Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Kế hoạch triển khai Quy hoạch Phát triển du lịch Hà Nam và các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015 - 2020

Đăng lúc: Thứ năm - 21/05/2015 23:06 - Người đăng bài viết: Phan Luong
Ngày 13/5/2015 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch Phát triển du lịch Hà Nam và các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015 – 2020.
Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và từng bước triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp, hiệu quả.
Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch của tỉnh, trọng tâm là Khu Du lịch Tam Chúc; phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực du lịch hiệu quả để Hà Nam trở thành điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Kế hoạch đề ta một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:
1. Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo…; về nội dung của các Chiến lược, Quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phát triển du lịch.
- Phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các di tích, địa điểm du lịch; xây dựng nếp sống, thói quen tôn trọng pháp luật, ứng xử văn minh, lịch sự, chân thành với khách du lịch.
2. Đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch
 - Lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án tại Khu du lịch.
 - Rà soát, đôn đốc thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án đầu tư du lịch đã được phê duyệt như: Điểm du lịch tâm linh Đền Lảnh Giang, Đền Trần Thương, Đền Bà Vũ...Tiếp tục rà soát, lập quy hoạch, dự án hạ tầng tại các điểm có tiềm năng du lịch như: Chùa Long Đọi Sơn, Nhà tưởng niệm Nhà văn Nam Cao... và các điểm du lịch làng nghề.
- Xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng, sửa chữa các tuyến đường giao thông quan trọng, đặc biệt là các tuyến giao thông dẫn tới các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
3. Phát triển sản phẩm du lịch đa dạng
- Khảo sát, đánh giá chất lượng, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, sản phẩm du lịch hiện có, tập trung vào sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, sản phẩm của làng nghề, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp đặc sắc như: nghệ thuật hát Chầu văn, dân ca Hà Nam, cá kho Nhân Hậu và chuối ngự Đại Hoàng…
- Xây dựng, khai thác, phát triển các điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương như tua du lịch văn hóa, tâm linh đền Trần Thương - Nhà tưởng niệm Nam Cao – làng Vũ Đại, du lịch làng nghề trống Đọi Tam – thêu Thanh Hà – sừng An Lão…; liên kết tuyến du lịch liên tỉnh trong vùng và liên vùng. Trú trọng tuyến du lịch tâm linh Chùa Hương - Tam Chúc - Bái Đính, tuyến du lịch tín ngưỡng thờ Mẫu Hưng Yên - Nam Định – Hà Nam.
- Xây dựng, hoàn thiện nội dung thuyết minh, lập hồ sơ và công nhận điểm du lịch địa phương, khu du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương.
- Tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nam với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc, trọng tâm là Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh trong phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tour, tuyến, hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có; khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô, tăng cường dịch vụ của các khách sạn, nhà hàng, các khu, điểm du lịch đáp ứng yêu cầu của khách du lịch, đặc biệt khi tỉnh đăng cai tổ chức các sự kiện lớn của khu vực và quốc gia.
- Xây dựng các chương trình kích cầu du lịch, vận động các doanh nghiệp thương mại, các làng nghề truyền thống tham gia để thu hút khách du lịch.
4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch
- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua nhiều hình thức, phương tiện truyền thông. Đặc biệt quan tâm quảng bá trên mạng Internet, trên sóng, tạp chí Du lịch của Trung ương, biển quảng cáo tấm lớn tại điểm giao giữa các tỉnh với Hà Nam, trên trục Quốc lộ 1, đường đi sân bay quốc tế Nội Bài…; nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin và hoạt động của website http://dulichhanam.vn. Hoàn thiện, ban hành chương trình, kế hoạch xúc tiến, quảng bá Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc nói riêng, du lịch Hà Nam nói chung.
- Tích cực, lựa chọn tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch phù hợp và có uy tín. Tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch, chương trình giới thiệu điểm đến (Khu du lịch Tam Chúc) tại Hà Nội , Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn trong và ngoài nước.
- Xây dựng chương trình Maketing du lịch, tổ chức sự kiện về du lịch tại Hà Nam để thu hút khách: Hội chợ du lịch Hà Nam, Liên hoan ẩm thực Hà Nam, Liên hoan làng nghề Hà Nam…
- Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, các ngành trong tỉnh lồng ghép các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong một số hội nghị, hội thảo, hội chợ xúc tiến đầu tư, thương mại của các ngành tham gia, tổ chức ở trong và ngoài nước.
- Hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ biên soạn tài liệu thông tin quảng bá sản phẩm du lịch của doanh nghiệp, về xây dựng tua, tuyến du lịch, cung cấp các thông tin liên quan về khách du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch
- Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, ban, ngành liên quan với các trường, đơn vị đào tạo về du lịch có uy tín và các doanh nghiệp du lịch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho cán bộ quản lý các cấp, nhân viên các khu điểm du lịch, đội ngũ lao động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt quan tâm về kiến thức ngoại ngữ, văn hóa lịch sử, tin học…
- Tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản, tôn trọng pháp luật và ứng xử văn minh, lịch sự trong kinh doanh dịch vụ du lịch, văn hóa và trong cộng đồng dân cư nơi có khu, điểm du lịch nói riêng, nhân dân Hà Nam nói chung.
- Rà soát, xây dựng mô hình quản lý phù hợp và đào tạo, hình thành đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các di tích, khu, điểm du lịch. 
6. Đảm bảo môi trường du lịch
- Thực hiện và kiểm tra thường xuyên việc bảo vệ tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn hóa ứng xử trong các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm tham quan du lịch. Hàng năm vào mùa du lịch có phương án tăng cường bảo vệ an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.
- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch.
- Kịp thời thanh kiểm tra, chấn chỉnh việc kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, nạn bán hàng rong, ăn xin, chèo kéo khách.
7. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong phát triển du lịch
- Tiếp tục ban hành chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng... Đặc biệt khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân lực, phát triển và khai thác sản phẩm du lịch. Sớm ban hành cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư vào Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc.
- Cung cấp thông tin công khai, chính xác, kịp thời về các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, văn hóa, thể thao, du lịch, các cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư, khai thác, kinh doanh văn hóa, du lịch rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch từ ngân sách, từ xã hội và đóng góp của nhân dân.
 
