Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyển thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2016)

Đăng lúc: Thứ hai - 14/03/2016 02:58 - Người đăng bài viết: Phan Luong
     KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm
70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2016)
 
     Thực hiện Kế hoạch số 3723/KH-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Công văn số 1320/TCTDTT-VP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục Thể dục Thể thao về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2016); Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao với các nội dung sau:
      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về truyền thống của Ngành Thể dục thể thao Việt Nam trong chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, những thành tựu nổi bật của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
       2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh năm 2016, chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Qua đó, khẳng định những thành tựu mà Ngành Thể dục thể thao (nay là ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã đạt được trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên toàn ngành phát huy truyền thống tốt đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
       3. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, sôi nổi, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
         II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
       1. Tổ chức tuyên truyền tại trung tâm tỉnh, trung tâm huyện, thành phố; trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở có trụ sở riêng.
        1.1. Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình tham mưu hướng dẫn nội dung, Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố tổ chức thực hiện.
        1.2. Khẩu hiệu tuyên truyền:
     + Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2016) !
        + Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại !
        + Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc !
         - Thời gian: từ 15/3/2016 đến ngày 30/3/2016.
         - Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở.
         2. Tổ chức gặp mặt  kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam.
         2.1. Thời gian: dự kiến 8h00 ngày 27 tháng 3 năm 2016.
         2.2. Địa điểm: dự kiến Nhà hát chèo Hà Nam.
         2.3. Nội dung:
         - Chương trình văn nghệ (30 phút);
         - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
         - Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao;
         - Phát biểu của đại diện cán bộ lãnh đạo ngành đã nghỉ hưu;
         - Phát biểu của HLV, VĐV tiêu biểu;
         - Phát biểu của lãnh đạo tỉnh;
         - Phát biểu bế mạc cảm ơn;
         - Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
        2.4. Thành phần khách mời:
     - Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Bộ VHTTDL, Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT;
        - Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh;
        - Các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở; nguyên  trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, trưởng, phó Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố;
       - Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Công chức khối Văn phòng Sở; Cán bộ, viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT; Các huấn luyện viên đã nghỉ hưu;
        - Trưởng, phó Phòng Văn hoá và Thông tin, Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Văn hoá-Thể thao các huyện, thành phố.
      2.5. Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì; các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố phối hợp.
       2.6. Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở.
       3. Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016; Tổ chức giải bóng đá nữ U12 (có kế hoạch riêng).
        3.1. Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, phối hợp thực hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Văn phòng Sở, Phòng KHTC.
        3.2. Thời gian: dự kiến từ ngày 20- 26 tháng 3 năm 2016.
        3.3. Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Trần Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở.
        4. Tổ chức Hội thao Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có kế hoạch riêng).
       4.1. Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, phối hợp thực hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Văn phòng Sở, Phòng KHTC.
       4.2Thời gian: dự kiến tháng 3 năm 2016.
       4.3. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.
       4.4. Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Trần Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở.
     5. Xuất bản Tập san Văn hóa, Thể thao và Du lịch số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam; chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.
       5.1. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa tỉnh chủ trì, các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp.
       5.2. Thời gian: Tháng 3/2016.
       5.3.  Lãnh đạo chỉ đạo: Đ/c Lê Xuân Huy- Giám đốc Sở.
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       1. Căn cứ Kế hoạch của Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn Sở, Đoàn thanh niên Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.
       2. Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị liên quan chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao đạt kết quả tốt.
      3. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối tham mưu hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện trong toàn Ngành, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1362
04/08/2013
Nhà hàng Hải Sản

Nhà hàng Hải Sản

Đã xem: 128
04/12/2017
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 423
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 585
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 439
19/12/2016

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 44
 • Hôm nay: 677
 • Tháng hiện tại: 15944
 • Tổng lượt truy cập: 385030

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Liên hoan múa Lân, Sư, biểu diễn võ thuật và tuyên truyền quảng bá du lịch

  Liên hoan múa Lân, Sư, biểu diễn võ...

  Chiều ngày 18/02/2018 (tức mùng 3 Tết), Liên hoan...

