Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyển thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2016)

Đăng lúc: Thứ hai - 14/03/2016 02:58 - Người đăng bài viết: Phan Luong
     KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm
70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2016)
 
     Thực hiện Kế hoạch số 3723/KH-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Công văn số 1320/TCTDTT-VP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục Thể dục Thể thao về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2016); Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao với các nội dung sau:
      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về truyền thống của Ngành Thể dục thể thao Việt Nam trong chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, những thành tựu nổi bật của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
       2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh năm 2016, chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Qua đó, khẳng định những thành tựu mà Ngành Thể dục thể thao (nay là ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã đạt được trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên toàn ngành phát huy truyền thống tốt đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
       3. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, sôi nổi, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
         II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
       1. Tổ chức tuyên truyền tại trung tâm tỉnh, trung tâm huyện, thành phố; trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở có trụ sở riêng.
        1.1. Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình tham mưu hướng dẫn nội dung, Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố tổ chức thực hiện.
        1.2. Khẩu hiệu tuyên truyền:
     + Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2016) !
        + Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại !
        + Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc !
         - Thời gian: từ 15/3/2016 đến ngày 30/3/2016.
         - Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở.
         2. Tổ chức gặp mặt  kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam.
         2.1. Thời gian: dự kiến 8h00 ngày 27 tháng 3 năm 2016.
         2.2. Địa điểm: dự kiến Nhà hát chèo Hà Nam.
         2.3. Nội dung:
         - Chương trình văn nghệ (30 phút);
         - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
         - Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao;
         - Phát biểu của đại diện cán bộ lãnh đạo ngành đã nghỉ hưu;
         - Phát biểu của HLV, VĐV tiêu biểu;
         - Phát biểu của lãnh đạo tỉnh;
         - Phát biểu bế mạc cảm ơn;
         - Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
        2.4. Thành phần khách mời:
     - Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Bộ VHTTDL, Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT;
        - Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh;
        - Các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở; nguyên  trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, trưởng, phó Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố;
       - Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Công chức khối Văn phòng Sở; Cán bộ, viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT; Các huấn luyện viên đã nghỉ hưu;
        - Trưởng, phó Phòng Văn hoá và Thông tin, Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Văn hoá-Thể thao các huyện, thành phố.
      2.5. Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì; các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố phối hợp.
       2.6. Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở.
       3. Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016; Tổ chức giải bóng đá nữ U12 (có kế hoạch riêng).
        3.1. Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, phối hợp thực hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Văn phòng Sở, Phòng KHTC.
        3.2. Thời gian: dự kiến từ ngày 20- 26 tháng 3 năm 2016.
        3.3. Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Trần Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở.
        4. Tổ chức Hội thao Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có kế hoạch riêng).
       4.1. Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, phối hợp thực hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Văn phòng Sở, Phòng KHTC.
       4.2Thời gian: dự kiến tháng 3 năm 2016.
       4.3. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.
       4.4. Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Trần Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở.
     5. Xuất bản Tập san Văn hóa, Thể thao và Du lịch số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam; chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.
       5.1. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa tỉnh chủ trì, các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp.
       5.2. Thời gian: Tháng 3/2016.
       5.3.  Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Lê Xuân Huy- Giám đốc Sở.
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       1. Căn cứ Kế hoạch của Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn Sở, Đoàn thanh niên Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.
       2. Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị liên quan chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao đạt kết quả tốt.
      3. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối tham mưu hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện trong toàn Ngành, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1176
04/08/2013
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 173
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 408
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 252
19/12/2016
Nhà hàng Lá Cọ 2

Nhà hàng Lá Cọ 2

Đã xem: 234
11/01/2017

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 27
 • Hôm nay: 357
 • Tháng hiện tại: 7592
 • Tổng lượt truy cập: 281792

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017

  Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch làng...

  Liên hoan là một trong các hoạt động văn hóa, du...

  Đọc tiếp

  Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017

  Liên hoan là một trong các hoạt động văn hóa, du lịch tiêu biểu nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025.

