Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Kế hoạch triển khai Quy hoạch Phát triển du lịch Hà Nam và các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015 - 2020

Đăng lúc: Thứ năm - 21/05/2015 23:06 - Người đăng bài viết: Phan Luong
Ngày 13/5/2015 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch Phát triển du lịch Hà Nam và các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015 – 2020.
Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và từng bước triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp, hiệu quả.
Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch của tỉnh, trọng tâm là Khu Du lịch Tam Chúc; phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực du lịch hiệu quả để Hà Nam trở thành điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Kế hoạch đề ta một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:
1. Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo…; về nội dung của các Chiến lược, Quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phát triển du lịch.
- Phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các di tích, địa điểm du lịch; xây dựng nếp sống, thói quen tôn trọng pháp luật, ứng xử văn minh, lịch sự, chân thành với khách du lịch.
2. Đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch
 - Lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án tại Khu du lịch.
 - Rà soát, đôn đốc thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án đầu tư du lịch đã được phê duyệt như: Điểm du lịch tâm linh Đền Lảnh Giang, Đền Trần Thương, Đền Bà Vũ...Tiếp tục rà soát, lập quy hoạch, dự án hạ tầng tại các điểm có tiềm năng du lịch như: Chùa Long Đọi Sơn, Nhà tưởng niệm Nhà văn Nam Cao... và các điểm du lịch làng nghề.
- Xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng, sửa chữa các tuyến đường giao thông quan trọng, đặc biệt là các tuyến giao thông dẫn tới các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
3. Phát triển sản phẩm du lịch đa dạng
- Khảo sát, đánh giá chất lượng, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, sản phẩm du lịch hiện có, tập trung vào sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, sản phẩm của làng nghề, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp đặc sắc như: nghệ thuật hát Chầu văn, dân ca Hà Nam, cá kho Nhân Hậu và chuối ngự Đại Hoàng…
- Xây dựng, khai thác, phát triển các điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương như tua du lịch văn hóa, tâm linh đền Trần Thương - Nhà tưởng niệm Nam Cao – làng Vũ Đại, du lịch làng nghề trống Đọi Tam – thêu Thanh Hà – sừng An Lão…; liên kết tuyến du lịch liên tỉnh trong vùng và liên vùng. Trú trọng tuyến du lịch tâm linh Chùa Hương - Tam Chúc - Bái Đính, tuyến du lịch tín ngưỡng thờ Mẫu Hưng Yên - Nam Định – Hà Nam.
- Xây dựng, hoàn thiện nội dung thuyết minh, lập hồ sơ và công nhận điểm du lịch địa phương, khu du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương.
- Tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nam với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc, trọng tâm là Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh trong phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tour, tuyến, hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có; khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô, tăng cường dịch vụ của các khách sạn, nhà hàng, các khu, điểm du lịch đáp ứng yêu cầu của khách du lịch, đặc biệt khi tỉnh đăng cai tổ chức các sự kiện lớn của khu vực và quốc gia.
- Xây dựng các chương trình kích cầu du lịch, vận động các doanh nghiệp thương mại, các làng nghề truyền thống tham gia để thu hút khách du lịch.
4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch
- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua nhiều hình thức, phương tiện truyền thông. Đặc biệt quan tâm quảng bá trên mạng Internet, trên sóng, tạp chí Du lịch của Trung ương, biển quảng cáo tấm lớn tại điểm giao giữa các tỉnh với Hà Nam, trên trục Quốc lộ 1, đường đi sân bay quốc tế Nội Bài…; nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin và hoạt động của website http://dulichhanam.vn. Hoàn thiện, ban hành chương trình, kế hoạch xúc tiến, quảng bá Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc nói riêng, du lịch Hà Nam nói chung.
- Tích cực, lựa chọn tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch phù hợp và có uy tín. Tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch, chương trình giới thiệu điểm đến (Khu du lịch Tam Chúc) tại Hà Nội , Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn trong và ngoài nước.
- Xây dựng chương trình Maketing du lịch, tổ chức sự kiện về du lịch tại Hà Nam để thu hút khách: Hội chợ du lịch Hà Nam, Liên hoan ẩm thực Hà Nam, Liên hoan làng nghề Hà Nam…
- Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, các ngành trong tỉnh lồng ghép các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong một số hội nghị, hội thảo, hội chợ xúc tiến đầu tư, thương mại của các ngành tham gia, tổ chức ở trong và ngoài nước.
- Hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ biên soạn tài liệu thông tin quảng bá sản phẩm du lịch của doanh nghiệp, về xây dựng tua, tuyến du lịch, cung cấp các thông tin liên quan về khách du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch
- Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, ban, ngành liên quan với các trường, đơn vị đào tạo về du lịch có uy tín và các doanh nghiệp du lịch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho cán bộ quản lý các cấp, nhân viên các khu điểm du lịch, đội ngũ lao động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt quan tâm về kiến thức ngoại ngữ, văn hóa lịch sử, tin học…
- Tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản, tôn trọng pháp luật và ứng xử văn minh, lịch sự trong kinh doanh dịch vụ du lịch, văn hóa và trong cộng đồng dân cư nơi có khu, điểm du lịch nói riêng, nhân dân Hà Nam nói chung.
- Rà soát, xây dựng mô hình quản lý phù hợp và đào tạo, hình thành đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các di tích, khu, điểm du lịch. 
6. Đảm bảo môi trường du lịch
- Thực hiện và kiểm tra thường xuyên việc bảo vệ tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn hóa ứng xử trong các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm tham quan du lịch. Hàng năm vào mùa du lịch có phương án tăng cường bảo vệ an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.
- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch.
- Kịp thời thanh kiểm tra, chấn chỉnh việc kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, nạn bán hàng rong, ăn xin, chèo kéo khách.
7. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong phát triển du lịch
- Tiếp tục ban hành chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng... Đặc biệt khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân lực, phát triển và khai thác sản phẩm du lịch. Sớm ban hành cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư vào Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc.
- Cung cấp thông tin công khai, chính xác, kịp thời về các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, văn hóa, thể thao, du lịch, các cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư, khai thác, kinh doanh văn hóa, du lịch rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch từ ngân sách, từ xã hội và đóng góp của nhân dân.
 