 
 
Tác giả bài viết: TTXTDL Hà Nam - tổng hợp
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1176
04/08/2013
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 171
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 406
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 251
19/12/2016
Nhà hàng Lá Cọ 2

Nhà hàng Lá Cọ 2

Đã xem: 233
11/01/2017

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 26
 • Hôm nay: 754
 • Tháng hiện tại: 6403
 • Tổng lượt truy cập: 280603

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017

  Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch làng...

  Liên hoan là một trong các hoạt động văn hóa, du...

  Đọc tiếp

  Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017

  Liên hoan là một trong các hoạt động văn hóa, du lịch tiêu biểu nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025.

  Chi tiết
 • Đồng hồ Big Ben ngừng điểm chuông trong bốn năm tới, bắt đầu từ 21/8

  Đồng hồ Big Ben ngừng điểm chuông trong...

  Hạ viện Anh ngày 14/8 cho biết chuông Big Ben tại...

  Đọc tiếp

  Đồng hồ Big Ben ngừng điểm chuông trong bốn năm tới, bắt đầu từ 21/8

  Hạ viện Anh ngày 14/8 cho biết chuông Big Ben tại Tháp đồng hồ nổi tiếng ở Cung điện Westminster sẽ ngừng điểm những thanh âm quen thuộc trong gần bốn năm tới, bắt đầu từ trưa ngày 21/8, để tu sửa bảo dưỡng.

  Chi tiết
 • Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017 là hoạt động...

  Đọc tiếp

  Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017 là hoạt động bước đầu triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Đồng thời là dịp hưởng ứng chào mừng Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9; Ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017, qua đó nhằm tiếp tục quảng bá khơi dạy tiềm năng, thế mạnh của Du lịch Lạng Sơn nói chung và Mẫu Sơn nói riêng, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm du lịch đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giới thiệu cơ hội đầu tư, giao lưu hợp tác kinh tế trong và ngoài tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017 với những nội dung chính như sau:

  Chi tiết
 • Hội nghị công bố quy hoạch điểm du lịch nhân văn tưởng niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao

  Hội nghị công bố quy hoạch điểm du lịch...

  Ngày 15/ 8/2017 tại Hội trường UBND xã Hòa Hậu...

  Đọc tiếp

  Hội nghị công bố quy hoạch điểm du lịch nhân văn tưởng niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao

  Ngày 15/ 8/2017 tại Hội trường UBND xã Hòa Hậu diễn ra công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch nhân văn tưởng niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao. Tới dự có đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam, Hiệp hội du lịch Hà Nam, phòng Văn Hóa Thông tin huyện Lý Nhân, Thường trực đảng ủy, UBND xã và toàn thể nhân dân xã Hòa Hậu.

  Chi tiết
 • Ðẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch

  Ðẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch

  Ðể du lịch Việt Nam có được mức tăng trưởng khá...

  Đọc tiếp

  Ðẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch

  Ðể du lịch Việt Nam có được mức tăng trưởng khá trong thời gian qua, có phần đóng góp quan trọng của công tác xúc tiến, quảng bá. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực còn gặp không ít khó khăn do tính chuyên nghiệp chưa cao, kinh phí còn hạn hẹp.

  Chi tiết
 • Triển lãm ảnh và di vật hiếm về con tàu xấu số Titanic tại Mỹ

  Triển lãm ảnh và di vật hiếm về con tàu...

  Triển lãm ảnh Titanic đang diễn ra trên tàu Queen...

