Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyển thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2016)

Đăng lúc: Thứ hai - 14/03/2016 02:58 - Người đăng bài viết: Phan Luong
     KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm
70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2016)
 
     Thực hiện Kế hoạch số 3723/KH-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Công văn số 1320/TCTDTT-VP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục Thể dục Thể thao về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2016); Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao với các nội dung sau:
      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về truyền thống của Ngành Thể dục thể thao Việt Nam trong chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, những thành tựu nổi bật của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
       2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh năm 2016, chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Qua đó, khẳng định những thành tựu mà Ngành Thể dục thể thao (nay là ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã đạt được trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên toàn ngành phát huy truyền thống tốt đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
       3. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, sôi nổi, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
         II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
       1. Tổ chức tuyên truyền tại trung tâm tỉnh, trung tâm huyện, thành phố; trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở có trụ sở riêng.
        1.1. Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình tham mưu hướng dẫn nội dung, Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố tổ chức thực hiện.
        1.2. Khẩu hiệu tuyên truyền:
     + Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2016) !
        + Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại !
        + Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc !
         - Thời gian: từ 15/3/2016 đến ngày 30/3/2016.
         - Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở.
         2. Tổ chức gặp mặt  kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam.
         2.1. Thời gian: dự kiến 8h00 ngày 27 tháng 3 năm 2016.
         2.2. Địa điểm: dự kiến Nhà hát chèo Hà Nam.
         2.3. Nội dung:
         - Chương trình văn nghệ (30 phút);
         - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
         - Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao;
         - Phát biểu của đại diện cán bộ lãnh đạo ngành đã nghỉ hưu;
         - Phát biểu của HLV, VĐV tiêu biểu;
         - Phát biểu của lãnh đạo tỉnh;
         - Phát biểu bế mạc cảm ơn;
         - Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
        2.4. Thành phần khách mời:
     - Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Bộ VHTTDL, Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT;
        - Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh;
        - Các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở; nguyên  trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, trưởng, phó Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố;
       - Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Công chức khối Văn phòng Sở; Cán bộ, viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT; Các huấn luyện viên đã nghỉ hưu;
        - Trưởng, phó Phòng Văn hoá và Thông tin, Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Văn hoá-Thể thao các huyện, thành phố.
      2.5. Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì; các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố phối hợp.
       2.6. Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở.
       3. Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016; Tổ chức giải bóng đá nữ U12 (có kế hoạch riêng).
        3.1. Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, phối hợp thực hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Văn phòng Sở, Phòng KHTC.
        3.2. Thời gian: dự kiến từ ngày 20- 26 tháng 3 năm 2016.
        3.3. Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Trần Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở.
        4. Tổ chức Hội thao Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có kế hoạch riêng).
       4.1. Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, phối hợp thực hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Văn phòng Sở, Phòng KHTC.
       4.2Thời gian: dự kiến tháng 3 năm 2016.
       4.3. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.
       4.4. Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Trần Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở.
     5. Xuất bản Tập san Văn hóa, Thể thao và Du lịch số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam; chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.
       5.1. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa tỉnh chủ trì, các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp.
       5.2. Thời gian: Tháng 3/2016.
       5.3.  Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Lê Xuân Huy- Giám đốc Sở.
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       1. Căn cứ Kế hoạch của Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn Sở, Đoàn thanh niên Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.
       2. Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị liên quan chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao đạt kết quả tốt.
      3. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối tham mưu hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện trong toàn Ngành, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1290
04/08/2013
Nhà hàng Hải Sản

Nhà hàng Hải Sản

Đã xem: 17
04/12/2017
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 369
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 507
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 374
19/12/2016

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 20
 • Hôm nay: 464
 • Tháng hiện tại: 7132
 • Tổng lượt truy cập: 332498

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Nhà hát Chèo Hà Nam tạo đột phá trong vở mới

  Nhà hát Chèo Hà Nam tạo đột phá trong vở...

  Mới đây, khi được mời xem diễn báo cáo vở chèo "Bà...