  Đọc tiếp

  Liên hoan múa Lân, Sư, biểu diễn võ thuật và tuyên truyền quảng bá du lịch

  Chiều ngày 18/02/2018 (tức mùng 3 Tết), Liên hoan múa Lân, Sư và võ thuật kết hợp trưng bày câu đối Tết; tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nam đã được tổ chức tại sân Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam.

  Chi tiết
 • Tổ chức trò chơi dân gian “Vui Xuân Mậu Tuất”

  Tổ chức trò chơi dân gian “Vui Xuân Mậu...

  Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân...

  Đọc tiếp

  Tổ chức trò chơi dân gian “Vui Xuân Mậu Tuất”

  Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân “Mừng Xuân Mậu Tuất, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới và phát triển”, chiều ngày 17/02/2018 (mùng 02 Tết), Bảo tàng tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc các trò chơi dân gian “Vui Xuân Mậu Tuất”.

  Chi tiết
 • Sở VH,TT&DL trưng bày chuyên đề Tết Mậu Thân 1968 và báo Xuân Mậu Tuất 2018

  Sở VH,TT&DL trưng bày chuyên đề Tết Mậu...

  Chiều 9/2, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao...

  Đọc tiếp

  Sở VH,TT&DL trưng bày chuyên đề Tết Mậu Thân 1968 và báo Xuân Mậu Tuất 2018

  Chiều 9/2, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Tết Mậu Thân 1968 – bước ngoặt lịch sử” và trưng bày báo xuân Mậu Tuất 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

  Chi tiết
 • Làng “kho cá” vào mùa

  Làng “kho cá” vào mùa

  Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người dân Hòa Hậu (Lý...

  Đọc tiếp

  Làng “kho cá” vào mùa

  Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người dân Hòa Hậu (Lý Nhân) lại tất bật hơn, bắt đầu kho cá để trả cho những đơn hàng. Cá kho vốn là món ăn bình dị của người dân nơi đây, nhưng nhờ hương vị thơm ngon mà ngày nay, cá kho Hoà Hậu đã trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng.

  Chi tiết
 • Khách sạn Mường Thanh đón nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao

  Khách sạn Mường Thanh đón nhận quyết...

  Chiều 1/2, Khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam tổ...

  Đọc tiếp

  Khách sạn Mường Thanh đón nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao

  Chiều 1/2, Khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam tổ chức lễ đón nhận Quyết định công nhận khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao. Đồng chí Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

  Chi tiết
 • Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

  Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức,...

  Công văn số 27/CV-BCĐ ngày 26/10/2017 của Ban Chỉ...

  Đọc tiếp

  Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

  Công văn số 27/CV-BCĐ ngày 26/10/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2018; Hướng dẫn số 16/HD-CĐVC ngày 09/11/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh Hà Nam về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Từ ngày 09 đến ngày 18/01/2018, Sở đã tập trung chỉ đạo 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Trên cơ sở kết quả Hội nghị của các đơn vị, chiều ngày 30/01/2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

  Chi tiết
 • Có một làng chèo ở ven sông Đáy

  Có một làng chèo ở ven sông Đáy

  Chỉ cách thành phố Phủ Lý khoảng 10km về phía Tây...

  Đọc tiếp

  Có một làng chèo ở ven sông Đáy

  Chỉ cách thành phố Phủ Lý khoảng 10km về phía Tây Nam, làng Tháp - một làng nhỏ thuộc thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm được biết đến như một cái nôi sản sinh ra nhiều tài năng văn nghệ, đặc biệt đối với chèo, như NSND Bạch Trà, NSƯT Ngọc Viễn… Từ lâu, người ta vẫn quen gọi làng Tháp là làng chèo ven sông Đáy.

  Chi tiết
 • Nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành Du lịch

  Nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến thúc đẩy...

  Năm 2017 trôi qua với những dấu ấn lịch sử về sự...

