Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Phát triển du lịch, trọng tâm là khai thác hiệu quả khu Du lịch Tam Chúc, góp phần tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế

Đăng lúc: Thứ hai - 12/10/2015 20:48 - Người đăng bài viết: Phan Luong
Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia và địa phương. Trải qua quá trình phát triển, du lịch Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong nền kinh tế quốc dân, tạo cơ sở ban đầu để phát triển một ngành kinh tế mũi nhọn. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã xác định: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển.
    Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của du lịch, những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỉnh Hà Nam đã có chủ trương, ban hành nhiều chính sách thúc đẩy du lịch phát triển: UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về tiếp tục phát triển Khu du lịch Tam Chúc đến năm 2015. Đồng thời tập trung đầu tư phát triển một số khu, điểm du lịch, triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch. Đặc biệt, Khu du lịch Tam Chúc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là khu du lịch trọng điểm quốc gia và đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đáp ứng được tiến độ triển khai thực hiện dự án. Trong năm 2015, tập trung thực hiện hoàn thành các hạng mục chính như: Hệ thống giao thông xung quanh hồ Tam Chúc. Hệ thống đường giao thông đối ngoại kết nối với các tuyến quốc lộ và các khu du lịch trong khu vực cũng như cả nước. Nhà đầu tư đang tập trung xây dựng các khu chức năng: Khu Văn hoá tâm linh (điện Tam thế, điện Pháp chủ, điện Quan âm đã có đủ tượng Phật, đình Tam Chúc, điện Lầu cô), khu làng Việt cổ và một số công trình phụ trợ khác. Hiện nay đã có nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan, chiêm bái các công trình kiến trúc tâm linh, dự kiến cuối năm 2015 sẽ chính thức tổ chức đón khách du lịch.
     Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch đã được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành được tăng cường, hiện nay Hà Nam có 73 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn với gần 1.000 buồng phòng trong đó có nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 2 - 3 sao. Số lượt khách du lịch đến với Hà Nam không ngừng tăng qua các năm. Trong giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nam đã đón khoảng 2,6 triệu lượt khách,doanh thu du lịch hàng năm tăng nhanh với mức tăng bình quân khoảng 38%/năm. Tổng doanh thu từ du lịch, dịch vụ giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt gần 500 tỷ đồng.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Hà Nam còn bộ lộ một số hạn chế như: Cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dịch vụ du lịch tuy phát triển nhưng quy mô còn nhỏ bé, chưa có nhiều dịch vụ, sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút khách; lượng khách du lịch đến với Hà Nam còn thấp so với các tỉnh lân cận. Doanh thu du lịch hàng năm tuy có mức tăng trưởng nhanh nhưng thực tế tỷ trọng du lịch đóng góp dưới 1% GDP của tỉnh (bình quân du lịch của cả nước đóng góp trên 5% GDP), thực tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
     Nguyên nhân của những tồn tại trên là do: Điểm xuất phát của du lịch Hà Nam thấp so với các tỉnh trong khu vực, lại nằm giữa hai trung tâm du lịch là Hà Nội và Ninh Bình nên lợi thế cạnh tranh bị hạn chế; Hà Nam chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh du lịch; công tác quản lý nhà nước về du lịch và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế; nhân lực du lịch của tỉnh vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng.
      Để thực hiện tốt mục tiêu là đến năm 2020 Hà Nam đón khoảng 2,5 triệu lượt khách/năm, doanh thu du lịch dịch vụ hàng năm tăng bình quân từ 20 đến 25%, tỉnh Hà Nam cần thực hiện một số giải pháp sau:
    Một là, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương về vai trò, vị trí của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết với các tỉnh bạn để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, nhất là với các trung tâm du lịch lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình.
       Hai là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đang triển khai tại các khu, điểm du lịch đã được quy hoạch, khuyến khích đầu tư phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch, tạo các sản phẩm du lịch hấp dẫn, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch ở các khu, điểm du lịch hiện có. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại khu vực thành phố Phủ Lý để đáp ứng tốt nhu cầu của du khách khi đến với Hà Nam.
       Ba là, cần có cơ chế, chính sách đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ như: xây dựng khách sạn cao cấp, khu vui chơi giải trí kết hợp nghỉ dưỡng để thu hút đối tượng khách có mức chi tiêu cao, đặc biệt là khách quốc tế... Cần tăng cường tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao, hội nghị, hội thảo để thu hút khách du lịch.
       Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; đưa các hoạt động kinh doanh du lịch vào nền nếp; từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động du lịch với quảng bá, khai thác phát huy vốn văn hoá truyền thống, các di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh của địa phương. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá du lịch để huy động tối đa các nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trong thời gian tới.
       Năm là, đối với Khu du lịch Tam Chúc - khu du lịch trọng điểm quốc gia, tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của trung ương, cân đối nguồn lực của địa phương, đặc biệt là đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hoá để đầu tư hạ tầng khu du lịch. Đối với các khu chức năng, cần phải huy động các nhà đầu tư có năng lực tài chính, tập trung đầu tư dưới nhiều hình thức như liên doanh, liên kết, hoặc chủ động đầu tư một số công trình, dự án độc lập để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tăng cường sự phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác quản lý nhà nước, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm sớm tạo ra các sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Đồng thời phối hợp với các nhà đầu tư chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có trình độ nghiệp vụ và các điều kiện cần thiết khác trước khi đi vào hoạt động khai thác./.