 
 
Tác giả bài viết: TTXTDL Hà Nam - tổng hợp
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1219
04/08/2013
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 248
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 437
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 297
19/12/2016
Nhà hàng Lá Cọ 2

Nhà hàng Lá Cọ 2

Đã xem: 267
11/01/2017

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 2
 • Khách viếng thăm: 1
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 619
 • Tháng hiện tại: 10046
 • Tổng lượt truy cập: 295548

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Chính thức ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long – Quảng Ninh

  Chính thức ban hành Chương trình tổ chức...

  Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 3432/QĐ-BVHTTDL...

  Đọc tiếp

  Chính thức ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long – Quảng Ninh

  Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 3432/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9 về việc ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh.

  Chi tiết
 • Đến Đài Loan: Nhớ thử “siêu” mỳ bò chỉ dành cho Tổng thống

  Đến Đài Loan: Nhớ thử “siêu” mỳ bò chỉ...

  Tiệm mỳ nổi tiếng nhất tại Đài Bắc và loại mỳ bò...

  Đọc tiếp

  Đến Đài Loan: Nhớ thử “siêu” mỳ bò chỉ dành cho Tổng thống

  Tiệm mỳ nổi tiếng nhất tại Đài Bắc và loại mỳ bò có một không hai chỉ dành cho Tổng thống – giờ đây bạn cũng có thể thử. Trong một thành phố mà một bát mỳ thông thường chỉ có giá khoảng vài đôla, tiệm mỳ Niu Ba Ba ở Đài Bắc lại ra giá 325 đôla (hay 10.000 TWD, tương đương 7,5 triệu VNĐ) cho món mỳ bò của mình – và điều đáng nói là, các khách hàng lại vô cùng sẵn lòng “móc hầu bao” để thưởng thức.

  Chi tiết
 • Nỗ lực hoàn thành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trước ngày 15/11

  Nỗ lực hoàn thành kế hoạch triển khai...

  Chiều 20/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du...

  Đọc tiếp

  Nỗ lực hoàn thành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trước ngày 15/11

  Chiều 20/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Nguyễn Thanh Liêm cho biết, năm 2017, Chính phủ giao Bộ VHTTDL thực hiện 17 dịch vụ công trực tuyến.

  Chi tiết
 • Hà Nam tham gia khảo sát và Hội Thảo “ Phát triển Du lịch làng nghề Hưng Yên năm 2017”

  Hà Nam tham gia khảo sát và Hội Thảo “...

  Trong hai ngày 14 – 15/9/2017, Tổng cục Du lịch...

  Đọc tiếp

  Hà Nam tham gia khảo sát và Hội Thảo “ Phát triển Du lịch làng nghề Hưng Yên năm 2017”

  Trong hai ngày 14 – 15/9/2017, Tổng cục Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình khảo sát và Hội thảo về phát triển du lịch làng nghề Hưng Yên. Tham gia chương trình có các đại diện đơn vị của Tổng cục Du lịch, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch các tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Ninh,…; các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp du lịch cùng các cơ quan báo chí truyền thông.

  Chi tiết
 • Bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Hà Nam năm 2017.

  Bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác...

  Sau 3 ngày tấp huấn về nghiệp vụ cho công chức,...

  Đọc tiếp

  Bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Hà Nam năm 2017.

  Sau 3 ngày tấp huấn về nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Sở, cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Nam vô cùng bổ ích và sôi nổi. Sáng ngày 15/9, tại hội trường 200 chỗ - Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Hà Nam năm 2017.