  Đọc tiếp

  Triển lãm ảnh và di vật hiếm về con tàu xấu số Titanic tại Mỹ

  Triển lãm ảnh Titanic đang diễn ra trên tàu Queen Mary tại thành phố cảng Long Beach, thuộc bang California của Mỹ với hơn 100 bức ảnh và một số di vật hiếm hoi từ con tàu xấu số.

  Chi tiết
 • Luật Du lịch 2017: Yếu tố mới tạo động lực cho du lịch phát triển

  Luật Du lịch 2017: Yếu tố mới tạo động...

  Thực tiễn hơn 10 năm triển khai Luật Du lịch 2005...

  Đọc tiếp

  Luật Du lịch 2017: Yếu tố mới tạo động lực cho du lịch phát triển

  Thực tiễn hơn 10 năm triển khai Luật Du lịch 2005 rút ra nhiều bài học quý, có những yếu tố tích cực có tính chất mở đường cho du lịch phát triển nhưng đồng thời cũng nảy sinh không ít những vấn đề gây trở ngại tạo ra những rào cản. Điều đó cho thấy khuôn khổ thể chế đã không đáp ứng kịp nhu cầu và xu thế phát triển du lịch. Vì vậy, những tư tưởng đổi mới trong Nghị quyết 92/NQ-CP, ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 8/NQ-TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã được tiếp thu và thể chế hoá trong Luật Du lịch sửa đổi mà Quốc hội đã thông qua ngày 19/6/2017. Những yếu tố mới có độ cởi mở cao được hướng dẫn triển khai đồng bộ với sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp và người dân sẽ khơi dậy tiềm lực, tạo đà kích thích du lịch phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.

  Chi tiết
 • Đề xuất thành lập Cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia

  Đề xuất thành lập Cơ quan xúc tiến du...

  Hội nghị xúc tiến Du lịch năm 2017 diễn ra ngày...

  Đọc tiếp

  Đề xuất thành lập Cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia

  Hội nghị xúc tiến Du lịch năm 2017 diễn ra ngày 3/8 tại Hà Nội đã ghi nhận một số đề xuất về việc thành lập Cơ quan chuyên trách về công tác xúc tiến Du lịch quốc gia. Hội nghị do Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL tổ chức với sự tham dự và chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái.

  Chi tiết
 • Tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi tại Angkor

  Tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm...

  Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một pho tượng cổ...

  Đọc tiếp

  Tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi tại Angkor

  Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi được cho từng được đặt gác bên ngoài một bệnh viện cổ tại Quần thể di tích Angkor nổi tiếng của Campuchia.

  Chi tiết
 • Sẽ ban hành Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch quốc gia

  Sẽ ban hành Bộ tiêu chí bảo vệ môi...

  Vừa qua, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du...

  Đọc tiếp

  Sẽ ban hành Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch quốc gia

  Vừa qua, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo Bảo vệ môi trường tại các khu du lịch quốc gia.

  Chi tiết
 • KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu...

  KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm...

  Đọc tiếp

  KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  Chi tiết
 • Phát động cuộc thi sáng tác và xét chọn mẫu phác thảo tượng đài 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ

  Phát động cuộc thi sáng tác và xét chọn...

  Nhằm tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ của...

  Đọc tiếp

  Phát động cuộc thi sáng tác và xét chọn mẫu phác thảo tượng đài 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ

  Nhằm tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ của tỉnh nói chung, 10 cô gái dân quân phòng không Lam Hạ nói riêng, UBND thành phố Phủ Lý vừa phát động Cuộc thi sáng tác và xét chọn mẫu phác thảo Tượng đài 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ thuộc Khu đền thờ liệt sĩ tỉnh, thuộc tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.

  Chi tiết
 • Biến tuyến đường sắt nằm sâu dưới lòng đất thành bảo tàng

  Biến tuyến đường sắt nằm sâu dưới lòng...

  Tuyến Đường sắt Thư tín (Mail Rail) ở thủ đô...

  Đọc tiếp

  Biến tuyến đường sắt nằm sâu dưới lòng đất thành bảo tàng

  Tuyến Đường sắt Thư tín (Mail Rail) ở thủ đô London (Anh) đang được cải tạo thành viện bảo tàng và dự kiến sẽ mở cửa cho công chúng tham quan lần đầu tiên vào tháng Chín.

  Chi tiết
 • Thêm nhiều di sản thế giới mới được UNESCO ghi danh

  Thêm nhiều di sản thế giới mới được...

  Tại phiên họp ở Krakow, Ba Lan, UNESCO đã bỏ...

  Đọc tiếp

  Thêm nhiều di sản thế giới mới được UNESCO ghi danh

  Tại phiên họp ở Krakow, Ba Lan, UNESCO đã bỏ phiếu thường niên bình chọn và quyết định bổ sung thêm nhiều di sản văn hóa, di sản thiên nhiên vào danh sách các di sản thế giới năm nay.

  Chi tiết
 • Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL

  Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn...

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số...

  Đọc tiếp

  Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 2811/QĐ-BVHTTDL ngày 19/7/2017 về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Chi tiết