  Đọc tiếp

  Nhà hát Chèo Hà Nam tạo đột phá trong vở mới

  Mới đây, khi được mời xem diễn báo cáo vở chèo "Bà Chúa Kho" tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, chúng tôi thực sự ngạc nhiên, không ngờ vở diễn lại tốt như thế. Đã rất lâu, khán giả (đến xem một cách hạn chế, do vở diễn mới chỉ mang tính chất báo cáo), có mặt xem chèo Hà Nam thấy hồ hởi, vui thú như vậy.

  Chi tiết
 • Bảo tồn và phát huy giá trị nghi lễ Chầu văn

  Bảo tồn và phát huy giá trị nghi lễ Chầu...

  Trong nghi lễ Chầu văn các hình thức biểu đạt,...

  Đọc tiếp

  Bảo tồn và phát huy giá trị nghi lễ Chầu văn

  Trong nghi lễ Chầu văn các hình thức biểu đạt, động tác múa, âm nhạc và lời hát đều mang dấu ấn lịch sử, ghi lại sự tích và ca ngợi công đức của những nhân vật lịch sử có công với dân, với nước. Với yếu tố lịch sử, văn hóa đó năm 2012, nghi lễ Chầu văn của người Việt ở Hà Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

  Chi tiết
 • Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh

  Hội nghị trực tuyến triển khai Chương...

  Ngày 28/11, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch...

  Đọc tiếp

  Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh

  Ngày 28/11, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VH-TT& DL triển khai Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

  Chi tiết
 • Hơn 30 nghìn tỉ đồng để phát triển hạ tầng du lịch 2016 - 2020

  Hơn 30 nghìn tỉ đồng để phát triển hạ...

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số...

  Đọc tiếp

  Hơn 30 nghìn tỉ đồng để phát triển hạ tầng du lịch 2016 - 2020

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1861/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

  Chi tiết
 • Nước Anh mất cơ hội trở thành "Thủ đô văn hóa của châu Âu"

  Nước Anh mất cơ hội trở thành "Thủ đô...

  Ngày 23/11, nước Anh đã bị Ủy ban châu Âu tuyên bố...

  Đọc tiếp

  Nước Anh mất cơ hội trở thành "Thủ đô văn hóa của châu Âu"

  Ngày 23/11, nước Anh đã bị Ủy ban châu Âu tuyên bố loại khỏi danh sách nước ứng cử bình chọn làm "Thủ đô văn hóa của châu Âu" vào năm 2023 do Anh sẽ rời Liên minh châu Âu vào năm 2019. Điều này có nghĩa danh hiệu sẽ thuộc về Hungary do danh sách ứng cử viên cuối cùng chỉ còn có 2 nước là Anh và Hungary.

  Chi tiết
 • Bãi biển tuyệt đẹp biến mất sau 12 năm, đột nhiên xuất hiện trở lại

  Bãi biển tuyệt đẹp biến mất sau 12 năm,...

  Bãi biển tuyệt đẹp với bờ cát trắng mịn thuộc vịnh...

  Đọc tiếp

  Bãi biển tuyệt đẹp biến mất sau 12 năm, đột nhiên xuất hiện trở lại

  Bãi biển tuyệt đẹp với bờ cát trắng mịn thuộc vịnh Ashleam trên đảo Achill của Ireland đã biến mất trong một cơn bão năm 2005. Nhưng mới đây, người dân địa phương bất ngờ thấy nó xuất hiện trở lại chỉ sau một đêm.

  Chi tiết
 • Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân - buồng - bàn năm 2017.

  Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ...

  Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch,...

  Đọc tiếp

  Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân - buồng - bàn năm 2017.

  Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch, sáng 27/11/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường cao đẳng du lịch Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân - buồng - bàn năm 2017 cho các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

  Chi tiết
 • Hội nghị nghe tư vấn báo cáo ý tưởng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm

  Hội nghị nghe tư vấn báo cáo ý tưởng Quy...

