Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Kế hoạch triển khai Quy hoạch Phát triển du lịch Hà Nam và các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015 - 2020

Đăng lúc: Thứ năm - 21/05/2015 23:06 - Người đăng bài viết: Phan Luong
Ngày 13/5/2015 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch Phát triển du lịch Hà Nam và các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015 – 2020.
Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và từng bước triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp, hiệu quả.
Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch của tỉnh, trọng tâm là Khu Du lịch Tam Chúc; phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực du lịch hiệu quả để Hà Nam trở thành điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Kế hoạch đề ta một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:
1. Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo…; về nội dung của các Chiến lược, Quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phát triển du lịch.
- Phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các di tích, địa điểm du lịch; xây dựng nếp sống, thói quen tôn trọng pháp luật, ứng xử văn minh, lịch sự, chân thành với khách du lịch.
2. Đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch
 - Lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án tại Khu du lịch.
 - Rà soát, đôn đốc thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án đầu tư du lịch đã được phê duyệt như: Điểm du lịch tâm linh Đền Lảnh Giang, Đền Trần Thương, Đền Bà Vũ...Tiếp tục rà soát, lập quy hoạch, dự án hạ tầng tại các điểm có tiềm năng du lịch như: Chùa Long Đọi Sơn, Nhà tưởng niệm Nhà văn Nam Cao... và các điểm du lịch làng nghề.
- Xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng, sửa chữa các tuyến đường giao thông quan trọng, đặc biệt là các tuyến giao thông dẫn tới các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
3. Phát triển sản phẩm du lịch đa dạng
- Khảo sát, đánh giá chất lượng, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, sản phẩm du lịch hiện có, tập trung vào sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, sản phẩm của làng nghề, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp đặc sắc như: nghệ thuật hát Chầu văn, dân ca Hà Nam, cá kho Nhân Hậu và chuối ngự Đại Hoàng…
- Xây dựng, khai thác, phát triển các điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương như tua du lịch văn hóa, tâm linh đền Trần Thương - Nhà tưởng niệm Nam Cao – làng Vũ Đại, du lịch làng nghề trống Đọi Tam – thêu Thanh Hà – sừng An Lão…; liên kết tuyến du lịch liên tỉnh trong vùng và liên vùng. Trú trọng tuyến du lịch tâm linh Chùa Hương - Tam Chúc - Bái Đính, tuyến du lịch tín ngưỡng thờ Mẫu Hưng Yên - Nam Định – Hà Nam.
- Xây dựng, hoàn thiện nội dung thuyết minh, lập hồ sơ và công nhận điểm du lịch địa phương, khu du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương.
- Tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nam với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc, trọng tâm là Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh trong phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tour, tuyến, hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có; khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô, tăng cường dịch vụ của các khách sạn, nhà hàng, các khu, điểm du lịch đáp ứng yêu cầu của khách du lịch, đặc biệt khi tỉnh đăng cai tổ chức các sự kiện lớn của khu vực và quốc gia.
- Xây dựng các chương trình kích cầu du lịch, vận động các doanh nghiệp thương mại, các làng nghề truyền thống tham gia để thu hút khách du lịch.
4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch
- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua nhiều hình thức, phương tiện truyền thông. Đặc biệt quan tâm quảng bá trên mạng Internet, trên sóng, tạp chí Du lịch của Trung ương, biển quảng cáo tấm lớn tại điểm giao giữa các tỉnh với Hà Nam, trên trục Quốc lộ 1, đường đi sân bay quốc tế Nội Bài…; nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin và hoạt động của website http://dulichhanam.vn. Hoàn thiện, ban hành chương trình, kế hoạch xúc tiến, quảng bá Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc nói riêng, du lịch Hà Nam nói chung.
- Tích cực, lựa chọn tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch phù hợp và có uy tín. Tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch, chương trình giới thiệu điểm đến (Khu du lịch Tam Chúc) tại Hà Nội , Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn trong và ngoài nước.
- Xây dựng chương trình Maketing du lịch, tổ chức sự kiện về du lịch tại Hà Nam để thu hút khách: Hội chợ du lịch Hà Nam, Liên hoan ẩm thực Hà Nam, Liên hoan làng nghề Hà Nam…
- Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, các ngành trong tỉnh lồng ghép các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong một số hội nghị, hội thảo, hội chợ xúc tiến đầu tư, thương mại của các ngành tham gia, tổ chức ở trong và ngoài nước.
- Hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ biên soạn tài liệu thông tin quảng bá sản phẩm du lịch của doanh nghiệp, về xây dựng tua, tuyến du lịch, cung cấp các thông tin liên quan về khách du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch
- Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, ban, ngành liên quan với các trường, đơn vị đào tạo về du lịch có uy tín và các doanh nghiệp du lịch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho cán bộ quản lý các cấp, nhân viên các khu điểm du lịch, đội ngũ lao động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt quan tâm về kiến thức ngoại ngữ, văn hóa lịch sử, tin học…
- Tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản, tôn trọng pháp luật và ứng xử văn minh, lịch sự trong kinh doanh dịch vụ du lịch, văn hóa và trong cộng đồng dân cư nơi có khu, điểm du lịch nói riêng, nhân dân Hà Nam nói chung.
- Rà soát, xây dựng mô hình quản lý phù hợp và đào tạo, hình thành đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các di tích, khu, điểm du lịch. 
6. Đảm bảo môi trường du lịch
- Thực hiện và kiểm tra thường xuyên việc bảo vệ tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn hóa ứng xử trong các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm tham quan du lịch. Hàng năm vào mùa du lịch có phương án tăng cường bảo vệ an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.
- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch.
- Kịp thời thanh kiểm tra, chấn chỉnh việc kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, nạn bán hàng rong, ăn xin, chèo kéo khách.
7. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong phát triển du lịch
- Tiếp tục ban hành chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng... Đặc biệt khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân lực, phát triển và khai thác sản phẩm du lịch. Sớm ban hành cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư vào Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc.
- Cung cấp thông tin công khai, chính xác, kịp thời về các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, văn hóa, thể thao, du lịch, các cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư, khai thác, kinh doanh văn hóa, du lịch rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch từ ngân sách, từ xã hội và đóng góp của nhân dân.
 
