Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyển thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2016)

Đăng lúc: Thứ hai - 14/03/2016 02:58 - Người đăng bài viết: Phan Luong
     KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm
70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2016)
 
     Thực hiện Kế hoạch số 3723/KH-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Công văn số 1320/TCTDTT-VP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục Thể dục Thể thao về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2016); Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao với các nội dung sau:
      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về truyền thống của Ngành Thể dục thể thao Việt Nam trong chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, những thành tựu nổi bật của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
       2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh năm 2016, chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Qua đó, khẳng định những thành tựu mà Ngành Thể dục thể thao (nay là ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã đạt được trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên toàn ngành phát huy truyền thống tốt đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
       3. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, sôi nổi, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
         II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
       1. Tổ chức tuyên truyền tại trung tâm tỉnh, trung tâm huyện, thành phố; trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở có trụ sở riêng.
        1.1. Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình tham mưu hướng dẫn nội dung, Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố tổ chức thực hiện.
        1.2. Khẩu hiệu tuyên truyền:
     + Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2016) !
        + Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại !
        + Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc !
         - Thời gian: từ 15/3/2016 đến ngày 30/3/2016.
         - Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở.
         2. Tổ chức gặp mặt  kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam.
         2.1. Thời gian: dự kiến 8h00 ngày 27 tháng 3 năm 2016.
         2.2. Địa điểm: dự kiến Nhà hát chèo Hà Nam.
         2.3. Nội dung:
         - Chương trình văn nghệ (30 phút);
         - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
         - Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao;
         - Phát biểu của đại diện cán bộ lãnh đạo ngành đã nghỉ hưu;
         - Phát biểu của HLV, VĐV tiêu biểu;
         - Phát biểu của lãnh đạo tỉnh;
         - Phát biểu bế mạc cảm ơn;
         - Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
        2.4. Thành phần khách mời:
     - Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Bộ VHTTDL, Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT;
        - Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh;
        - Các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở; nguyên  trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, trưởng, phó Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố;
       - Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Công chức khối Văn phòng Sở; Cán bộ, viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT; Các huấn luyện viên đã nghỉ hưu;
        - Trưởng, phó Phòng Văn hoá và Thông tin, Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Văn hoá-Thể thao các huyện, thành phố.
      2.5. Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì; các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố phối hợp.
       2.6. Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở.
       3. Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016; Tổ chức giải bóng đá nữ U12 (có kế hoạch riêng).
        3.1. Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, phối hợp thực hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Văn phòng Sở, Phòng KHTC.
        3.2. Thời gian: dự kiến từ ngày 20- 26 tháng 3 năm 2016.
        3.3. Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Trần Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở.
        4. Tổ chức Hội thao Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có kế hoạch riêng).
       4.1. Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, phối hợp thực hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Văn phòng Sở, Phòng KHTC.
       4.2Thời gian: dự kiến tháng 3 năm 2016.
       4.3. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.
       4.4. Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Trần Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở.
     5. Xuất bản Tập san Văn hóa, Thể thao và Du lịch số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam; chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.
       5.1. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa tỉnh chủ trì, các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp.
       5.2. Thời gian: Tháng 3/2016.
       5.3.  Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Lê Xuân Huy- Giám đốc Sở.
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       1. Căn cứ Kế hoạch của Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn Sở, Đoàn thanh niên Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.
       2. Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị liên quan chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao đạt kết quả tốt.
      3. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối tham mưu hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện trong toàn Ngành, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1237
04/08/2013
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 279
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 458
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 327
19/12/2016
Nhà hàng Lá Cọ 2

Nhà hàng Lá Cọ 2

Đã xem: 283
11/01/2017

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 8
 • Hôm nay: 230
 • Tháng hiện tại: 7353
 • Tổng lượt truy cập: 304962

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Cần chắp cánh cho du lịch làng nghề

  Cần chắp cánh cho du lịch làng nghề

  Để tồn tại và phát triển, bên cạnh việc xây dựng...