  Ngày 23/11/2017, tại Hội trường tầng 1, Sở Văn...

  Đọc tiếp

  Hội nghị nghe tư vấn báo cáo ý tưởng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm

  Ngày 23/11/2017, tại Hội trường tầng 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghe đơn vị tư vấn báo cáo ý tưởng xây dựng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch di tích lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.

  Chi tiết
 • “Tuyệt chiêu” tiết kiệm tiền cho tín đồ du lịch

  “Tuyệt chiêu” tiết kiệm tiền cho tín đồ...

  Một chuyến du lịch đúng nghĩa hẳn là ước mơ với...

  Đọc tiếp

  “Tuyệt chiêu” tiết kiệm tiền cho tín đồ du lịch

  Một chuyến du lịch đúng nghĩa hẳn là ước mơ với rất nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đầy đủ điều kiện, kinh phí để “xách ba lô lên và đi”. Dưới đây là một số mẹo để bạn có một chuyến du lịch tiết kiệm, phù hợp với túi tiền.

  Chi tiết
 • Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam”

  Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ...

  Chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 18...

  Đọc tiếp

  Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam”

  Chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 18 (23/11/2017), sáng ngày 21/11/2017, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam”.

  Chi tiết
 • Hến Phúc Châu

  Hến Phúc Châu

  Nằm kề dòng Châu Giang xanh ngắt, hiền hòa với...

  Đọc tiếp

  Hến Phúc Châu

  Nằm kề dòng Châu Giang xanh ngắt, hiền hòa với chất đất phù sa cổ pha cát non ngọt mát, giàu dưỡng chất, miền đồng bãi Phúc Châu (xã Hợp Lý, Lý Nhân) được thiên nhiên ban tặng nhiều thứ sản vật thơm thảo có tiếng. Một trong những thứ sản vật ấy phải kể đến con hến mà từ bao đời nay cứ tự nó sinh sôi, nảy nở như một thứ của "trời cho" nơi bến sông, ngoài bãi ở vùng đất trù mật bình yên này.

  Chi tiết
 • Việt Nam lần đầu tiên lọt vào danh sách Khách sạn tốt nhất thế giới

  Việt Nam lần đầu tiên lọt vào danh sách...

  Lần đầu tiên một khách sạn của Việt Nam giành vị...

  Đọc tiếp

  Việt Nam lần đầu tiên lọt vào danh sách Khách sạn tốt nhất thế giới

  Lần đầu tiên một khách sạn của Việt Nam giành vị trí cao của Condé Nast Traveler Awards, một trong hai giải thưởng uy tín hàng đầu trong ngành du lịch.

  Chi tiết
 • Xác định các sản phẩm và tuyến, điểm du lịch theo vùng

  Xác định các sản phẩm và tuyến, điểm du...

  Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà...

  Đọc tiếp

  Xác định các sản phẩm và tuyến, điểm du lịch theo vùng

  Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các sản phẩm và tuyến, điểm du lịch được chia làm 4 vùng. Vùng phía Tây tỉnh được quy hoạch là vùng du lịch sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng. Vùng này bao gồm huyện Kim Bảng, một phần phía Tây thành phố Phủ Lý và phần phía Tây sông Đáy thuộc địa phận huyện Thanh Liêm.

  Chi tiết
 • Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hà Nam phải đặt trong mối liên hệ, liên kết vùng thủ đô và vùng ĐBSH

  Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hà Nam...

  Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình...

  Đọc tiếp

  Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hà Nam phải đặt trong mối liên hệ, liên kết vùng thủ đô và vùng ĐBSH

  Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị BTV Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức sáng 10/11.Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

  Chi tiết
 • Ban hành kế hoạch hành động đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

  Ban hành kế hoạch hành động đưa du lịch...

  Bộ VH-TT&DL vừa ra Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL...

  Đọc tiếp

  Ban hành kế hoạch hành động đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

  Bộ VH-TT&DL vừa ra Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 6-10-2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TƯ ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

  Chi tiết