 
 
Tác giả bài viết: TTXTDL Hà Nam - tổng hợp
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1334
04/08/2013
Nhà hàng Hải Sản

Nhà hàng Hải Sản

Đã xem: 82
04/12/2017
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 403
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 555
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 413
19/12/2016

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 16
 • Hôm nay: 681
 • Tháng hiện tại: 17101
 • Tổng lượt truy cập: 360523

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2018-2020

  Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du...

  Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 30/10/2017...

  Đọc tiếp

  Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2018-2020

  Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 03/11/2017 của Đảng uỷ Sở VHTT&DL Hà Nam về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở VHTT&DL nhiệm kỳ 2018-2020. Ngày 17/01/2018 Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.

  Chi tiết
 • Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất

  Tăng cường công tác quản lý và tổ chức...

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có...

  Đọc tiếp

  Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản số 5635/BVHTTDL-VHCS gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc “Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất”.

  Chi tiết
 • Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà cửa quá giống nhau

  Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà...

  Nếu không phải dân bản xứ, lạc trong khu Alter...

  Đọc tiếp

  Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà cửa quá giống nhau

  Nếu không phải dân bản xứ, lạc trong khu Alter Flecken của thị trấn Freudenberg, Đức, bạn sẽ rất khó tìm lối ra vì nhà nào cũng giống hệt nhau. Freudenberg là một trong những thị trấn cổ nổi tiếng và thú vị nhất nước Đức, nằm ở miền nam Westphalia, thuộc quận Siegen-Wittgenstein, bắc Rhine-Westphalia.

  Chi tiết
 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam sẽ được tổ chức trọng thể tại Khu di tích lịch sử Cát Tường (An Mỹ, Bình Lục) vào sáng 13/1/2018

  Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà...

  Chiều 5/1, Ban tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ...

  Đọc tiếp

  Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam sẽ được tổ chức trọng thể tại Khu di tích lịch sử Cát Tường (An Mỹ, Bình Lục) vào sáng 13/1/2018

  Chiều 5/1, Ban tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam (14/1/1958 -14/1/2018) tổ chức họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Chi tiết
 • Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt được đưa vào phim

  Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt được...

  Mẹ Việt - seri phim dài 108 tập có nội dung về Tín...

  Đọc tiếp

  Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt được đưa vào phim

  Mẹ Việt - seri phim dài 108 tập có nội dung về Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt - vừa được khởi quay và sẽ lên sóng trong thời gian tới. “Mẹ Việt” nhằm khẳng định vai trò và vị trí của Tín ngưỡng thờ Mẫu trong lịch sử văn hoá, tín ngưỡng của Việt Nam. Trong Tín ngưỡng thờ Mẫu, chủ nghĩa yêu nước đã được tâm linh hoá, tín ngưỡng hoá và đi theo mạch nguồn của dân tộc.

  Chi tiết
 • Bức tường kỳ lạ xây bằng... 2000 con cá giữa hồ băng

  Bức tường kỳ lạ xây bằng... 2000 con cá...

  Hàng ngàn du khách hiếu kỳ đã tới chiêm ngưỡng bức...

  Đọc tiếp

  Bức tường kỳ lạ xây bằng... 2000 con cá giữa hồ băng

  Hàng ngàn du khách hiếu kỳ đã tới chiêm ngưỡng bức tường kỳ lạ được xây từ 2000 con cá trên hồ Chagan đóng băng tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Đến hẹn lại lên, vào thời điểm lạnh giá nhất trong năm, mặt hồ Chagan ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đóng băng cũng là cũng lễ hội đánh cá bắt đầu. Trong ngày này ngư dân, người địa phương và du khách từ khắp nơi cùng đổ về tham dự lễ hội truyền thống.

  Chi tiết
 • 4 điểm tổ chức đám cưới nổi tiếng thế giới, nhưng cũng có tỷ lệ ly hôn khá sốc

  4 điểm tổ chức đám cưới nổi tiếng thế...