  Đọc tiếp

  Cần chắp cánh cho du lịch làng nghề

  Để tồn tại và phát triển, bên cạnh việc xây dựng mẫu mã, chất lượng, phát triển du lịch đang được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm khai thác thế mạnh của các làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

  Chi tiết
 • Khám phá thế hệ nhà nghỉ mới của Nhật Bản

  Khám phá thế hệ nhà nghỉ mới của Nhật...

  Từ nhiều năm liền, du khách đến Nhật có thể chọn...

  Đọc tiếp

  Khám phá thế hệ nhà nghỉ mới của Nhật Bản

  Từ nhiều năm liền, du khách đến Nhật có thể chọn giữa hai loại khách sạn: kiểu Tây, hoặc kiểu nhà nghỉ truyền thống, ryokan. Tuy nhiên, thế hệ nhà nghỉ mới của Nhật Bản vừa không phải ryokan mà cũng chẳng phải theo kiểu Tây.

  Chi tiết
 • Bức tượng có thể được nhìn thấy qua một cái lỗ trên thân cây.

  Bức tượng có thể được nhìn thấy qua một...

  Theo Nhân dân Nhật báo, bức tượng bằng đất sét cao...

  Đọc tiếp

  Bức tượng có thể được nhìn thấy qua một cái lỗ trên thân cây.

  Theo Nhân dân Nhật báo, bức tượng bằng đất sét cao khoảng 60 cm, có thể được nhìn thấy qua một cái lỗ trên thân cây.

  Chi tiết
 • Chính phủ đề ra 8 nhiệm vụ tại Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TƯ

  Chính phủ đề ra 8 nhiệm vụ tại Chương...

  Ngày 6/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị...

  Đọc tiếp

  Chính phủ đề ra 8 nhiệm vụ tại Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TƯ

  Ngày 6/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

  Chi tiết
 • Ngôi nhà container như ‘sao nổ’ giữa sa mạc California

  Ngôi nhà container như ‘sao nổ’ giữa sa...

  Container đã tìm được vị trí mới trong ngành kiến...

  Đọc tiếp

  Ngôi nhà container như ‘sao nổ’ giữa sa mạc California

  Container đã tìm được vị trí mới trong ngành kiến trúc, dù có chi phí thấp nhưng đang được lựa chọn cho nhiều thiết kế sang trọng. Container chở hàng đã giúp thay đổi thế giới 60 năm trước khi trở thành công cụ chính trong ngành vận chuyển xuyên quốc gia. Ngày nay, container lại tìm được vị trí mới trong ngành kiến trúc, dù có chi phí thấp nhưng đang được lựa chọn cho nhiều thiết kế sang trọng.

  Chi tiết
 • Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ I, năm 2017

  Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà...

  Từ ngày 6-8/10/2017, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh,...

  Đọc tiếp

  Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ I, năm 2017

  Từ ngày 6-8/10/2017, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã tổ chức Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ nhất năm 2017.

  Chi tiết
 • Lễ hội đền Trần Thương năm 2017

  Lễ hội đền Trần Thương năm 2017

  Sáng 9/10 (tức ngày 20 tháng 8 năm Đinh Dậu) tại...

  Đọc tiếp

  Lễ hội đền Trần Thương năm 2017

  Sáng 9/10 (tức ngày 20 tháng 8 năm Đinh Dậu) tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, UBND huyện Lý Nhân đã long trọng tổ chức Lễ hội đền Trần Thương năm 2017 và Lễ tưởng niệm 717 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn (20/8/1300 – 20/8/2017).

  Chi tiết
 • Lạc lối trong những khu chợ độc đáo nhất thế giới

  Lạc lối trong những khu chợ độc đáo nhất...

  Mua sắm là cách giảm căng thẳng vô cùng hiệu quả....