  Chi tiết
 • Đồng hồ Big Ben ngừng điểm chuông trong bốn năm tới, bắt đầu từ 21/8

  Đồng hồ Big Ben ngừng điểm chuông trong...

  Hạ viện Anh ngày 14/8 cho biết chuông Big Ben tại...

  Đọc tiếp

  Đồng hồ Big Ben ngừng điểm chuông trong bốn năm tới, bắt đầu từ 21/8

  Hạ viện Anh ngày 14/8 cho biết chuông Big Ben tại Tháp đồng hồ nổi tiếng ở Cung điện Westminster sẽ ngừng điểm những thanh âm quen thuộc trong gần bốn năm tới, bắt đầu từ trưa ngày 21/8, để tu sửa bảo dưỡng.

  Chi tiết
 • Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017 là hoạt động...

  Đọc tiếp

  Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017 là hoạt động bước đầu triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Đồng thời là dịp hưởng ứng chào mừng Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9; Ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017, qua đó nhằm tiếp tục quảng bá khơi dạy tiềm năng, thế mạnh của Du lịch Lạng Sơn nói chung và Mẫu Sơn nói riêng, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm du lịch đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giới thiệu cơ hội đầu tư, giao lưu hợp tác kinh tế trong và ngoài tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017 với những nội dung chính như sau:

  Chi tiết
 • Hội nghị công bố quy hoạch điểm du lịch nhân văn tưởng niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao

  Hội nghị công bố quy hoạch điểm du lịch...

  Ngày 15/ 8/2017 tại Hội trường UBND xã Hòa Hậu...

  Đọc tiếp

  Hội nghị công bố quy hoạch điểm du lịch nhân văn tưởng niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao

  Ngày 15/ 8/2017 tại Hội trường UBND xã Hòa Hậu diễn ra công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch nhân văn tưởng niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao. Tới dự có đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam, Hiệp hội du lịch Hà Nam, phòng Văn Hóa Thông tin huyện Lý Nhân, Thường trực đảng ủy, UBND xã và toàn thể nhân dân xã Hòa Hậu.

  Chi tiết
 • Ðẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch

  Ðẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch

  Ðể du lịch Việt Nam có được mức tăng trưởng khá...

  Đọc tiếp

  Ðẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch

  Ðể du lịch Việt Nam có được mức tăng trưởng khá trong thời gian qua, có phần đóng góp quan trọng của công tác xúc tiến, quảng bá. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực còn gặp không ít khó khăn do tính chuyên nghiệp chưa cao, kinh phí còn hạn hẹp.

  Chi tiết
 • Triển lãm ảnh và di vật hiếm về con tàu xấu số Titanic tại Mỹ

  Triển lãm ảnh và di vật hiếm về con tàu...

  Triển lãm ảnh Titanic đang diễn ra trên tàu Queen...

  Đọc tiếp

  Triển lãm ảnh và di vật hiếm về con tàu xấu số Titanic tại Mỹ

  Triển lãm ảnh Titanic đang diễn ra trên tàu Queen Mary tại thành phố cảng Long Beach, thuộc bang California của Mỹ với hơn 100 bức ảnh và một số di vật hiếm hoi từ con tàu xấu số.

  Chi tiết
 • Luật Du lịch 2017: Yếu tố mới tạo động lực cho du lịch phát triển

  Luật Du lịch 2017: Yếu tố mới tạo động...

  Thực tiễn hơn 10 năm triển khai Luật Du lịch 2005...

