...

  Nếu không phải dân bản xứ, lạc trong khu Alter...

  Đọc tiếp

  Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà cửa quá giống nhau

  Nếu không phải dân bản xứ, lạc trong khu Alter Flecken của thị trấn Freudenberg, Đức, bạn sẽ rất khó tìm lối ra vì nhà nào cũng giống hệt nhau. Freudenberg là một trong những thị trấn cổ nổi tiếng và thú vị nhất nước Đức, nằm ở miền nam Westphalia, thuộc quận Siegen-Wittgenstein, bắc Rhine-Westphalia.

  Chi tiết