Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Kế hoạch triển khai Quy hoạch Phát triển du lịch Hà Nam và các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015 - 2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/05/2015 10:06 - Người đăng bài viết: Phan Luong
Ngày 13/5/2015 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch Phát triển du lịch Hà Nam và các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015 – 2020.
Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và từng bước triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp, hiệu quả.
Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch của tỉnh, trọng tâm là Khu Du lịch Tam Chúc; phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực du lịch hiệu quả để Hà Nam trở thành điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Kế hoạch đề ta một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:
1. Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo…; về nội dung của các Chiến lược, Quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phát triển du lịch.
- Phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các di tích, địa điểm du lịch; xây dựng nếp sống, thói quen tôn trọng pháp luật, ứng xử văn minh, lịch sự, chân thành với khách du lịch.
2. Đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch
 - Lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án tại Khu du lịch.
 - Rà soát, đôn đốc thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án đầu tư du lịch đã được phê duyệt như: Điểm du lịch tâm linh Đền Lảnh Giang, Đền Trần Thương, Đền Bà Vũ...Tiếp tục rà soát, lập quy hoạch, dự án hạ tầng tại các điểm có tiềm năng du lịch như: Chùa Long Đọi Sơn, Nhà tưởng niệm Nhà văn Nam Cao... và các điểm du lịch làng nghề.
- Xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng, sửa chữa các tuyến đường giao thông quan trọng, đặc biệt là các tuyến giao thông dẫn tới các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
3. Phát triển sản phẩm du lịch đa dạng
- Khảo sát, đánh giá chất lượng, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, sản phẩm du lịch hiện có, tập trung vào sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, sản phẩm của làng nghề, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp đặc sắc như: nghệ thuật hát Chầu văn, dân ca Hà Nam, cá kho Nhân Hậu và chuối ngự Đại Hoàng…
- Xây dựng, khai thác, phát triển các điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương như tua du lịch văn hóa, tâm linh đền Trần Thương - Nhà tưởng niệm Nam Cao – làng Vũ Đại, du lịch làng nghề trống Đọi Tam – thêu Thanh Hà – sừng An Lão…; liên kết tuyến du lịch liên tỉnh trong vùng và liên vùng. Trú trọng tuyến du lịch tâm linh Chùa Hương - Tam Chúc - Bái Đính, tuyến du lịch tín ngưỡng thờ Mẫu Hưng Yên - Nam Định – Hà Nam.
- Xây dựng, hoàn thiện nội dung thuyết minh, lập hồ sơ và công nhận điểm du lịch địa phương, khu du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương.
- Tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nam với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc, trọng tâm là Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh trong phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tour, tuyến, hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có; khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô, tăng cường dịch vụ của các khách sạn, nhà hàng, các khu, điểm du lịch đáp ứng yêu cầu của khách du lịch, đặc biệt khi tỉnh đăng cai tổ chức các sự kiện lớn của khu vực và quốc gia.
- Xây dựng các chương trình kích cầu du lịch, vận động các doanh nghiệp thương mại, các làng nghề truyền thống tham gia để thu hút khách du lịch.
4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch
- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua nhiều hình thức, phương tiện truyền thông. Đặc biệt quan tâm quảng bá trên mạng Internet, trên sóng, tạp chí Du lịch của Trung ương, biển quảng cáo tấm lớn tại điểm giao giữa các tỉnh với Hà Nam, trên trục Quốc lộ 1, đường đi sân bay quốc tế Nội Bài…; nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin và hoạt động của website http://dulichhanam.vn. Hoàn thiện, ban hành chương trình, kế hoạch xúc tiến, quảng bá Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc nói riêng, du lịch Hà Nam nói chung.
- Tích cực, lựa chọn tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch phù hợp và có uy tín. Tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch, chương trình giới thiệu điểm đến (Khu du lịch Tam Chúc) tại Hà Nội , Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn trong và ngoài nước.
- Xây dựng chương trình Maketing du lịch, tổ chức sự kiện về du lịch tại Hà Nam để thu hút khách: Hội chợ du lịch Hà Nam, Liên hoan ẩm thực Hà Nam, Liên hoan làng nghề Hà Nam…
- Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, các ngành trong tỉnh lồng ghép các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong một số hội nghị, hội thảo, hội chợ xúc tiến đầu tư, thương mại của các ngành tham gia, tổ chức ở trong và ngoài nước.
- Hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ biên soạn tài liệu thông tin quảng bá sản phẩm du lịch của doanh nghiệp, về xây dựng tua, tuyến du lịch, cung cấp các thông tin liên quan về khách du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch
- Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, ban, ngành liên quan với các trường, đơn vị đào tạo về du lịch có uy tín và các doanh nghiệp du lịch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho cán bộ quản lý các cấp, nhân viên các khu điểm du lịch, đội ngũ lao động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt quan tâm về kiến thức ngoại ngữ, văn hóa lịch sử, tin học…
- Tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản, tôn trọng pháp luật và ứng xử văn minh, lịch sự trong kinh doanh dịch vụ du lịch, văn hóa và trong cộng đồng dân cư nơi có khu, điểm du lịch nói riêng, nhân dân Hà Nam nói chung.
- Rà soát, xây dựng mô hình quản lý phù hợp và đào tạo, hình thành đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các di tích, khu, điểm du lịch. 
6. Đảm bảo môi trường du lịch
- Thực hiện và kiểm tra thường xuyên việc bảo vệ tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn hóa ứng xử trong các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm tham quan du lịch. Hàng năm vào mùa du lịch có phương án tăng cường bảo vệ an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.
- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch.
- Kịp thời thanh kiểm tra, chấn chỉnh việc kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, nạn bán hàng rong, ăn xin, chèo kéo khách.
7. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong phát triển du lịch
- Tiếp tục ban hành chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng... Đặc biệt khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân lực, phát triển và khai thác sản phẩm du lịch. Sớm ban hành cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư vào Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc.
- Cung cấp thông tin công khai, chính xác, kịp thời về các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, văn hóa, thể thao, du lịch, các cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư, khai thác, kinh doanh văn hóa, du lịch rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch từ ngân sách, từ xã hội và đóng góp của nhân dân.
 