Nguồn tin: hanam.gov.vn
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1291
04/08/2013
Nhà hàng Hải Sản

Nhà hàng Hải Sản

Đã xem: 19
04/12/2017
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 370
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 508
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 376
19/12/2016

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 16
 • Hôm nay: 393
 • Tháng hiện tại: 7958
 • Tổng lượt truy cập: 333324

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch năm 2017

  Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ thuyết...

  Sáng ngày 12/12/2017, tại Hội trường tầng I, Sở...

  Đọc tiếp

  Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch năm 2017

  Sáng ngày 12/12/2017, tại Hội trường tầng I, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam phối hợp với trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch năm 2017 cho các cán bộ làm công tác du lịch trên địa bàn tỉnh.

  Chi tiết
 • Hoàn thành tôn tạo khu di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đền Ông ở Bình Nghĩa

  Hoàn thành tôn tạo khu di tích lịch sử,...

  Nhân dân thôn Ngô Khê (Bình Nghĩa, Bình Lục) vừa...

  Đọc tiếp

  Hoàn thành tôn tạo khu di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đền Ông ở Bình Nghĩa

  Nhân dân thôn Ngô Khê (Bình Nghĩa, Bình Lục) vừa tổ chức khánh thành việc tôn tạo và kỉ niệm 5 năm đón bằng công nhận “Di tích Lịch sử- Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh” công trình đền Ông (thuộc cụm di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật đền Ông – đền Bà – đền Mẫu).

  Chi tiết
 • Ai Cập phát hiện xác ướp cùng hiện vật bên trong ngôi mộ cổ 3500 năm tuổi

  Ai Cập phát hiện xác ướp cùng hiện vật...

  Ai Cập vừa công bố phát hiện xác ướp cùng hiện vật...

  Đọc tiếp

  Ai Cập phát hiện xác ướp cùng hiện vật bên trong ngôi mộ cổ 3500 năm tuổi

  Ai Cập vừa công bố phát hiện xác ướp cùng hiện vật bên trong ngôi mộ cổ 3500 năm tuổi tại thành phố Luxor. Giới chức nước này hi vọng điều này sớm vực dậy ngành du lịch vốn đang bị trì trệ do ảnh hưởng từ các bất ổn chính trị kể từ năm 2011 tới nay.

  Chi tiết
 • Ai Cập tìm thêm được 27 pho tượng nữ thần chiến tranh Sekhmet

  Ai Cập tìm thêm được 27 pho tượng nữ...

  Các nhà khảo cổ đã phát hiện 27 bức tượng của nữ...

  Đọc tiếp

  Ai Cập tìm thêm được 27 pho tượng nữ thần chiến tranh Sekhmet

  Các nhà khảo cổ đã phát hiện 27 bức tượng của nữ thần chiến tranh Sekhmet mang đầu hình sư tử khi tiến hành khai quật đền thờ Pharaoh Amenhotep III ở khu vực Kom El-Hettan, phía Tây thành phố Luxor, miền Nam Ai Cập. Công tác khai quật khu vực này thuộc Dự án Bảo tồn đền thờ Pharaoh Amenhotep III.

  Chi tiết
 • Nhà hát Chèo Hà Nam tạo đột phá trong vở mới

  Nhà hát Chèo Hà Nam tạo đột phá trong vở...

  Mới đây, khi được mời xem diễn báo cáo vở chèo "Bà...

  Đọc tiếp

  Nhà hát Chèo Hà Nam tạo đột phá trong vở mới

  Mới đây, khi được mời xem diễn báo cáo vở chèo "Bà Chúa Kho" tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, chúng tôi thực sự ngạc nhiên, không ngờ vở diễn lại tốt như thế. Đã rất lâu, khán giả (đến xem một cách hạn chế, do vở diễn mới chỉ mang tính chất báo cáo), có mặt xem chèo Hà Nam thấy hồ hởi, vui thú như vậy.

  Chi tiết
 • Bảo tồn và phát huy giá trị nghi lễ Chầu văn

  Bảo tồn và phát huy giá trị nghi lễ Chầu...

  Trong nghi lễ Chầu văn các hình thức biểu đạt,...