  Chi tiết
 • Có gì bên trong công viên giải trí hiện đại của Triều Tiên

  Có gì bên trong công viên giải trí hiện...

  Trong chuyến thăm thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên,...

  Đọc tiếp

  Có gì bên trong công viên giải trí hiện đại của Triều Tiên

  Trong chuyến thăm thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, một du khách người Anh có dịp ghé thăm công viên giải trí hiện của quốc gia này và ghi lại những khoảnh khắc vui chơi của người dân khi tới đây.

  Chi tiết
 • Tập huấn nghiệp vụ về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình

  Tập huấn nghiệp vụ về văn hoá, thể thao,...

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa tổ...

  Đọc tiếp

  Tập huấn nghiệp vụ về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho hơn 200 cán bộ, viên chức ngành và cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn.

  Chi tiết
 • Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

  Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày...

  Sáng ngày 11/9/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

  Đọc tiếp

  Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

  Sáng ngày 11/9/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Trại giam Nam Hà tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Triển lãm nhằm cung cấp những thông tin và bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước đến cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân tại Trại giam Nam Hà.

  Chi tiết
 • Chiêm ngưỡng tác phẩm bàn tay khổng lồ ở Venice

  Chiêm ngưỡng tác phẩm bàn tay khổng lồ ở...

  Lorenzo Quinn - nghệ sĩ người Ý đã hoàn thành tác...

  Đọc tiếp

  Chiêm ngưỡng tác phẩm bàn tay khổng lồ ở Venice

  Lorenzo Quinn - nghệ sĩ người Ý đã hoàn thành tác phẩm đôi tay không lồ mang tên “Support” tại TP. Venice, với thông điệp chống biến đổi khí hậu.

  Chi tiết
 • Họp Ban tổ chức Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017

  Họp Ban tổ chức Liên hoan Du lịch Làng...

  Sáng ngày 07/9 BTC Liên hoan Du lịch Làng nghề -...

  Đọc tiếp

  Họp Ban tổ chức Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017

  Sáng ngày 07/9 BTC Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017 đã tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị cho Liên hoan. Đồng chí Lê Xuân Huy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam - Trưởng BTC Liên hoan chủ trì hội nghị.

  Chi tiết
 • Đồi tượng Phật kỳ lạ nằm giữa cánh đồng hoa oải hương

  Đồi tượng Phật kỳ lạ nằm giữa cánh đồng...

  Đồi tượng Phật được thiết kế rất lạ mắt khiến du...

  Đọc tiếp

  Đồi tượng Phật kỳ lạ nằm giữa cánh đồng hoa oải hương

  Đồi tượng Phật được thiết kế rất lạ mắt khiến du khách tới thăm có cảm giác chiêm ngưỡng cả vầng hào quang sáng chói phía trên.

  Chi tiết
 • Thông báo tiêu chí và điều kiện tham gia Liên hoan Du lịch Làng nghề Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ Nhất năm 2017

  Thông báo tiêu chí và điều kiện tham gia...

  Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-SVHTTDL ngày 02/8/2017...

  Đọc tiếp

  Thông báo tiêu chí và điều kiện tham gia Liên hoan Du lịch Làng nghề Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ Nhất năm 2017

  Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-SVHTTDL ngày 02/8/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam về việc tổ chức Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017. Ngày 29/8/2017 Ban tổ chức Liên hoan đã ra Thông báo tiêu chí và điều kiện tham gia Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017.

  Chi tiết
 • Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Xúc tiến Du lịch

  Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Xúc...

  Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐSVHTTDL ngày...

  Đọc tiếp

  Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Xúc tiến Du lịch

  Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐSVHTTDL ngày 25/5/2017 của Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2017-2022; Hướng dẫn số 03/HD-CĐSVHTTDL ngày 24/7/2017 của Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch, sáng ngày 30/8/2017, Công đoàn Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.

  Chi tiết
 • Có gì ở kỳ nghỉ đắt giá nhất thế giới có giá tới hơn 22 tỷ đồng

  Có gì ở kỳ nghỉ đắt giá nhất thế giới có...

  Được coi là kỳ nghỉ đắt giá nhất mọi thời đại khi...

  Đọc tiếp

  Có gì ở kỳ nghỉ đắt giá nhất thế giới có giá tới hơn 22 tỷ đồng

  Được coi là kỳ nghỉ đắt giá nhất mọi thời đại khi chi phí cho 1 chuyến du lịch 7 ngày tới hòn đảo Calala ở vùng biển Caribbean có giá lên tới 1 triệu USD (hơn 22 tỷ đồng). Chuyến đi dành cho 8 người lớn và 2 trẻ nhỏ.

  Chi tiết
 • Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với Chile

  Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu...

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức...

  Đọc tiếp

  Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với Chile

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Chile về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

  Chi tiết