  Có thể đây là những địa điểm tuyệt vời, nhưng cũng...

  Đọc tiếp

  4 điểm tổ chức đám cưới nổi tiếng thế giới, nhưng cũng có tỷ lệ ly hôn khá sốc

  Có thể đây là những địa điểm tuyệt vời, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chặng đường hôn nhân trước của bạn, bởi tỷ lệ ly hôn cao đến không ngờ của chúng. Sẽ có nhiều đường bay trực tiếp giữa Việt Nam với các thị trường du lịch trọng điểm Ngày nay, với điều kiện kinh tế được cải thiện, nhiều cặp đôi không tổ chức đám cưới ở quê nhà, mà chọn một nơi cách đó rất xa, có thể ở một vùng miền khác, hoặc một quốc gia khác.

  Chi tiết
 • Di sản văn hóa Hà Nam – Tự hào và trăn trở

  Di sản văn hóa Hà Nam – Tự hào và trăn...

  Bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa...

  Đọc tiếp

  Di sản văn hóa Hà Nam – Tự hào và trăn trở

  Bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa luôn được xác định là nhiệm vụ cấp thiết của các địa phương trong quá trình hội nhập. Đó là nền tảng để chúng ta "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Trong dòng chảy văn hóa của nước nhà, Hà Nam cũng được biết đến là một vùng đất văn hiến, với khối lượng di sản văn hóa dày dặn, đặc sắc và phong phú.

  Chi tiết
 • Văn hóa trong du lịch

  Văn hóa trong du lịch

  Nhìn những tấm biển này nơi đất khách, những du...

  Đọc tiếp

  Văn hóa trong du lịch

  Nhìn những tấm biển này nơi đất khách, những du khách Việt sẽ nghĩ gì? VH- Văn hóa vốn là phạm trù rất rộng, bao gồm gần như mọi hành xử trong cuộc sống. Theo thiển ý của tôi, du lịch vốn dĩ là hoạt động văn hóa nên không thể có “Du lịch văn hóa” riêng biệt. Du lịch là chuyện xưa như trái đất, là một phần tất yếu của con người, quen thuộc đến bình thường. Tuy nhiên, du lịch chỉ diễn ra ngoài nơi mình đang cư trú, nhiều khi ở nước ngoài. Du lịch không chỉ là mua tour của các công ty lữ hành mà còn rất nhiều dạng khác…

  Chi tiết
 • Kỳ tích của ngành Du lịch

  Kỳ tích của ngành Du lịch

  “Đón khoảng 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng...

  Đọc tiếp

  Kỳ tích của ngành Du lịch

  “Đón khoảng 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 30% so với 2016; mức tăng 3 triệu khách trong 1 năm được coi là kỳ tích tăng trưởng của ngành Du lịch kể từ khi thành lập ngành… Ngay từ đầu năm, những chuyên gia du lịch, những nhà quản lý lạc quan nhất cũng không ai có thể tưởng tượng ra được", ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.

  Chi tiết
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác năm 2017

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết...

  Chiều ngày 29/12/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

  Đọc tiếp

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác năm 2017

  Chiều ngày 29/12/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018.

  Chi tiết
 • Chùa Long Đọi Sơn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt

  Chùa Long Đọi Sơn được công nhận là di...

  Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di...

  Đọc tiếp

  Chùa Long Đọi Sơn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt

  Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 8) đối với 10 di tích.

  Chi tiết
 • Hà Nam tham gia Hội chợ Du lịch - Thương mại Nam Định năm 2017

  Hà Nam tham gia Hội chợ Du lịch - Thương...

  Hội chợ du lịch thương mại Nam Định năm 2017 diễn...

  Đọc tiếp

  Hà Nam tham gia Hội chợ Du lịch - Thương mại Nam Định năm 2017

  Hội chợ du lịch thương mại Nam Định năm 2017 diễn ra từ ngày 18/12 - 25/12/2017 với chủ đề “Hợp tác – phát triển”, là hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động VHTTDL và thương mại chào mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

  Chi tiết
 • Hội làng Đanh Xá

  Hội làng Đanh Xá

  Đã thành lệ, cứ vào rằm tháng mười hằng năm, nhân...

  Đọc tiếp

  Hội làng Đanh Xá

  Đã thành lệ, cứ vào rằm tháng mười hằng năm, nhân dân làng Đanh Xá, xã Ngọc Sơn (Kim Bảng) lại long trọng tổ chức lễ hội truyền thống ngay tại đình.

  Chi tiết
 • Điện Biên: Lễ hội Hoa Ban năm 2018

  Điện Biên: Lễ hội Hoa Ban năm 2018

  Lễ hội Hoa Ban là hoạt động thường niên của tỉnh...

  Đọc tiếp

  Điện Biên: Lễ hội Hoa Ban năm 2018

  Lễ hội Hoa Ban là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên, tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ vào thời điểm trung tuần tháng 3 dương lịch hàng năm gắn với sự kiện mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

  Chi tiết