Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Phát triển du lịch, trọng tâm là khai thác hiệu quả khu Du lịch Tam Chúc, góp phần tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế

Đăng lúc: Thứ hai - 12/10/2015 20:48 - Người đăng bài viết: Phan Luong
Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia và địa phương. Trải qua quá trình phát triển, du lịch Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong nền kinh tế quốc dân, tạo cơ sở ban đầu để phát triển một ngành kinh tế mũi nhọn. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã xác định: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển.
    Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của du lịch, những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỉnh Hà Nam đã có chủ trương, ban hành nhiều chính sách thúc đẩy du lịch phát triển: UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về tiếp tục phát triển Khu du lịch Tam Chúc đến năm 2015. Đồng thời tập trung đầu tư phát triển một số khu, điểm du lịch, triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch. Đặc biệt, Khu du lịch Tam Chúc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là khu du lịch trọng điểm quốc gia và đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đáp ứng được tiến độ triển khai thực hiện dự án. Trong năm 2015, tập trung thực hiện hoàn thành các hạng mục chính như: Hệ thống giao thông xung quanh hồ Tam Chúc. Hệ thống đường giao thông đối ngoại kết nối với các tuyến quốc lộ và các khu du lịch trong khu vực cũng như cả nước. Nhà đầu tư đang tập trung xây dựng các khu chức năng: Khu Văn hoá tâm linh (điện Tam thế, điện Pháp chủ, điện Quan âm đã có đủ tượng Phật, đình Tam Chúc, điện Lầu cô), khu làng Việt cổ và một số công trình phụ trợ khác. Hiện nay đã có nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan, chiêm bái các công trình kiến trúc tâm linh, dự kiến cuối năm 2015 sẽ chính thức tổ chức đón khách du lịch.
     Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch đã được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành được tăng cường, hiện nay Hà Nam có 73 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn với gần 1.000 buồng phòng trong đó có nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 2 - 3 sao. Số lượt khách du lịch đến với Hà Nam không ngừng tăng qua các năm. Trong giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nam đã đón khoảng 2,6 triệu lượt khách,doanh thu du lịch hàng năm tăng nhanh với mức tăng bình quân khoảng 38%/năm. Tổng doanh thu từ du lịch, dịch vụ giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt gần 500 tỷ đồng.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Hà Nam còn bộ lộ một số hạn chế như: Cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dịch vụ du lịch tuy phát triển nhưng quy mô còn nhỏ bé, chưa có nhiều dịch vụ, sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút khách; lượng khách du lịch đến với Hà Nam còn thấp so với các tỉnh lân cận. Doanh thu du lịch hàng năm tuy có mức tăng trưởng nhanh nhưng thực tế tỷ trọng du lịch đóng góp dưới 1% GDP của tỉnh (bình quân du lịch của cả nước đóng góp trên 5% GDP), thực tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
     Nguyên nhân của những tồn tại trên là do: Điểm xuất phát của du lịch Hà Nam thấp so với các tỉnh trong khu vực, lại nằm giữa hai trung tâm du lịch là Hà Nội và Ninh Bình nên lợi thế cạnh tranh bị hạn chế; Hà Nam chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh du lịch; công tác quản lý nhà nước về du lịch và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế; nhân lực du lịch của tỉnh vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng.
      Để thực hiện tốt mục tiêu là đến năm 2020 Hà Nam đón khoảng 2,5 triệu lượt khách/năm, doanh thu du lịch dịch vụ hàng năm tăng bình quân từ 20 đến 25%, tỉnh Hà Nam cần thực hiện một số giải pháp sau:
    Một là, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương về vai trò, vị trí của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết với các tỉnh bạn để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, nhất là với các trung tâm du lịch lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình.
       Hai là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đang triển khai tại các khu, điểm du lịch đã được quy hoạch, khuyến khích đầu tư phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch, tạo các sản phẩm du lịch hấp dẫn, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch ở các khu, điểm du lịch hiện có. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại khu vực thành phố Phủ Lý để đáp ứng tốt nhu cầu của du khách khi đến với Hà Nam.
       Ba là, cần có cơ chế, chính sách đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ như: xây dựng khách sạn cao cấp, khu vui chơi giải trí kết hợp nghỉ dưỡng để thu hút đối tượng khách có mức chi tiêu cao, đặc biệt là khách quốc tế... Cần tăng cường tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao, hội nghị, hội thảo để thu hút khách du lịch.
       Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; đưa các hoạt động kinh doanh du lịch vào nền nếp; từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động du lịch với quảng bá, khai thác phát huy vốn văn hoá truyền thống, các di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh của địa phương. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá du lịch để huy động tối đa các nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trong thời gian tới.
       Năm là, đối với Khu du lịch Tam Chúc - khu du lịch trọng điểm quốc gia, tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của trung ương, cân đối nguồn lực của địa phương, đặc biệt là đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hoá để đầu tư hạ tầng khu du lịch. Đối với các khu chức năng, cần phải huy động các nhà đầu tư có năng lực tài chính, tập trung đầu tư dưới nhiều hình thức như liên doanh, liên kết, hoặc chủ động đầu tư một số công trình, dự án độc lập để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tăng cường sự phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác quản lý nhà nước, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm sớm tạo ra các sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Đồng thời phối hợp với các nhà đầu tư chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có trình độ nghiệp vụ và các điều kiện cần thiết khác trước khi đi vào hoạt động khai thác./.

