Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Phát triển du lịch, trọng tâm là khai thác hiệu quả khu Du lịch Tam Chúc, góp phần tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế

Đăng lúc: Thứ hai - 12/10/2015 20:48 - Người đăng bài viết: Phan Luong
Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia và địa phương. Trải qua quá trình phát triển, du lịch Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong nền kinh tế quốc dân, tạo cơ sở ban đầu để phát triển một ngành kinh tế mũi nhọn. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã xác định: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển.
    Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của du lịch, những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỉnh Hà Nam đã có chủ trương, ban hành nhiều chính sách thúc đẩy du lịch phát triển: UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về tiếp tục phát triển Khu du lịch Tam Chúc đến năm 2015. Đồng thời tập trung đầu tư phát triển một số khu, điểm du lịch, triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch. Đặc biệt, Khu du lịch Tam Chúc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là khu du lịch trọng điểm quốc gia và đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đáp ứng được tiến độ triển khai thực hiện dự án. Trong năm 2015, tập trung thực hiện hoàn thành các hạng mục chính như: Hệ thống giao thông xung quanh hồ Tam Chúc. Hệ thống đường giao thông đối ngoại kết nối với các tuyến quốc lộ và các khu du lịch trong khu vực cũng như cả nước. Nhà đầu tư đang tập trung xây dựng các khu chức năng: Khu Văn hoá tâm linh (điện Tam thế, điện Pháp chủ, điện Quan âm đã có đủ tượng Phật, đình Tam Chúc, điện Lầu cô), khu làng Việt cổ và một số công trình phụ trợ khác. Hiện nay đã có nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan, chiêm bái các công trình kiến trúc tâm linh, dự kiến cuối năm 2015 sẽ chính thức tổ chức đón khách du lịch.
     Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch đã được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành được tăng cường, hiện nay Hà Nam có 73 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn với gần 1.000 buồng phòng trong đó có nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 2 - 3 sao. Số lượt khách du lịch đến với Hà Nam không ngừng tăng qua các năm. Trong giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nam đã đón khoảng 2,6 triệu lượt khách,doanh thu du lịch hàng năm tăng nhanh với mức tăng bình quân khoảng 38%/năm. Tổng doanh thu từ du lịch, dịch vụ giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt gần 500 tỷ đồng.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Hà Nam còn bộ lộ một số hạn chế như: Cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dịch vụ du lịch tuy phát triển nhưng quy mô còn nhỏ bé, chưa có nhiều dịch vụ, sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút khách; lượng khách du lịch đến với Hà Nam còn thấp so với các tỉnh lân cận. Doanh thu du lịch hàng năm tuy có mức tăng trưởng nhanh nhưng thực tế tỷ trọng du lịch đóng góp dưới 1% GDP của tỉnh (bình quân du lịch của cả nước đóng góp trên 5% GDP), thực tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
     Nguyên nhân của những tồn tại trên là do: Điểm xuất phát của du lịch Hà Nam thấp so với các tỉnh trong khu vực, lại nằm giữa hai trung tâm du lịch là Hà Nội và Ninh Bình nên lợi thế cạnh tranh bị hạn chế; Hà Nam chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh du lịch; công tác quản lý nhà nước về du lịch và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế; nhân lực du lịch của tỉnh vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng.
      Để thực hiện tốt mục tiêu là đến năm 2020 Hà Nam đón khoảng 2,5 triệu lượt khách/năm, doanh thu du lịch dịch vụ hàng năm tăng bình quân từ 20 đến 25%, tỉnh Hà Nam cần thực hiện một số giải pháp sau:
    Một là, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương về vai trò, vị trí của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết với các tỉnh bạn để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, nhất là với các trung tâm du lịch lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình.
       Hai là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đang triển khai tại các khu, điểm du lịch đã được quy hoạch, khuyến khích đầu tư phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch, tạo các sản phẩm du lịch hấp dẫn, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch ở các khu, điểm du lịch hiện có. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại khu vực thành phố Phủ Lý để đáp ứng tốt nhu cầu của du khách khi đến với Hà Nam.
       Ba là, cần có cơ chế, chính sách đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ như: xây dựng khách sạn cao cấp, khu vui chơi giải trí kết hợp nghỉ dưỡng để thu hút đối tượng khách có mức chi tiêu cao, đặc biệt là khách quốc tế... Cần tăng cường tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao, hội nghị, hội thảo để thu hút khách du lịch.
       Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; đưa các hoạt động kinh doanh du lịch vào nền nếp; từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động du lịch với quảng bá, khai thác phát huy vốn văn hoá truyền thống, các di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh của địa phương. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá du lịch để huy động tối đa các nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trong thời gian tới.
       Năm là, đối với Khu du lịch Tam Chúc - khu du lịch trọng điểm quốc gia, tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của trung ương, cân đối nguồn lực của địa phương, đặc biệt là đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hoá để đầu tư hạ tầng khu du lịch. Đối với các khu chức năng, cần phải huy động các nhà đầu tư có năng lực tài chính, tập trung đầu tư dưới nhiều hình thức như liên doanh, liên kết, hoặc chủ động đầu tư một số công trình, dự án độc lập để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tăng cường sự phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác quản lý nhà nước, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm sớm tạo ra các sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Đồng thời phối hợp với các nhà đầu tư chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có trình độ nghiệp vụ và các điều kiện cần thiết khác trước khi đi vào hoạt động khai thác./.