  Đọc tiếp

  Luật Du lịch 2017: Yếu tố mới tạo động lực cho du lịch phát triển

  Thực tiễn hơn 10 năm triển khai Luật Du lịch 2005 rút ra nhiều bài học quý, có những yếu tố tích cực có tính chất mở đường cho du lịch phát triển nhưng đồng thời cũng nảy sinh không ít những vấn đề gây trở ngại tạo ra những rào cản. Điều đó cho thấy khuôn khổ thể chế đã không đáp ứng kịp nhu cầu và xu thế phát triển du lịch. Vì vậy, những tư tưởng đổi mới trong Nghị quyết 92/NQ-CP, ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 8/NQ-TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã được tiếp thu và thể chế hoá trong Luật Du lịch sửa đổi mà Quốc hội đã thông qua ngày 19/6/2017. Những yếu tố mới có độ cởi mở cao được hướng dẫn triển khai đồng bộ với sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp và người dân sẽ khơi dậy tiềm lực, tạo đà kích thích du lịch phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.

  Chi tiết
 • Đề xuất thành lập Cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia

  Đề xuất thành lập Cơ quan xúc tiến du...

  Hội nghị xúc tiến Du lịch năm 2017 diễn ra ngày...

  Đọc tiếp

  Đề xuất thành lập Cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia

  Hội nghị xúc tiến Du lịch năm 2017 diễn ra ngày 3/8 tại Hà Nội đã ghi nhận một số đề xuất về việc thành lập Cơ quan chuyên trách về công tác xúc tiến Du lịch quốc gia. Hội nghị do Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL tổ chức với sự tham dự và chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái.

  Chi tiết
 • Tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi tại Angkor

  Tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm...

  Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một pho tượng cổ...

  Đọc tiếp

  Tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi tại Angkor

  Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi được cho từng được đặt gác bên ngoài một bệnh viện cổ tại Quần thể di tích Angkor nổi tiếng của Campuchia.

  Chi tiết
 • Sẽ ban hành Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch quốc gia

  Sẽ ban hành Bộ tiêu chí bảo vệ môi...

  Vừa qua, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du...

  Đọc tiếp

  Sẽ ban hành Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch quốc gia

  Vừa qua, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo Bảo vệ môi trường tại các khu du lịch quốc gia.

  Chi tiết
 • KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu...

  KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm...

  Đọc tiếp

  KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

  Chi tiết
 • Phát động cuộc thi sáng tác và xét chọn mẫu phác thảo tượng đài 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ

  Phát động cuộc thi sáng tác và xét chọn...

  Nhằm tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ của...

  Đọc tiếp

  Phát động cuộc thi sáng tác và xét chọn mẫu phác thảo tượng đài 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ

  Nhằm tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ của tỉnh nói chung, 10 cô gái dân quân phòng không Lam Hạ nói riêng, UBND thành phố Phủ Lý vừa phát động Cuộc thi sáng tác và xét chọn mẫu phác thảo Tượng đài 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ thuộc Khu đền thờ liệt sĩ tỉnh, thuộc tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.

  Chi tiết
 • Biến tuyến đường sắt nằm sâu dưới lòng đất thành bảo tàng

  Biến tuyến đường sắt nằm sâu dưới lòng...

  Tuyến Đường sắt Thư tín (Mail Rail) ở thủ đô...

  Đọc tiếp

  Biến tuyến đường sắt nằm sâu dưới lòng đất thành bảo tàng

  Tuyến Đường sắt Thư tín (Mail Rail) ở thủ đô London (Anh) đang được cải tạo thành viện bảo tàng và dự kiến sẽ mở cửa cho công chúng tham quan lần đầu tiên vào tháng Chín.

  Chi tiết
 • Thêm nhiều di sản thế giới mới được UNESCO ghi danh

  Thêm nhiều di sản thế giới mới được...

  Tại phiên họp ở Krakow, Ba Lan, UNESCO đã bỏ...

  Đọc tiếp

  Thêm nhiều di sản thế giới mới được UNESCO ghi danh

  Tại phiên họp ở Krakow, Ba Lan, UNESCO đã bỏ phiếu thường niên bình chọn và quyết định bổ sung thêm nhiều di sản văn hóa, di sản thiên nhiên vào danh sách các di sản thế giới năm nay.

  Chi tiết
 • Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL

  Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn...

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số...

  Đọc tiếp

  Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 2811/QĐ-BVHTTDL ngày 19/7/2017 về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Chi tiết