Nguồn tin: hanam.gov.vn
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1240
04/08/2013
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 281
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 461
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 329
19/12/2016
Nhà hàng Lá Cọ 2

Nhà hàng Lá Cọ 2

Đã xem: 283
11/01/2017

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 21
 • Hôm nay: 734
 • Tháng hiện tại: 8613
 • Tổng lượt truy cập: 306222

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Cần chắp cánh cho du lịch làng nghề

  Cần chắp cánh cho du lịch làng nghề

  Để tồn tại và phát triển, bên cạnh việc xây dựng...

  Đọc tiếp

  Cần chắp cánh cho du lịch làng nghề

  Để tồn tại và phát triển, bên cạnh việc xây dựng mẫu mã, chất lượng, phát triển du lịch đang được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm khai thác thế mạnh của các làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

  Chi tiết
 • Khám phá thế hệ nhà nghỉ mới của Nhật Bản

  Khám phá thế hệ nhà nghỉ mới của Nhật...

  Từ nhiều năm liền, du khách đến Nhật có thể chọn...

  Đọc tiếp

  Khám phá thế hệ nhà nghỉ mới của Nhật Bản

  Từ nhiều năm liền, du khách đến Nhật có thể chọn giữa hai loại khách sạn: kiểu Tây, hoặc kiểu nhà nghỉ truyền thống, ryokan. Tuy nhiên, thế hệ nhà nghỉ mới của Nhật Bản vừa không phải ryokan mà cũng chẳng phải theo kiểu Tây.

  Chi tiết
 • Bức tượng có thể được nhìn thấy qua một cái lỗ trên thân cây.

  Bức tượng có thể được nhìn thấy qua một...

  Theo Nhân dân Nhật báo, bức tượng bằng đất sét cao...

  Đọc tiếp

  Bức tượng có thể được nhìn thấy qua một cái lỗ trên thân cây.

  Theo Nhân dân Nhật báo, bức tượng bằng đất sét cao khoảng 60 cm, có thể được nhìn thấy qua một cái lỗ trên thân cây.

  Chi tiết
 • Chính phủ đề ra 8 nhiệm vụ tại Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TƯ

  Chính phủ đề ra 8 nhiệm vụ tại Chương...

  Ngày 6/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị...

  Đọc tiếp

  Chính phủ đề ra 8 nhiệm vụ tại Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TƯ

  Ngày 6/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

  Chi tiết
 • Ngôi nhà container như ‘sao nổ’ giữa sa mạc California

  Ngôi nhà container như ‘sao nổ’ giữa sa...

  Container đã tìm được vị trí mới trong ngành kiến...

  Đọc tiếp

  Ngôi nhà container như ‘sao nổ’ giữa sa mạc California

  Container đã tìm được vị trí mới trong ngành kiến trúc, dù có chi phí thấp nhưng đang được lựa chọn cho nhiều thiết kế sang trọng. Container chở hàng đã giúp thay đổi thế giới 60 năm trước khi trở thành công cụ chính trong ngành vận chuyển xuyên quốc gia. Ngày nay, container lại tìm được vị trí mới trong ngành kiến trúc, dù có chi phí thấp nhưng đang được lựa chọn cho nhiều thiết kế sang trọng.

  Chi tiết
 • Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ I, năm 2017

  Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà...

  Từ ngày 6-8/10/2017, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh,...

  Đọc tiếp

  Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ I, năm 2017

  Từ ngày 6-8/10/2017, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã tổ chức Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ nhất năm 2017.

  Chi tiết
 • Lễ hội đền Trần Thương năm 2017

  Lễ hội đền Trần Thương năm 2017

  Sáng 9/10 (tức ngày 20 tháng 8 năm Đinh Dậu) tại...