 
 
Tác giả bài viết: TTXTDL Hà Nam - tổng hợp
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1271
04/08/2013
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 338
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 488
13/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 356
20/12/2016
Nhà hàng Lá Cọ 2

Nhà hàng Lá Cọ 2

Đã xem: 304
12/01/2017

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 22
 • Hôm nay: 233
 • Tháng hiện tại: 10617
 • Tổng lượt truy cập: 321420

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam”

  Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ...

  Chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 18...

  Đọc tiếp

  Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam”

  Chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 18 (23/11/2017), sáng ngày 21/11/2017, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam”.

  Chi tiết
 • Hến Phúc Châu

  Hến Phúc Châu

  Nằm kề dòng Châu Giang xanh ngắt, hiền hòa với...

  Đọc tiếp

  Hến Phúc Châu

  Nằm kề dòng Châu Giang xanh ngắt, hiền hòa với chất đất phù sa cổ pha cát non ngọt mát, giàu dưỡng chất, miền đồng bãi Phúc Châu (xã Hợp Lý, Lý Nhân) được thiên nhiên ban tặng nhiều thứ sản vật thơm thảo có tiếng. Một trong những thứ sản vật ấy phải kể đến con hến mà từ bao đời nay cứ tự nó sinh sôi, nảy nở như một thứ của "trời cho" nơi bến sông, ngoài bãi ở vùng đất trù mật bình yên này.

  Chi tiết
 • Việt Nam lần đầu tiên lọt vào danh sách Khách sạn tốt nhất thế giới

  Việt Nam lần đầu tiên lọt vào danh sách...

  Lần đầu tiên một khách sạn của Việt Nam giành vị...

  Đọc tiếp

  Việt Nam lần đầu tiên lọt vào danh sách Khách sạn tốt nhất thế giới

  Lần đầu tiên một khách sạn của Việt Nam giành vị trí cao của Condé Nast Traveler Awards, một trong hai giải thưởng uy tín hàng đầu trong ngành du lịch.

  Chi tiết
 • Xác định các sản phẩm và tuyến, điểm du lịch theo vùng

  Xác định các sản phẩm và tuyến, điểm du...

  Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà...

  Đọc tiếp

  Xác định các sản phẩm và tuyến, điểm du lịch theo vùng

  Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các sản phẩm và tuyến, điểm du lịch được chia làm 4 vùng. Vùng phía Tây tỉnh được quy hoạch là vùng du lịch sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng. Vùng này bao gồm huyện Kim Bảng, một phần phía Tây thành phố Phủ Lý và phần phía Tây sông Đáy thuộc địa phận huyện Thanh Liêm.

  Chi tiết
 • Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hà Nam phải đặt trong mối liên hệ, liên kết vùng thủ đô và vùng ĐBSH

  Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hà Nam...

  Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình...

  Đọc tiếp

  Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hà Nam phải đặt trong mối liên hệ, liên kết vùng thủ đô và vùng ĐBSH

  Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị BTV Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức sáng 10/11.Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

  Chi tiết
 • Ban hành kế hoạch hành động đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

  Ban hành kế hoạch hành động đưa du lịch...

  Bộ VH-TT&DL vừa ra Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL...

  Đọc tiếp

  Ban hành kế hoạch hành động đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

  Bộ VH-TT&DL vừa ra Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 6-10-2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TƯ ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

  Chi tiết
 • Quy định mới về hướng dẫn viên trong Luật Du lịch 2017

  Quy định mới về hướng dẫn viên trong...

  Luật Du lịch 2017 đã được Quốc hội nước CHXHCN...

  Đọc tiếp

  Quy định mới về hướng dẫn viên trong Luật Du lịch 2017

  Luật Du lịch 2017 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Luật Du lịch gồm 9 Chương 78 Điều, trong đó hướng dẫn viên du lịch là một nội dung quan trọng.

