Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Kế hoạch triển khai Quy hoạch Phát triển du lịch Hà Nam và các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015 - 2020

Đăng lúc: Thứ năm - 21/05/2015 23:06 - Người đăng bài viết: Phan Luong
Ngày 13/5/2015 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch Phát triển du lịch Hà Nam và các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015 – 2020.
Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và từng bước triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp, hiệu quả.
Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch của tỉnh, trọng tâm là Khu Du lịch Tam Chúc; phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực du lịch hiệu quả để Hà Nam trở thành điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Kế hoạch đề ta một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:
1. Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo…; về nội dung của các Chiến lược, Quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phát triển du lịch.
- Phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các di tích, địa điểm du lịch; xây dựng nếp sống, thói quen tôn trọng pháp luật, ứng xử văn minh, lịch sự, chân thành với khách du lịch.
2. Đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch
 - Lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án tại Khu du lịch.
 - Rà soát, đôn đốc thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án đầu tư du lịch đã được phê duyệt như: Điểm du lịch tâm linh Đền Lảnh Giang, Đền Trần Thương, Đền Bà Vũ...Tiếp tục rà soát, lập quy hoạch, dự án hạ tầng tại các điểm có tiềm năng du lịch như: Chùa Long Đọi Sơn, Nhà tưởng niệm Nhà văn Nam Cao... và các điểm du lịch làng nghề.
- Xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng, sửa chữa các tuyến đường giao thông quan trọng, đặc biệt là các tuyến giao thông dẫn tới các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
3. Phát triển sản phẩm du lịch đa dạng
- Khảo sát, đánh giá chất lượng, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, sản phẩm du lịch hiện có, tập trung vào sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, sản phẩm của làng nghề, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp đặc sắc như: nghệ thuật hát Chầu văn, dân ca Hà Nam, cá kho Nhân Hậu và chuối ngự Đại Hoàng…
- Xây dựng, khai thác, phát triển các điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương như tua du lịch văn hóa, tâm linh đền Trần Thương - Nhà tưởng niệm Nam Cao – làng Vũ Đại, du lịch làng nghề trống Đọi Tam – thêu Thanh Hà – sừng An Lão…; liên kết tuyến du lịch liên tỉnh trong vùng và liên vùng. Trú trọng tuyến du lịch tâm linh Chùa Hương - Tam Chúc - Bái Đính, tuyến du lịch tín ngưỡng thờ Mẫu Hưng Yên - Nam Định – Hà Nam.
- Xây dựng, hoàn thiện nội dung thuyết minh, lập hồ sơ và công nhận điểm du lịch địa phương, khu du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương.
- Tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nam với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc, trọng tâm là Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh trong phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tour, tuyến, hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có; khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô, tăng cường dịch vụ của các khách sạn, nhà hàng, các khu, điểm du lịch đáp ứng yêu cầu của khách du lịch, đặc biệt khi tỉnh đăng cai tổ chức các sự kiện lớn của khu vực và quốc gia.
- Xây dựng các chương trình kích cầu du lịch, vận động các doanh nghiệp thương mại, các làng nghề truyền thống tham gia để thu hút khách du lịch.
4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch
- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua nhiều hình thức, phương tiện truyền thông. Đặc biệt quan tâm quảng bá trên mạng Internet, trên sóng, tạp chí Du lịch của Trung ương, biển quảng cáo tấm lớn tại điểm giao giữa các tỉnh với Hà Nam, trên trục Quốc lộ 1, đường đi sân bay quốc tế Nội Bài…; nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin và hoạt động của website http://dulichhanam.vn. Hoàn thiện, ban hành chương trình, kế hoạch xúc tiến, quảng bá Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc nói riêng, du lịch Hà Nam nói chung.
- Tích cực, lựa chọn tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch phù hợp và có uy tín. Tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch, chương trình giới thiệu điểm đến (Khu du lịch Tam Chúc) tại Hà Nội , Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn trong và ngoài nước.
- Xây dựng chương trình Maketing du lịch, tổ chức sự kiện về du lịch tại Hà Nam để thu hút khách: Hội chợ du lịch Hà Nam, Liên hoan ẩm thực Hà Nam, Liên hoan làng nghề Hà Nam…
- Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, các ngành trong tỉnh lồng ghép các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong một số hội nghị, hội thảo, hội chợ xúc tiến đầu tư, thương mại của các ngành tham gia, tổ chức ở trong và ngoài nước.
- Hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ biên soạn tài liệu thông tin quảng bá sản phẩm du lịch của doanh nghiệp, về xây dựng tua, tuyến du lịch, cung cấp các thông tin liên quan về khách du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch
- Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, ban, ngành liên quan với các trường, đơn vị đào tạo về du lịch có uy tín và các doanh nghiệp du lịch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho cán bộ quản lý các cấp, nhân viên các khu điểm du lịch, đội ngũ lao động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt quan tâm về kiến thức ngoại ngữ, văn hóa lịch sử, tin học…
- Tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản, tôn trọng pháp luật và ứng xử văn minh, lịch sự trong kinh doanh dịch vụ du lịch, văn hóa và trong cộng đồng dân cư nơi có khu, điểm du lịch nói riêng, nhân dân Hà Nam nói chung.
- Rà soát, xây dựng mô hình quản lý phù hợp và đào tạo, hình thành đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các di tích, khu, điểm du lịch. 
6. Đảm bảo môi trường du lịch
- Thực hiện và kiểm tra thường xuyên việc bảo vệ tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn hóa ứng xử trong các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm tham quan du lịch. Hàng năm vào mùa du lịch có phương án tăng cường bảo vệ an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.
- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch.
- Kịp thời thanh kiểm tra, chấn chỉnh việc kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, nạn bán hàng rong, ăn xin, chèo kéo khách.
7. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong phát triển du lịch
- Tiếp tục ban hành chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng... Đặc biệt khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân lực, phát triển và khai thác sản phẩm du lịch. Sớm ban hành cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư vào Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc.
- Cung cấp thông tin công khai, chính xác, kịp thời về các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, văn hóa, thể thao, du lịch, các cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư, khai thác, kinh doanh văn hóa, du lịch rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch từ ngân sách, từ xã hội và đóng góp của nhân dân.
 