  Đọc tiếp

  Lễ hội đền Trần Thương năm 2017

  Sáng 9/10 (tức ngày 20 tháng 8 năm Đinh Dậu) tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, UBND huyện Lý Nhân đã long trọng tổ chức Lễ hội đền Trần Thương năm 2017 và Lễ tưởng niệm 717 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn (20/8/1300 – 20/8/2017).

  Chi tiết
 • Lạc lối trong những khu chợ độc đáo nhất thế giới

  Lạc lối trong những khu chợ độc đáo nhất...

  Mua sắm là cách giảm căng thẳng vô cùng hiệu quả....

  Đọc tiếp

  Lạc lối trong những khu chợ độc đáo nhất thế giới

  Mua sắm là cách giảm căng thẳng vô cùng hiệu quả. Nhưng mua sắm tại những khu chợ đặc trưng ở mỗi vùng đất nơi bạn đến còn mang cho bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị.

  Chi tiết
 • Khai mạc Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ I, năm 2017

  Khai mạc Liên hoan Du lịch Làng nghề -...

  Tối ngày 06/10/2017, tại Trung tâm văn hóa tỉnh,...

  Đọc tiếp

  Khai mạc Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ I, năm 2017

  Tối ngày 06/10/2017, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ I, năm 2017.

  Chi tiết
 • Tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp các di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh

  Tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp các di...

  Với mục tiêu ngăn chặn có hiệu quả tình trạng...

  Đọc tiếp

  Tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp các di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh

  Với mục tiêu ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuống cấp của các di tích đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã xây dựng và bảo vệ thành công Đề án Chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích xếp hạng cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Các nội dung của đề án được bắt đầu thực hiện từ năm 2016, đến nay đã mang lại một số hiệu quả nhất định.

  Chi tiết
 • Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2017

  Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2017

  Một năm hai lần mở hội song lễ hội Côn Sơn – Kiếp...

  Đọc tiếp

  Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2017

  Một năm hai lần mở hội song lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, Hải Dương) vẫn đầy sức hấp dẫn bởi những nét độc đáo của riêng từng mùa. Ngoài các nghi lễ cúng tế truyền thống, Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2017 hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi tới tham quan, chiêm bái và đắm mình trong không khí lễ hội dân gian truyền thống này

  Chi tiết
 • Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu du lịch Tam Chúc

  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu du lịch...

  Để đạt được mục tiêu năm 2018 tổ chức Đại hội lễ...

  Đọc tiếp

  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu du lịch Tam Chúc

  Để đạt được mục tiêu năm 2018 tổ chức Đại hội lễ Phật giáo Thế giới và phục vụ du khách chiêm bái, tham quan Khu du lịch Tam Chúc (giai đoạn 1), đơn vị thi công đã và đang đẩy mạnh thực hiện đầu tư xây dựng dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các công trình kiến trúc tâm linh Khu du lịch Tam Chúc.

  Chi tiết
 • Tưng bừng lễ hội đa văn hóa Arirang lần thứ 12

  Tưng bừng lễ hội đa văn hóa Arirang lần...

  Lễ hội đa văn hóa Arirang lần thứ 12 nhằm tìm hiểu...

  Đọc tiếp

  Tưng bừng lễ hội đa văn hóa Arirang lần thứ 12

  Lễ hội đa văn hóa Arirang lần thứ 12 nhằm tìm hiểu và chia sẻ các giá trị văn hoá giữa người dân Hàn Quốc và người nhập cư vào nước này, sẽ diễn ra vào ngày 29/9 tại thành phố Changwon, Hàn Quốc.

  Chi tiết
 • Thêm nhiều di sản thế giới mới được UNESCO ghi danh

  Thêm nhiều di sản thế giới mới được...

  Tại phiên họp ở Krakow, Ba Lan, UNESCO đã bỏ...

  Đọc tiếp

  Thêm nhiều di sản thế giới mới được UNESCO ghi danh

  Tại phiên họp ở Krakow, Ba Lan, UNESCO đã bỏ phiếu thường niên bình chọn và quyết định bổ sung thêm nhiều di sản văn hóa, di sản thiên nhiên vào danh sách các di sản thế giới năm nay.

  Chi tiết
 • Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

  Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

  Trong 2 ngày (23 và 24/9), tại đền Trần Thương, xã...

  Đọc tiếp

  Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

  Trong 2 ngày (23 và 24/9), tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, Trung tâm Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Đạo Mẫu Việt Nam phối hợp với UBND huyện Lý Nhân tổ chức Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu - 2017 Hà Nam.

  Chi tiết