Nguồn tin: hanam.gov.vn
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1177
04/08/2013
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 176
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 409
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 254
19/12/2016
Nhà hàng Lá Cọ 2

Nhà hàng Lá Cọ 2

Đã xem: 235
11/01/2017

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 24
 • Hôm nay: 150
 • Tháng hiện tại: 7921
 • Tổng lượt truy cập: 282121

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017

  Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch làng...

  Liên hoan là một trong các hoạt động văn hóa, du...

  Đọc tiếp

  Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017

  Liên hoan là một trong các hoạt động văn hóa, du lịch tiêu biểu nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025.

  Chi tiết
 • Đồng hồ Big Ben ngừng điểm chuông trong bốn năm tới, bắt đầu từ 21/8

  Đồng hồ Big Ben ngừng điểm chuông trong...

  Hạ viện Anh ngày 14/8 cho biết chuông Big Ben tại...

  Đọc tiếp

  Đồng hồ Big Ben ngừng điểm chuông trong bốn năm tới, bắt đầu từ 21/8

  Hạ viện Anh ngày 14/8 cho biết chuông Big Ben tại Tháp đồng hồ nổi tiếng ở Cung điện Westminster sẽ ngừng điểm những thanh âm quen thuộc trong gần bốn năm tới, bắt đầu từ trưa ngày 21/8, để tu sửa bảo dưỡng.

  Chi tiết
 • Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017 là hoạt động...

  Đọc tiếp

  Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017 là hoạt động bước đầu triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Đồng thời là dịp hưởng ứng chào mừng Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9; Ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017, qua đó nhằm tiếp tục quảng bá khơi dạy tiềm năng, thế mạnh của Du lịch Lạng Sơn nói chung và Mẫu Sơn nói riêng, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm du lịch đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giới thiệu cơ hội đầu tư, giao lưu hợp tác kinh tế trong và ngoài tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017 với những nội dung chính như sau:

  Chi tiết
 • Hội nghị công bố quy hoạch điểm du lịch nhân văn tưởng niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao

  Hội nghị công bố quy hoạch điểm du lịch...

  Ngày 15/ 8/2017 tại Hội trường UBND xã Hòa Hậu...

  Đọc tiếp

  Hội nghị công bố quy hoạch điểm du lịch nhân văn tưởng niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao

  Ngày 15/ 8/2017 tại Hội trường UBND xã Hòa Hậu diễn ra công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch nhân văn tưởng niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao. Tới dự có đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam, Hiệp hội du lịch Hà Nam, phòng Văn Hóa Thông tin huyện Lý Nhân, Thường trực đảng ủy, UBND xã và toàn thể nhân dân xã Hòa Hậu.

  Chi tiết
 • Ðẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch

  Ðẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch

  Ðể du lịch Việt Nam có được mức tăng trưởng khá...

  Đọc tiếp

  Ðẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch

  Ðể du lịch Việt Nam có được mức tăng trưởng khá trong thời gian qua, có phần đóng góp quan trọng của công tác xúc tiến, quảng bá. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực còn gặp không ít khó khăn do tính chuyên nghiệp chưa cao, kinh phí còn hạn hẹp.

  Chi tiết
 • Triển lãm ảnh và di vật hiếm về con tàu xấu số Titanic tại Mỹ

  Triển lãm ảnh và di vật hiếm về con tàu...

  Triển lãm ảnh Titanic đang diễn ra trên tàu Queen...

  Đọc tiếp

  Triển lãm ảnh và di vật hiếm về con tàu xấu số Titanic tại Mỹ

  Triển lãm ảnh Titanic đang diễn ra trên tàu Queen Mary tại thành phố cảng Long Beach, thuộc bang California của Mỹ với hơn 100 bức ảnh và một số di vật hiếm hoi từ con tàu xấu số.

