Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Chiều ngày 04/4/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) và Đài Phát thanh Truyền hình ( Đài PTTH) Hà Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền các hoạt động văn hóa, gia đình và thể thao giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Mai Thành Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đồng chí Vũ Tiến Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đồng chủ trì Hội nghị. Các đồng chí lãnh đạo Sở VHTTDL, lãnh đạo Đài PTTH, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc hai đơn vị tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Sở VHTTDL, đồng chí Nguyễn Văn Trọng- Phó Giám đốc Sở đã thông qua Dự thảo Chương trình Phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchvà Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 – 2025. Chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền; đảm bảo nội dung thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Nâng cao hiệu quả quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, giá trị các di sản văn hóa của tỉnh trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh. Theo đó, Sở VHTTDL và Đài PTTH tỉnh sẽ cùng xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về văn hóa, thể thao và du lịch trên sóng phát thanh và truyền hình, qua đó, góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Hà Nam về văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ  chính trị, các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mà Sở VHTTDL tham mưu UBND tỉnh, chủ trì, đăng cai tổ chức trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, chương trình phối hợp lần này giữa hai đơn vị là kịp thời, cần thiết để tăng cường hơn nữa việc quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa, du lịch, hoạt động thể thao, gia đình của Hà Nam đến khán giả trong và ngoài tỉnh.

          Đại diện Đài PTTH Hà Nam, đồng chí Vũ Tiến Tiệp – Giám đốc Đài cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Lãnh đạo Sở VHTTDL, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở trong công tác phối hợp cung cấp tư liệu để Đài PTTH Hà Nam xây dựng và đưa tin chính xác, kịp thời các nhiệm vụ chính trị, chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nổi bật của tỉnh. Đài sẽ tích cực cử phóng viên, biên tập viên thường xuyên phối hợp với Sở để trong thời gian tới tiếp tục xây dựng và phát sóng các chương trình về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin và giải trí của nhân dân.

          Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nhất trí cao và thực hiện ký kết chương trình phối hợp của 2 đơn vị. Sở VHTTDL giao Văn phòng Sở, Đài PTTH Hà Nam giaophòng Văn nghệ- Giải trílà đầu mối, tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan tổ chức triển khai chương trình công tác phối hợp; thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin về các sự kiện và hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh; hàng năm phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp.

 
Tin mới