 
 
Tác giả bài viết: TTXTDL Hà Nam - tổng hợp
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1395
04/08/2013
Nhà hàng Hải Sản

Nhà hàng Hải Sản

Đã xem: 192
04/12/2017
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 448
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 620
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 482
19/12/2016

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 20
 • Hôm nay: 1080
 • Tháng hiện tại: 20452
 • Tổng lượt truy cập: 413470

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Bánh đa quạt Phúc Hạ

  Bánh đa quạt Phúc Hạ

  Làng Phúc Hạ, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân từ lâu nổi...

  Đọc tiếp

  Bánh đa quạt Phúc Hạ

  Làng Phúc Hạ, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân từ lâu nổi tiếng với nghề bánh đa quạt truyền thống. Bánh đa quạt nơi đây thơm ngon, có vị bùi ngậy riêng biệt, được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa thích.

  Chi tiết
 • Xây dựng văn hóa, lịch sử trở thành sản phẩm du lịch

  Xây dựng văn hóa, lịch sử trở thành sản...

  Là một sản phẩm du lịch mới xuất hiện “Tinh hoa...

  Đọc tiếp

  Xây dựng văn hóa, lịch sử trở thành sản phẩm du lịch

  Là một sản phẩm du lịch mới xuất hiện “Tinh hoa Bắc bộ” nhanh chóng tạo được tiếng vang không chỉ với khán giả trong nước mà còn thu hút sự quan tâm từ các công ty du lịch, lữ hành bởi sản phẩm du lịch này được xây dựng từ văn hóa, lịch sử Việt Nam.

  Chi tiết
 • Điện Biên: Sẵn sàng cho Lễ hội hoa Ban 2018

  Điện Biên: Sẵn sàng cho Lễ hội hoa Ban...