  Chi tiết
 • Luật Du lịch 2017: Yếu tố mới tạo động lực cho du lịch phát triển

  Luật Du lịch 2017: Yếu tố mới tạo động...

  Thực tiễn hơn 10 năm triển khai Luật Du lịch 2005...

  Đọc tiếp

  Luật Du lịch 2017: Yếu tố mới tạo động lực cho du lịch phát triển

  Thực tiễn hơn 10 năm triển khai Luật Du lịch 2005 rút ra nhiều bài học quý, có những yếu tố tích cực có tính chất mở đường cho du lịch phát triển nhưng đồng thời cũng nảy sinh không ít những vấn đề gây trở ngại tạo ra những rào cản. Điều đó cho thấy khuôn khổ thể chế đã không đáp ứng kịp nhu cầu và xu thế phát triển du lịch. Vì vậy, những tư tưởng đổi mới trong Nghị quyết 92/NQ-CP, ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 8/NQ-TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã được tiếp thu và thể chế hoá trong Luật Du lịch sửa đổi mà Quốc hội đã thông qua ngày 19/6/2017. Những yếu tố mới có độ cởi mở cao được hướng dẫn triển khai đồng bộ với sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp và người dân sẽ khơi dậy tiềm lực, tạo đà kích thích du lịch phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.

  Chi tiết
 • Đề xuất thành lập Cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia

  Đề xuất thành lập Cơ quan xúc tiến du...

  Hội nghị xúc tiến Du lịch năm 2017 diễn ra ngày...

  Đọc tiếp

  Đề xuất thành lập Cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia

  Hội nghị xúc tiến Du lịch năm 2017 diễn ra ngày 3/8 tại Hà Nội đã ghi nhận một số đề xuất về việc thành lập Cơ quan chuyên trách về công tác xúc tiến Du lịch quốc gia. Hội nghị do Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL tổ chức với sự tham dự và chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái.

  Chi tiết
 • Tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi tại Angkor

  Tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm...

  Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một pho tượng cổ...

  Đọc tiếp

  Tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi tại Angkor

  Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi được cho từng được đặt gác bên ngoài một bệnh viện cổ tại Quần thể di tích Angkor nổi tiếng của Campuchia.

  Chi tiết
 • Sẽ ban hành Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch quốc gia

  Sẽ ban hành Bộ tiêu chí bảo vệ môi...

  Vừa qua, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du...

  Đọc tiếp

  Sẽ ban hành Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch quốc gia

  Vừa qua, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo Bảo vệ môi trường tại các khu du lịch quốc gia.

  Chi tiết
 • KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu...

  KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm...

  Đọc tiếp

  KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  Chi tiết
 • Phát động cuộc thi sáng tác và xét chọn mẫu phác thảo tượng đài 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ

  Phát động cuộc thi sáng tác và xét chọn...

  Nhằm tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ của...

  Đọc tiếp

  Phát động cuộc thi sáng tác và xét chọn mẫu phác thảo tượng đài 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ

  Nhằm tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ của tỉnh nói chung, 10 cô gái dân quân phòng không Lam Hạ nói riêng, UBND thành phố Phủ Lý vừa phát động Cuộc thi sáng tác và xét chọn mẫu phác thảo Tượng đài 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ thuộc Khu đền thờ liệt sĩ tỉnh, thuộc tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.

  Chi tiết
 • Biến tuyến đường sắt nằm sâu dưới lòng đất thành bảo tàng

  Biến tuyến đường sắt nằm sâu dưới lòng...

  Tuyến Đường sắt Thư tín (Mail Rail) ở thủ đô...

  Đọc tiếp

  Biến tuyến đường sắt nằm sâu dưới lòng đất thành bảo tàng

  Tuyến Đường sắt Thư tín (Mail Rail) ở thủ đô London (Anh) đang được cải tạo thành viện bảo tàng và dự kiến sẽ mở cửa cho công chúng tham quan lần đầu tiên vào tháng Chín.

  Chi tiết
 • Thêm nhiều di sản thế giới mới được UNESCO ghi danh

  Thêm nhiều di sản thế giới mới được...

  Tại phiên họp ở Krakow, Ba Lan, UNESCO đã bỏ...

  Đọc tiếp

  Thêm nhiều di sản thế giới mới được UNESCO ghi danh

  Tại phiên họp ở Krakow, Ba Lan, UNESCO đã bỏ phiếu thường niên bình chọn và quyết định bổ sung thêm nhiều di sản văn hóa, di sản thiên nhiên vào danh sách các di sản thế giới năm nay.

  Chi tiết
 • Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL

  Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn...

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số...

  Đọc tiếp

  Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 2811/QĐ-BVHTTDL ngày 19/7/2017 về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Chi tiết