  Đọc tiếp

  Bảo tồn và phát huy giá trị nghi lễ Chầu văn

  Trong nghi lễ Chầu văn các hình thức biểu đạt, động tác múa, âm nhạc và lời hát đều mang dấu ấn lịch sử, ghi lại sự tích và ca ngợi công đức của những nhân vật lịch sử có công với dân, với nước. Với yếu tố lịch sử, văn hóa đó năm 2012, nghi lễ Chầu văn của người Việt ở Hà Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

  Chi tiết
 • Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh

  Hội nghị trực tuyến triển khai Chương...

  Ngày 28/11, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch...

  Đọc tiếp

  Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh

  Ngày 28/11, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VH-TT& DL triển khai Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

  Chi tiết
 • Hơn 30 nghìn tỉ đồng để phát triển hạ tầng du lịch 2016 - 2020

  Hơn 30 nghìn tỉ đồng để phát triển hạ...

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số...

  Đọc tiếp

  Hơn 30 nghìn tỉ đồng để phát triển hạ tầng du lịch 2016 - 2020

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1861/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

  Chi tiết
 • Nước Anh mất cơ hội trở thành "Thủ đô văn hóa của châu Âu"

  Nước Anh mất cơ hội trở thành "Thủ đô...

  Ngày 23/11, nước Anh đã bị Ủy ban châu Âu tuyên bố...

  Đọc tiếp

  Nước Anh mất cơ hội trở thành "Thủ đô văn hóa của châu Âu"

  Ngày 23/11, nước Anh đã bị Ủy ban châu Âu tuyên bố loại khỏi danh sách nước ứng cử bình chọn làm "Thủ đô văn hóa của châu Âu" vào năm 2023 do Anh sẽ rời Liên minh châu Âu vào năm 2019. Điều này có nghĩa danh hiệu sẽ thuộc về Hungary do danh sách ứng cử viên cuối cùng chỉ còn có 2 nước là Anh và Hungary.

  Chi tiết
 • Bãi biển tuyệt đẹp biến mất sau 12 năm, đột nhiên xuất hiện trở lại

  Bãi biển tuyệt đẹp biến mất sau 12 năm,...

  Bãi biển tuyệt đẹp với bờ cát trắng mịn thuộc vịnh...

  Đọc tiếp

  Bãi biển tuyệt đẹp biến mất sau 12 năm, đột nhiên xuất hiện trở lại

  Bãi biển tuyệt đẹp với bờ cát trắng mịn thuộc vịnh Ashleam trên đảo Achill của Ireland đã biến mất trong một cơn bão năm 2005. Nhưng mới đây, người dân địa phương bất ngờ thấy nó xuất hiện trở lại chỉ sau một đêm.

  Chi tiết
 • Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân - buồng - bàn năm 2017.

  Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ...

  Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch,...

  Đọc tiếp

  Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân - buồng - bàn năm 2017.

  Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch, sáng 27/11/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường cao đẳng du lịch Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân - buồng - bàn năm 2017 cho các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

  Chi tiết
 • Hội nghị nghe tư vấn báo cáo ý tưởng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm

  Hội nghị nghe tư vấn báo cáo ý tưởng Quy...

  Ngày 23/11/2017, tại Hội trường tầng 1, Sở Văn...

  Đọc tiếp

  Hội nghị nghe tư vấn báo cáo ý tưởng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm

  Ngày 23/11/2017, tại Hội trường tầng 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghe đơn vị tư vấn báo cáo ý tưởng xây dựng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch di tích lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.

  Chi tiết
 • “Tuyệt chiêu” tiết kiệm tiền cho tín đồ du lịch

  “Tuyệt chiêu” tiết kiệm tiền cho tín đồ...

  Một chuyến du lịch đúng nghĩa hẳn là ước mơ với...

  Đọc tiếp

  “Tuyệt chiêu” tiết kiệm tiền cho tín đồ du lịch

  Một chuyến du lịch đúng nghĩa hẳn là ước mơ với rất nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đầy đủ điều kiện, kinh phí để “xách ba lô lên và đi”. Dưới đây là một số mẹo để bạn có một chuyến du lịch tiết kiệm, phù hợp với túi tiền.

  Chi tiết
 • Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam”

  Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ...

  Chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 18...

  Đọc tiếp

  Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam”

  Chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 18 (23/11/2017), sáng ngày 21/11/2017, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam”.

  Chi tiết
 • Hến Phúc Châu

  Hến Phúc Châu

  Nằm kề dòng Châu Giang xanh ngắt, hiền hòa với...

  Đọc tiếp

  Hến Phúc Châu

  Nằm kề dòng Châu Giang xanh ngắt, hiền hòa với chất đất phù sa cổ pha cát non ngọt mát, giàu dưỡng chất, miền đồng bãi Phúc Châu (xã Hợp Lý, Lý Nhân) được thiên nhiên ban tặng nhiều thứ sản vật thơm thảo có tiếng. Một trong những thứ sản vật ấy phải kể đến con hến mà từ bao đời nay cứ tự nó sinh sôi, nảy nở như một thứ của "trời cho" nơi bến sông, ngoài bãi ở vùng đất trù mật bình yên này.

  Chi tiết