  Lễ hội Hoa Ban năm 2018 sẽ chính thức khai mạc vào...

  Đọc tiếp

  Điện Biên: Sẵn sàng cho Lễ hội hoa Ban 2018

  Lễ hội Hoa Ban năm 2018 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 17/03 tới tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện văn hóa du lịch có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Điện Biên tới du khách trong nước và quốc tế.

  Chi tiết
 • Cape Town -Nam Phi: Khan hiếm nguồn nước, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề

  Cape Town -Nam Phi: Khan hiếm nguồn...

  Tình trạng khan hiếm nước ngọt diễn ra tại châu...

  Đọc tiếp

  Cape Town -Nam Phi: Khan hiếm nguồn nước, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề

  Tình trạng khan hiếm nước ngọt diễn ra tại châu Phi đang ngày một trở nên nghiêm trọng hơn, Cape Town - một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất tại châu lục này đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước.

  Chi tiết
 • Bộ VHTTDL: Quyết liệt với chủ trương bỏ đốt vàng mã

  Bộ VHTTDL: Quyết liệt với chủ trương bỏ...

  Quan điểm ủng hộ chủ trương loại bỏ đốt vàng mã...

  Đọc tiếp

  Bộ VHTTDL: Quyết liệt với chủ trương bỏ đốt vàng mã

  Quan điểm ủng hộ chủ trương loại bỏ đốt vàng mã không chỉ được lãnh đạo Bộ VHTTDL khẳng định trước truyền thông, báo chí mà trên thực tế, qua các hoạt động thanh, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại nhiều tỉnh, thành, Bộ VHTTDL đều kiên trì vận động, nhắc nhở, tuyên truyền người dân nhằm hạn chế, dần dần loại bỏ “vấn nạn” này. Bước đầu, một số cơ sở thờ tự, tín ngưỡng đã hưởng ứng và vận động người dân hạn chế đốt vàng mã, đồ mã tràn lan.

  Chi tiết
 • Khu du lịch quốc gia cần đáp ứng tối thiểu 300.000 lượt khách lưu trú mỗi năm

  Khu du lịch quốc gia cần đáp ứng tối...

  Một trong những điều kiện công nhận khu du lịch...

  Đọc tiếp

  Khu du lịch quốc gia cần đáp ứng tối thiểu 300.000 lượt khách lưu trú mỗi năm

  Một trong những điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia là có hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu 300.000 lượt khách lưu trú mỗi năm. Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Trong đó, Chính phủ quy định về điều kiện công nhận điểm, khu du lịch.

  Chi tiết
 • Bên trong quán bar 'không có gì là không thể' ở New York

  Bên trong quán bar 'không có gì là không...

  Ở House of Yes, nơi được mệnh danh là chốn "không...

  Đọc tiếp

  Bên trong quán bar 'không có gì là không thể' ở New York

  Ở House of Yes, nơi được mệnh danh là chốn "không có gì là không thể", những cô gái sẽ nhào lộn lơ lửng trên trần nhà cao 10 m, xoay tròn quanh lồng sắt đặt trên quầy bar, đắm mình trong những bản phối đỉnh cao của DJ nổi tiếng. Thậm chí ở đây, nhiều người có thể quên mất khái niệm thời gian, để say sưa từ tối cho tới tận sáng sớm hôm sau.

  Chi tiết
 • Thành phố cổ “ngâm” dưới nước nửa thế kỷ vẫn gần như nguyên vẹn

  Thành phố cổ “ngâm” dưới nước nửa thế kỷ...

  Xây dựng từ thời Đông Hán, thành phố Sư Thành chìm...

  Đọc tiếp

  Thành phố cổ “ngâm” dưới nước nửa thế kỷ vẫn gần như nguyên vẹn

  Xây dựng từ thời Đông Hán, thành phố Sư Thành chìm sâu hơn 50 năm dưới đáy hồ nhân tạo ở Trung Quốc nhưng kiến trúc vẫn gần như còn giữ được nét nguyên vẹn. Thành phố hơn 1000 năm tuổi với tên gọi Sư Thành, được mệnh danh là “Atlantis của phương Đông”, là một thành phố cổ, “ngâm chìm” suốt hơn nửa thế kỷ dưới đáy hồ nước nhân tạo Thiên Đảo, Trung Quốc, nhưng đến nay vẫn giữ được nét kiến trúc gần như nguyên vẹn.