  Đọc tiếp

  Nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành Du lịch

  Năm 2017 trôi qua với những dấu ấn lịch sử về sự tăng trưởng của ngành Du lịch. Dễ nhận thấy là lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng ấn tượng, đạt 12,9 triệu lượt, tăng gần 30% so với 2016, khách nội địa đạt 73,2 triệu lượt, tổng thu du lịch đạt trên 510.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 7% GDP. Nếu 1990 lần đầu tiên tổ chức Năm Du lịch quốc gia đón 250.000 lượt khách quốc tế thì đến nay đã tăng gấp trên 50 lần. Kết quả cả chặng đường dài đó không thể phủ nhận sự đóng góp không nhỏ của công tác xúc tiến quảng bá thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, so với quy mô lượng khách quốc tế đến các nước trong khu vực năm 2016 như Thái Lan (32,6 triệu), Malaysia (26,7 triệu) hay Singapore (16,5 triệu) và so với tiềm năng to lớn của đất nước con người Việt Nam cũng như kỳ vọng của toàn xã hội thì rõ ràng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch vẫn còn nhiều điều đáng quan tâm giải quyết.

  Chi tiết
 • CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LỊCH VĨNH PHÚC”

  CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LỊCH VĨNH PHÚC”

  Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con...

  Đọc tiếp

  CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LỊCH VĨNH PHÚC”

  Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch đặc trưng của Vĩnh Phúc đến với du khách trong nước, quốc tế, sáng 25/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức phát động cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Vĩnh Phúc”.

  Chi tiết
 • Cho trẻ đi du lịch cần chú ý những điều này

  Cho trẻ đi du lịch cần chú ý những điều...

  Đi du lịch cũng là một cách để con trẻ có thể khám...

  Đọc tiếp

  Cho trẻ đi du lịch cần chú ý những điều này

  Đi du lịch cũng là một cách để con trẻ có thể khám phá thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, trước khi đi du lịch bố mẹ nên trang bị cho con mình những kiến thức, kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình, để các bé biết cách xử lý những tình huống một cách dễ dàng hơn. Chỉ cần chú ý vài điều nho nhỏ, bạn sẽ thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ cùng các con.

  Chi tiết
 • Nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước

  Nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao...

  Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...

  Đọc tiếp

  Nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước

  Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, cùng với sự nghiệp CNH, HĐH trong nước, để phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, là vấn đề hết sức cần thiết.

  Chi tiết
 • Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga

  Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga...

  Ngày 15/5/1935, hệ thống metro đầu tiên được khai...

  Đọc tiếp

  Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga

  Ngày 15/5/1935, hệ thống metro đầu tiên được khai trương, gồm 13 nhà ga với 1 tuyến đường ray dài 11km, phục vụ người dân Moscow và các tỉnh lân cận. Đây cũng chính là tuyến đường sắt ngầm đầu tiên, đồng thời là công trình kiến trúc tham vọng nhất của Liên Xô thời bấy giờ.Ngày 15/5/1935, hệ thống metro đầu tiên được khai trương, gồm 13 nhà ga với 1 tuyến đường ray dài 11km, phục vụ người dân Moscow và các tỉnh lân cận. Đây cũng chính là tuyến đường sắt ngầm đầu tiên, đồng thời là công trình kiến trúc tham vọng nhất của Liên Xô thời bấy giờ.

  Chi tiết
 • Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2018-2020

  Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du...

  Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 30/10/2017...

  Đọc tiếp

  Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2018-2020

  Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 03/11/2017 của Đảng uỷ Sở VHTT&DL Hà Nam về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở VHTT&DL nhiệm kỳ 2018-2020. Ngày 17/01/2018 Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.

  Chi tiết
 • Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất

  Tăng cường công tác quản lý và tổ chức...

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có...

  Đọc tiếp

  Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản số 5635/BVHTTDL-VHCS gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc “Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất”.

  Chi tiết
 • Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà cửa quá giống nhau

  Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà...

  Nếu không phải dân bản xứ, lạc trong khu Alter...

  Đọc tiếp

  Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà cửa quá giống nhau

  Nếu không phải dân bản xứ, lạc trong khu Alter Flecken của thị trấn Freudenberg, Đức, bạn sẽ rất khó tìm lối ra vì nhà nào cũng giống hệt nhau. Freudenberg là một trong những thị trấn cổ nổi tiếng và thú vị nhất nước Đức, nằm ở miền nam Westphalia, thuộc quận Siegen-Wittgenstein, bắc Rhine-Westphalia.

  Chi tiết