  Chi tiết
 • Cơ hội ngắm 'kỳ quan ánh sáng' ở Trung Đông

  Cơ hội ngắm 'kỳ quan ánh sáng' ở Trung...

  Sau 10 năm mong ngóng, cuối cùng người yêu nghệ...

  Đọc tiếp

  Cơ hội ngắm 'kỳ quan ánh sáng' ở Trung Đông

  Sau 10 năm mong ngóng, cuối cùng người yêu nghệ thuật trên toàn cầu cũng đã có thể tới chiêm ngưỡng công trình được hứa hẹn là "kỳ quan ánh sáng" ở Trung Đông, khi Bảo tàng Louvre Abu Dhabi được khánh thành ngày 8/11 ở thủ đô của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

  Chi tiết
 • Manchester được vinh danh là thành phố Văn học của UNESCO

  Manchester được vinh danh là thành phố...

  Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp...

  Đọc tiếp

  Manchester được vinh danh là thành phố Văn học của UNESCO

  Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 1/11 đã vinh danh Manchester - thành phố vốn được xem là thủ phủ của vùng Tây Bắc nước Anh - là Thành phố Văn học, nhằm ghi nhận những nỗ lực bảo tồn, phổ biến và quảng bá di sản văn học phong phú của thành phố này.

  Chi tiết
 • Những cổ vật tiêu biểu đất Hà Nam

  Những cổ vật tiêu biểu đất Hà Nam

  Hà Nam là vùng đất cổ, nơi các dòng sông giao thoa...

  Đọc tiếp

  Những cổ vật tiêu biểu đất Hà Nam

  Hà Nam là vùng đất cổ, nơi các dòng sông giao thoa lại nằm giữa 2 kinh đô cổ là Hoa Lư và Thăng Long, nơi xưa vùng núi Thanh Liêm, Kim Bảng người Việt cổ cư trú. Với đặc điểm đó, Hà Nam có số lượng cổ vật khá nhiều, tuy nhiên chúng bị vùi lấp trong những tầng đất đá hoặc lưu giữ trong những chốn tâm linh, tín ngưỡng.

  Chi tiết
 • Nhiều chương trình đặc biệt trong Năm Du lịch quốc gia 2018

  Nhiều chương trình đặc biệt trong Năm Du...

  Chiều 6/11, Bộ VHTT&DL và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ...

  Đọc tiếp

  Nhiều chương trình đặc biệt trong Năm Du lịch quốc gia 2018

  Chiều 6/11, Bộ VHTT&DL và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2018-Hạ Long-Quảng Ninh.

  Chi tiết
 • Hội nghị tập huấn nghệ thuật đàn, hát văn, hát chầu văn năm 2017

  Hội nghị tập huấn nghệ thuật đàn, hát...

  Sáng ngày 06/11/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

  Đọc tiếp

  Hội nghị tập huấn nghệ thuật đàn, hát văn, hát chầu văn năm 2017

  Sáng ngày 06/11/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn nghệ thuật đàn, hát văn, hát chầu văn năm 2017.

  Chi tiết
 • Khởi tranh lượt về Giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc

  Khởi tranh lượt về Giải Bóng đá nữ vô...

  Chiều 6/11, trên Sân vận động Hà Nam, lượt về Giải...

  Đọc tiếp

  Khởi tranh lượt về Giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc

  Chiều 6/11, trên Sân vận động Hà Nam, lượt về Giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc đã chính thức khởi tranh.

  Chi tiết
 • Candela: Thị trấn trả tiền cho người đến sống

  Candela: Thị trấn trả tiền cho người đến...

  Thị trưởng của thị trấn Candela, Ý đã đề ra một...

  Đọc tiếp

  Candela: Thị trấn trả tiền cho người đến sống

  Thị trưởng của thị trấn Candela, Ý đã đề ra một giải pháp thiết thực để tăng lượng dân số suy giảm: trả tiền cho người đến đây sinh sống. Thị trưởng Nicola Gatta muốn thị trấn nhỏ theo phong cách trung cổ ở Puglia này tỏa sáng như trong thập niên 90 - khi hơn 8000 người dân sinh sống ở đây. Ngày nay, con số này giảm xuống chỉ còn 2700 người. Vì vậy, để phục hồi sự thịnh vượng, thị trưởng Gatta đề nghị trả tới 2000 euro (52,7 triệu đồng) để khuyến khích mọi người định cư.

  Chi tiết
 • Trưng bày triển lãm tại Hội chợ Công nghiệp - Thương mại đồng bằng sông Hồng Hà Nam 2017

  Trưng bày triển lãm tại Hội chợ Công...

  Tối ngày 30/10/2017, tại sân vận động thành phố...

  Đọc tiếp

  Trưng bày triển lãm tại Hội chợ Công nghiệp - Thương mại đồng bằng sông Hồng Hà Nam 2017

  Tối ngày 30/10/2017, tại sân vận động thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức khai mạc Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2017.

  Chi tiết