  Chi tiết
 • Lễ phát lương Đền Trần Thương 2018 - Ước vọng về một năm sung túc, đủ đầy

  Lễ phát lương Đền Trần Thương 2018 - Ước...

  Tối 1/3 (tức 14 tháng Giêng), tại xã Nhân Đạo,...

  Đọc tiếp

  Lễ phát lương Đền Trần Thương 2018 - Ước vọng về một năm sung túc, đủ đầy

  Tối 1/3 (tức 14 tháng Giêng), tại xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân đã long trọng tổ chức Lễ phát lương đền Trần Thương Xuân Mậu Tuất 2018. Hơn 18 vạn túi lương đã được Ban tổ chức chuẩn bị để phát cho nhân dân, du khách thập phương với mong muốn động viên nhân dân phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

  Chi tiết
 • Ngành VHTTDL đề ra nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 3/2018

  Ngành VHTTDL đề ra nhiệm vụ trọng tâm...

  Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngành...

  Đọc tiếp

  Ngành VHTTDL đề ra nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 3/2018

  Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngành VHTTDL đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 3/2018 để bắt tay ngay vào triển khai thực hiện.

  Chi tiết
 • 10 chiêu trò khiến các vị khách du lịch hay bị “xỏ mũi” nhất

  10 chiêu trò khiến các vị khách du lịch...

  Theo thống kê, năm 2016 có xấp xỉ 1,235 tỷ khách...

  Đọc tiếp

  10 chiêu trò khiến các vị khách du lịch hay bị “xỏ mũi” nhất

  Theo thống kê, năm 2016 có xấp xỉ 1,235 tỷ khách du lịch trên toàn thế giới, tăng 4% so với năm 2015. Điều này cho thấy nhu cầu được di chuyển và khám phá những miền đất mới ngày càng cao.

  Chi tiết
 • Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ngày hội xuống đồng năm 2018

  Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ngày hội...

  Sáng ngày 22/02/2018 (mồng 7 tết Mậu Tuất), tại...

  Đọc tiếp

  Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ngày hội xuống đồng năm 2018

  Sáng ngày 22/02/2018 (mồng 7 tết Mậu Tuất), tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, UBND huyện Duy Tiên long trọng tổ chức lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ngày hội xuống đồng năm 2018.

  Chi tiết
 • Giải vật “Mùa xuân thượng võ” năm 2018

  Giải vật “Mùa xuân thượng võ” năm 2018

  Sáng ngày 21/02/2018, tại cánh đồng thôn Đọi Tín,...

  Đọc tiếp

  Giải vật “Mùa xuân thượng võ” năm 2018

  Sáng ngày 21/02/2018, tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Duy Tiên tổ chức giải vật “Mùa xuân thượng võ” năm 2018.

  Chi tiết
 • Hội thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2018

  Hội thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch...

  Sáng ngày 21/02/2018 (tức ngày 06 tháng Giêng năm...

  Đọc tiếp

  Hội thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2018

  Sáng ngày 21/02/2018 (tức ngày 06 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra hội thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2018.

  Chi tiết
 • Liên hoan múa Lân, Sư, biểu diễn võ thuật và tuyên truyền quảng bá du lịch

  Liên hoan múa Lân, Sư, biểu diễn võ...

  Chiều ngày 18/02/2018 (tức mùng 3 Tết), Liên hoan...

  Đọc tiếp

  Liên hoan múa Lân, Sư, biểu diễn võ thuật và tuyên truyền quảng bá du lịch

  Chiều ngày 18/02/2018 (tức mùng 3 Tết), Liên hoan múa Lân, Sư và võ thuật kết hợp trưng bày câu đối Tết; tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nam đã được tổ chức tại sân Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam.

  Chi tiết