  Đọc tiếp

  Lạc lối trong những khu chợ độc đáo nhất thế giới

  Mua sắm là cách giảm căng thẳng vô cùng hiệu quả. Nhưng mua sắm tại những khu chợ đặc trưng ở mỗi vùng đất nơi bạn đến còn mang cho bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị.

  Chi tiết
 • Khai mạc Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ I, năm 2017

  Khai mạc Liên hoan Du lịch Làng nghề -...

  Tối ngày 06/10/2017, tại Trung tâm văn hóa tỉnh,...

  Đọc tiếp

  Khai mạc Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ I, năm 2017

  Tối ngày 06/10/2017, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ I, năm 2017.

  Chi tiết
 • Tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp các di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh

  Tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp các di...

  Với mục tiêu ngăn chặn có hiệu quả tình trạng...

  Đọc tiếp

  Tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp các di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh

  Với mục tiêu ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuống cấp của các di tích đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã xây dựng và bảo vệ thành công Đề án Chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích xếp hạng cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Các nội dung của đề án được bắt đầu thực hiện từ năm 2016, đến nay đã mang lại một số hiệu quả nhất định.

  Chi tiết
 • Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2017

  Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2017

  Một năm hai lần mở hội song lễ hội Côn Sơn – Kiếp...

  Đọc tiếp

  Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2017

  Một năm hai lần mở hội song lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, Hải Dương) vẫn đầy sức hấp dẫn bởi những nét độc đáo của riêng từng mùa. Ngoài các nghi lễ cúng tế truyền thống, Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2017 hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi tới tham quan, chiêm bái và đắm mình trong không khí lễ hội dân gian truyền thống này

  Chi tiết
 • Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu du lịch Tam Chúc

  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu du lịch...

  Để đạt được mục tiêu năm 2018 tổ chức Đại hội lễ...

  Đọc tiếp

  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu du lịch Tam Chúc

  Để đạt được mục tiêu năm 2018 tổ chức Đại hội lễ Phật giáo Thế giới và phục vụ du khách chiêm bái, tham quan Khu du lịch Tam Chúc (giai đoạn 1), đơn vị thi công đã và đang đẩy mạnh thực hiện đầu tư xây dựng dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các công trình kiến trúc tâm linh Khu du lịch Tam Chúc.

  Chi tiết
 • Tưng bừng lễ hội đa văn hóa Arirang lần thứ 12

  Tưng bừng lễ hội đa văn hóa Arirang lần...

  Lễ hội đa văn hóa Arirang lần thứ 12 nhằm tìm hiểu...

  Đọc tiếp

  Tưng bừng lễ hội đa văn hóa Arirang lần thứ 12

  Lễ hội đa văn hóa Arirang lần thứ 12 nhằm tìm hiểu và chia sẻ các giá trị văn hoá giữa người dân Hàn Quốc và người nhập cư vào nước này, sẽ diễn ra vào ngày 29/9 tại thành phố Changwon, Hàn Quốc.

  Chi tiết
 • Thêm nhiều di sản thế giới mới được UNESCO ghi danh

  Thêm nhiều di sản thế giới mới được...

  Tại phiên họp ở Krakow, Ba Lan, UNESCO đã bỏ...

  Đọc tiếp

  Thêm nhiều di sản thế giới mới được UNESCO ghi danh

  Tại phiên họp ở Krakow, Ba Lan, UNESCO đã bỏ phiếu thường niên bình chọn và quyết định bổ sung thêm nhiều di sản văn hóa, di sản thiên nhiên vào danh sách các di sản thế giới năm nay.

  Chi tiết
 • Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

  Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

  Trong 2 ngày (23 và 24/9), tại đền Trần Thương, xã...

  Đọc tiếp

  Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

  Trong 2 ngày (23 và 24/9), tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, Trung tâm Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Đạo Mẫu Việt Nam phối hợp với UBND huyện Lý Nhân tổ chức Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu - 2017 Hà Nam.

  Chi tiết